Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zang- en orgelavond in de Ned. Herv. kerk te Dirksland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zang- en orgelavond in de Ned. Herv. kerk te Dirksland

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zaterdagavond 11 oktober j.1. werd de aktie t.b.v. het Scholenplan Haïti offi-. cieel geopend. Ds. Aangeenbrug, die voorzitter is van het eilandelük comité „Woord en Daad", heette alle aanwezigen hartelijk welkom. Na samen gezongen te hebben Ps. 19 vers. 1 en 2 ging hij voor in gebed.

De Schriftlezing voor deze avond was uit Efeze 4 : 17-32, waarin Paulus schrijft over „de oude en de nieuwe mens" Ds. Aangeenbrug hield een meditatie over vers. 28b: „opdat hij hebbe mede te delen degene, die nood heeft". Wij werden gewezen op onze dure plicht van onze overvloed mede te delen, letterlijk uit te delen, aan onze naaste in nood. Die nood bestaat niet in de eerste plaats in materiële zin, majir vooral in geestelijk opzicht.

Onze gaven kunnen en mogen we als het goed is niet losmaken van de Bijbelse boodschap, dat Christus zichzelf volkomen gegeven heeft. In dit prespectief mogen we een deel van onze overvloed afstaan. Laat onze gave een offer zijn en niet een kleine handreiking uit een gevoel van medemenselijkheid. Laat ons geven tot Gods eer. Is het niet een groot voorrecht te mogen bijdragen tot het bouwen van cliritelijke scholen, waarop de kinderen in aanraking mogen worden gebracht m.et het Evangelie, zodat ook in Haïti Gods kerk uitgebreid moge worden.

Vervolgens werd gezongen van Ps. 66 vers 2, 6 en 8. Een prachtig voorspel door 2 trompettisten, de heren Kom en Mackloet, die naast het orgel hadden plaatsgenomen, ging aan deze samenzang vooraf. Het orgel werd tijdens de gehele samenkomst bespeeld door dhr. P. Westhoeve. De koren, die voor deze avond waren uitgenodigd stonden o.l.v. dhr. C. V. d. Heuvel en dhr. P. Zuidgeest. Tot driemaal toe kon ieder genieten van de prachtige liederen gezongen door „Soli Deo Gloria" van Stad aan het Haringvliet en Stellendam en „Jubilate" van Ooltgensplaat en „Sursum Corda" uit Dirksland.

Het volgende programmapunt „Het werk van de Stichting Woord en Daad" kwam i.v.m. ziekte van ds. A. Beens, die voorzitter is van de landelijke Stichting, voor rekening van ds. Aangeenbrug. Hij ging met ons terug naar het oprichtingsjaar 1973. Het is alles heel kleüi begonnen, er is veel kritiek en terughoudendheid geweest in het begin, maar het werk is nu enorm uitgebreid. Er mag op grote schaal geholpen worden. We kunnen er elk kwartaal over lezen in de periodiek. Het uitgangspunt is onveranderd gebleven: Hulp verlenen met als hoofdzaak de verbreiding van Gods Woord. Het Brood des Levens gaat ver boven het dagelijks brood. Ds. stelt de vraag of er al eens gedacht is over de financiële adoptie van een kind voor ƒ 35,— per maand. Kortgeleden mocht het 10.000ste kind worden geadopteerd. Dhr. Visser berichtte over de aktiviteiten, die al plaatsvonden en spreekt de hoop uit, dat bij de afsluiting D.V. half januari, het benodigde bedrag voor 2 scholen zal kunnen worden overgedra-gen. Hierin zullen vrijwel zeker de jeugdvereniging betrokken worden. Eén school bestaat uit 4 lokalen en een keuken en kost incl. inrichting ƒ 18.000,— Ook hij sprak over onze tweeledige opdracht, n.1. ora et labora, bidt en werkt. Ze zijn onlosmakelijk.

Er werd een kollekte gehouden, die na aftrek van wat onkosten, het prachtige bedrag van ƒ 1.536,50 opleverde. Ds. Dekker besloot de avond met Ps. 57 vers 12: „Uw eer zij over de ganse aarde". Dat is het uiteindelijke doel ook van deze aktie. Na afloop kochten nog velen van de artikelen uit de 3e wereld. De opbrengst hiervan wordt nog nader bekend gemaakt.

GIFTEN : Vorige stand 2 giften van ƒ 50,— Diversen Kollekte ƒ 5718,51 ƒ 100,— ƒ 150,01 ƒ 1536,50 Totaal ƒ 7505,02

Giro 2 2252 Rabobank Stellendam; bankrek. nr. 361.313.772 t.n.v. Woord en Daad, Goeree Overflakkee, „Scholenplan Haïti".

OUDDORP: Kerstkaarten verkrijgbaar bij mevr. T. J. Versteeg, Molentienden 56.

Dia-avonden met toelichting op de nood in Haiti op D.V. vrijdag 17 oktober a.s. te Nieuwe Tonge om 19.45 uur in „Elim" en op D.V. woensdag 22o ktober te Den Bommel om 19.00 uur in „Bij de Bron".

Alle belangstellenden hartelijk kom. wel­

De gehouden huis-aan-huis collecte te Oudorp heeft het mooie bedrag van ruim ƒ 3.500,— opgebracht. Al degenen die zich hiervoor hebben ingezet, alsmede alle gevers en geefsters namens het comité hartelijk dank.

Het totaal bedrag wat we thans kimnen verantwoorden is dus ƒ 7505,02 + collecte Ouddorp ƒ 3500,— Totaal ƒ 11005,02

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 oktober 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Zang- en orgelavond in de Ned. Herv. kerk te Dirksland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 oktober 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's