Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

RAAD OPSTFLAKKEE: Geforceerde aktie voor nieuw DBGC terrein

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

RAAD OPSTFLAKKEE: Geforceerde aktie voor nieuw DBGC terrein

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met de decembermaand in het vooruitzicht lilopt het hart van de Oude Tongse voetbalver. D.B.G.C. vol verwachting omdat in die maand de gemeenteraad een belangrijke stap zou kunnen nemen — de beschikbaarstelling van een crediet — tot de aanleg van het hardnodige vierde veld. In zyn vergadering van gisteravond werd de raad geconfronteerd met een voorstel van de PvdA fractie waarin op een snelle afhandeling werd aangedrongen. Gebruikmakend van het spreekrecht had DBGC voorzitter dhr. W. M. van Dijke getracht de raad extra te motiveren.

Het leek hem dat het de raad toch aan moest spreken dat de Ver. dermate snel gegroeid Is — tot zelfs 32 teams — dat de beschikbaarheid van één speelveld en een noodveld verre ontoereikend moet worden geacht. „Het water is ons tot aan de lippen gestegen", liet dhr. van Dijke weten, „wanneer er niet snel wordt ingegrepen dan zal het ons niet mogelijk zijn alle leden de gelegenheid te geven actief te recreéeren".

Met het 25 jarig jubileum van de Ver. in het vooruitzicht, medio 1982 riep dhr. van Dijke de raad op tot „geen woorden maar daden" opdat de Ver. op dat tijdstip over 4 volwaardige velden zou kunnen beschikken. „Laat ons hoop niet Ijdel zijn...!" zo luidde zijn oproep.

De PvdA fractie wilde best want van die zijde was een voorstel ingediend dat voedsel had gevonden in de rapportage van de KNVB waarin een duidelijk tekort aan veldaccomodatie was gesigneerd. De PvdA fractie wilde dan ook dat er binnen een maand na heden een beslissing zou worden genomen over de aanleg vnn een nieuw sportveld waarbij tevens de plaats zou worden gelocaliseerd. Dat laatste was tot dusver een vraagpunt omdat er een tweeërlei keuze kon worden gedaan, óf aanleg binnen het recreatiegebied óf daarbuiten, in welk laatste geval dan grond zou moeten worden aangekocht.

Men was het er eigenlijk snel over eens, zij het ook zonder instemming van de SGP fractie die zich tegen de plannen verklaarde i.v.m. de principiële bezwaren tegen de beoefening van zondagsport door DBGC. Dhr. van Dam had ook bezwaar tegen de thans gevolgde procedure, een voorstel van de PvdA fractie en niet van het College zoals altijd gebruikelijk. Echter biedt het reglement van Orde die mogelijkheid en B en W hadden er dan ook alle vrede mee. Na instemmend commentaar van o.a.

Na instemmend commentaar van o.a. de heren Poortvliet (PvdA) en de Goeij (WD), beiden van de noodsituatie voor DBGC op de hoogte was 's burgemeesters repliek ook al hoopgevend voor de Ver.

De voorz. — burg. v. d. Harst — verklaarde daarm dat het schrijven van de KNVB en het voorstel van de PvdA fractie in het College een diepe indruk hebben achtergelaten. Dhr. v. d. Harst gaf dan ook te kennen dat het College is afgestapt van haar bezwaar het veld binnen het complex te realiseren zodat het, wat het College betreft, zal gaan in de richting van het speelveld bij het zwembad.

In november al zal een grondonderzoek plaatsvinden om vervolgens in december de raad een crediet te kunnen vragen. In het voorjaar van 1981 zou dan de aanleg plaats kunnen vinden !

Het slot van de bespreking was heel vermakelijk toen dhr. de Goeij (VVD) wat trachtte mee te snoepen van de waardering die in DBGC verband bestond voor de actie van de PvdA'ers.

„In onze algemene beschouwingen hebben we er vorig jaar ook al op geattendeerd", liet dhr. de Goeij weten, waarop dhr. Poortvliet (PvdA) hem fijntjes toefluisterde dat hij dan ook had kunnen reageren op de brief van de KNVB, terwijl hij dat toch nagelaten had...

„Dat vechten jullie op straat maar uit!" commandeerde de raadsvoorzitter ten besluite.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 oktober 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

RAAD OPSTFLAKKEE: Geforceerde aktie voor nieuw DBGC terrein

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 oktober 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's