Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De val van Bergen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De val van Bergen

'VEKVOLOVERHAAL

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Historisch verhaal uit het jaar 1572

Den Hertog's Vitgevery — Utrecht

— 58 —

Geert begreep onmiddellijk wat er gebeurd was. De meisjes uit hun benarde positie te bevrijden was het werk van een ogenblik. De schade van het huisraad viel gelukkig nogal mee en spoedig was dan ook de orde hersteld. De wode van de jonge jager kende echter geen grenzen en het was Lena geweest die hem van zijn dolzinnig plan wist af te brengen om de eerste de beste pater die hij tegenkwam, te vermoorden. De grond begon Geert echter te warm

De grond begon Geert echter te warm te worden onder de voeten en hij besloot zijn heil te zoeken in een overhaaste vlucht. Met de anderen heeft hij zich genoodzaakt gezien zich elders te vestigen.

Het afscheid van htet troepje geuzen en van neef Hein is hem zwaar gevallen. Toch is hij gegaan. De omstandigheden noopten hem zijn geboorteplaats te verlaten om in d envreemde onderdak te zoeken voor hem en de beide meisjes. De laatsten hebben spoedig een goed tehuis gevonden bij een broer van Geert's vader ergens in de omgeving van Alkmaar. Het is een lange, moeilijke reis geweest, maar tenslotte zijn ze veUig bij hun familie aangekomen en vonden daar een gezellig tehuis. Geert bleef achter niet lang. Zijn plicht riep hem ergens elders en waar hij kon bestookte hij de vijand. Na veel omzwerven kwam hij tenslotte in de stad Leiden.

Het hele beleg van deze 3tad heeft hij meegemaakt. Op de wallen van de belegerde stad heeft hij gevochten tegen de vijanden van zijn volk. Temidden van het kanongebulder en de musketschoten heeft hij zich dapper geweerd en menig Spanjaard heeft eivaren dat Geert Lammers een geducht tegenstander is.

Zijn bijna altijd treffend schot heeft al menige Spanjaard in het zand doen bijten en wanneer de vijand tot een bestorming overging maaide de geus met zijn geducht zwaard in het rond en kende geen vermoeidheid.

De verdedigers van Leiden hebben zich dapper gedragen tegen de grote overmacht van de Spanjaarden welke bestond uit niet minder dan achtduizend goed geoefende soldaten onder bevel van de veldheer Valdez. Deze zag al spoedig dat de stormlopen hem weinig voordeel opleverden en hij besloot de stad te veroveren door middel van een langdurig beleg.

De geduchte veldheer was er goed mee op de hoogte dat de Leidenaars weinig proviant hadden ingeslagen en de honger zou de burgers van de stad wel tot overgave dwingen. Zo dacht Valdez en hij was er van overtuigd dat de stad hem in handen zou vallen! De Heere bestuurde het echter anders en de Spaanse bevelhebber zou er achter komen dat Gods raad zou bestaan! De nood der stad was hoog geklommen. Veel burgers stierven de ellendige hongerdood. Vreselijk was de naamloze ellende die zij moesten meemaken. Ten einde raad namen sommigen het besluit öm toch de stad over te geven. Gelukkig is hier nooit iets van gekomen. De moedigsten wilden van geen overgave weten en hielden de verdediging vol tot het uiterste.

Na rijp beraad gaf de prins bevel de dijken door te steken, zodat de lage landen rondom Leiden overstroomden en Valdez en zijn mannen hun heil moesten zoeken in een overhaaste vlucht.

De Heere had Leiden wondei'lijk bewaard en Hem alleen zij daarvoor de eer!

Dit alles heeft Geert meegemaakt en de sporen van de honger zijn ook bij hem niét achtergebleven.

Het is nu echter reeds ruim een jaar na het ontzet van Leiden en Geert heeft zijn oude, forse gestalte inmiddels weer terug gekregen. De oorlog woedt echter nog met onverminderde kracht voort. Alva's bend enmoorden en plunderen en er is nog geen einde te zien.

Toch kan dat de normale gang in het lev envan de mens niet stuiten en Geert Lammers is dan ook inmiddels met Lena, de herbergiersdochter uit Bergen, in het huwelijk getreden. Het heeft Geert wel enige moeite gekost Lena er toe te bewegen zich nier, in de omgeving van Leiden te vestigen, maar tenslotte heeft zij toegestemd. Ze weet dat het niet anders kan. Geert wordt nog steeds met ijver gezocht door de Inquisitie en het is veel te gevaarlijk zich weer in Hermigny te laten zien. Geert heeft een eenvoudige woning gekocht aan de rand van Bodegraven en woont daar met zijn lieve vrouw. Hier heeft hij zijn oude werk weer opgevat en de paardenhandel Is hem weer lief geworden. Bij de meeste boeren in de omtrek is Geert een graag geziene gast en de handel levert hem, ondanks de slechte tijden, een redelijk stuk brood op.

Er is echter nog meer waarmee Geert's tijd druk bezet is. De jonge jager uit Hermigny heeft zich hier, In de omgeving van Bodegraven aangesloten bij een troepje geuzen dat het de vijand moeilijk maakt. Al verschillende malen hebben Geert en zijn vrouw een hagepreek bijgewoond die van tijd tot tijd gehouden wordt. Een oude schuur is meestal de vergaderplaats en het is de taak van de geuzen de omgeving nauwkeurig in het oog te houden als zo'n vergadering plaats vindt. Aan Geert is opgedragen de hageprediker veilig te geleiden over de gevaarlijke wegen en menige keer is het gebeurd dat hij door het oog van een naald is weten te ontsnappen aan zijn vervolgers.

Toch heeft hij ondanks de grote gevaren, liefde voor dit werk en hij is met innige banden aan de hageprediker gebonden. Telkens weer haalt en brengt hij deze op de plaats van bestemming. De hageprediker krijgt steeds meer mensen onder zijn gehoor en het zaad van het EvangeUe wordt niet tevergeefs gestrooid. Inmiddels kan Geert maar niet nalten zijn vijanden te bestoken. Geen gevaar is te groot voor de moedige geus en ook onder de aanhangers der „nije leer" zijn Geert en zijn vrouw graag geziene gasten.

„Het is bitter koud", mompelt Geert, „ik zal blij zijn als ik me bij het haardvuur kan neerzetten. Enfin, de merrie is afgelevrd en de prijs die boer Albertsz. mij bood was niet slecht". Hij gooit er nog een stapje bovenop

Hij gooit er nog een stapje bovenop en weldra stapt hij zijn woning binnen. Lena wacht hem reeds. De avondmaaltijd staat al gereed en op de vriendelijke uitnodiging van Lena: „Kom Geert, dan gaan we eerst eten", zet hij zich aan tafel en laat het zich goed smaken. Na de maaltijd loopt Geert naar de deur en overtuigt zich dat er niemand in de buurt is. Daarna begeeft hij zich weer naar binnen en zegt: „eD kust is veilig, Lena; we kunnen eerst wel lezen".

Ze reikt hem het bijbeltje aan en Geert leest er een hoofdstuk uit. Daarna dank enze God voor de vele goede gaven die ze mogen genieten, waarna Lena met rappe hand de tafel afruimt. Weldra zitten beiden om het gezellig knappend haardvuur.

„Het is hie gezellig, Lena", prijst Geert zijn vrouw. „Het is buiten koud en ik denk dat we voorlopig dit weer zullen houden. De wind zit in de koude hoek en de vorst zal vooreerst nog wel even aanhouden". I»

I» „Best mogelijk, Geert", antwoordt Lena. „Ik heb daar zo geen verstand van maar dat ik hard moet stoken om het hier warm te houden, weet ik wel!" Enige tijd is het stU in de woonkamer. Buiten huilt de nog steeds aanwakkerende wind. Lena is de eerste die het stilzwijgen verbreekt.

wordt vervolgd

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 oktober 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

De val van Bergen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 oktober 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's