Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Herdenkingssamenkomst Reformatie op 30 oktober 1980 te IViiddeliiarnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Herdenkingssamenkomst Reformatie op 30 oktober 1980 te IViiddeliiarnis

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op D.V. donderdag 30 oktober a.s. zal er in het kerkgebouw van de Ned. Hervormde Gemeente aan de Ring te Middelhamis een interkerkelijke herdenkingssamenkomst van de Reformatie worden gehouden.

Traditiegetrouw wordt deze bijeenkomst ook dit jaar weer georganiseerd door het / comité Goeree Overflakkee van de Stichting „In de Rechte Straat". De bijeenkomst begint om half acht.

Sprelter is ds. G. C. de Jong, Hervormd predikant te Middelhamis. Ds. de Jong hoopt te spreken naar aanleiding van Mattheus 16 : 18a „En ik zeg U ook, dat gij zijt Petrus en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen". De opening en sluiting vinden plaats

De opening en sluiting vinden plaats door resp. ds. A. Beens, Hervormd predikant te Sommelsdijk en ds. B. de Romph, Christelijk Gereformeerd predikant te Vlaardingen.

Medewerking verleent het gemengde zangkoor „Canticum" van de Ger. Gemeente te Middelhamis onder leiding van de heer J. de Geus. In het programma is verder plaats ingeruimd voor samenzang.

Met de P.T.T. is overeengekomen dat de samenkomst over aUe kerktelefoons in Middelhamis en Sommelsdijk zal worden uitgezonden.

Het kerkgebouw zal reeds om kwart voor zeven zijn geopend i.v.m. de bij de uitgang opgestelde boekentafels. Een groot assortiment boeken is aan

Een groot assortiment boeken is aanwezig, waaronder: bijbelse dagboeken, theologische werken, preken, kinderbijbels, leesboeken voor ouderen en kinder- en jeugdboeken. Vorig jaar werd voor ongeveer ƒ 1.300,— verkocht. Wij hopen dat het bedrag dit jaar nog hoger mag zijn. Immers, de baten voortvloeiende uit de verkoop, komen geheel ten goede voor financiële steun aan de landelijke Stichting „In de Rechte Straat" te Velp.

Uw bijzondere aandacht wiUen we vragen voor het gelijknamige maandblad „In de Rechte Straat", dat door de landelijke stichting wordt uitgegeven. Daarin wordt U regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het werk. Door U bij het evangelisatiewerk te betrekken wordt gehoopt op uw voorbede. Velen pakken met graagte naar het maandblad vanwege de opbouwende en onderwijzende artikelen over het geestelijk leven. De inhoud daarvan heeft een sterk bijbels getuigend en persoonlijk karakter.

Dringend vragen wij U om eens voor één jaar een abonnement te nemen. Wellicht dat U dan zo aan het blad gehecht raakt, dat U het niet meer wil missen.

Een jaarabonnement op dit prachtig geïllustreerde blad kost ƒ 20,25 Aan de boekenlijst die op Hervormingsavond bij binnenkomst wordt uitgereikt zit een formulier waarop U zich als abonnee kunt opgeven. Tijdens de samenkomst op D.V. donderdag 30 oktober a.s. zal de koUekte bestemd zijn voor financiële steun aan het werk dat door de stichting in binnen- en buitenland wordt verricht. Momenteel wordt Uw financiële steun met name voor de volgende projekten gevraagd:

— Het verwezenlijken van de plannen om in de staat Pemambuco 300.000 Nieuwe Testamenten te verspreiden. Pemambuco ligt in het noorden van Brazilië. Het is een zeer arme staat omdat die streek vaak geteisterd wordt door aanhoudende droogte. De aktie voor bijbels aan 200.000 schoolkinderen in de staat Do Espirito Santo eveneens in Brazilië is afgesloten.

De reaktie van één der onderwijzers wUlen we U niet onthouden: „U kunt nooit helemaal begrijpen wat zulk een Nieuw Testament voor ons in Brazilië betekent, omdat U leeft in een land van overvloed. Dit is de eerste keer dat ik een boek heb voor iedere leerling van mijn klas. Het wordt dan ook zeer intensief gebruikt, 's Morgens is het een handboek voor de bijbeUes, 's middags voor de leesles. Aan hét einde van de week mogen ze het meenemen naar huis. Vaak wordt dan in een armelijke hut door een kind uit de bijbel gelezen, terwijl velen toeluisteren".

— Het bekostigen van het levensonderhoud van evangelisten in Spanje, Italië en diverse Zuid Amerikaanse landen.

— Voor het laten verschijnen van de Spaanse editie van „In de Rechte Straat" in Midden en Zuid Amerika.

— Voor het vertalen en uitgeven van de kortgeleden van de hand van ds. Hegger verschenen brochure getiteld: „Wat is geloven?"

Men heeft gevraagd deze brochure ook uit te geven in het Engels, Spaans, Malayalam, Singalees, Tamil en zo mogelijk in nog meer talen.

Wij dachten er goed aan te doen om U deze projekten te noemen opdat U weet welke belangrijke evangelisatiearbeid met Uw gave wordt gesteund. Natuurlijk zijn er nog meerdere projekten dan de thans genoemde.

Het comité Goeree Overflakkee van de Stichting ,,In de Rechte Straat" heeft een bankrekening no. 3420.58.533 bij de Rabobank te Middelhamis. Giro van de bank 34 6124. Mocht U rriet in de gelegenheid zijn de bijeenkomst te bezoeken dan kunt U toch Uw bijdrage overmaken. Wij denken daarbij ook aan de luisteraars voor de kerktelefoon in het rusthuis enz. Uw overmaking stellen we zeer op prijs.

Hartelijk hoopt ons comité dat uit alle plaatsen van Goeree Overflakkee er velen van hun meeleven blijk zullen geven door te komen naar de samenkomst in Middelhamis.

Met name willen we onze rooms-katholieke naaste daarvoor uitnodigen. Oriëntatie en bezinning op de rijke betekenis van de Reformatie is meer dan ooit nodig. Het: alleen genade, alleen de Schrift, alleen het geloof is de fundamentele boodschap voor alle eeuwen. Dat alleen zal samenbinden te midden van veel zondige scheiding die wij helaas onder ons volk moeten waarnemen. Er is geen enkele redenen om onszelf op de borst te slaan voor onze trouw aan het erfgoed van de Reformatie.

Levende in een tijd van allerlei onzekerheid op velerlei terrein moge deze avond in het teken van het gericht zijn op de onwankelbare zekerheid van Gods genade in de Reformatie herontdekt.

Van harte begeren wij dat we in onze samenkomst op D.V. 30 oktober a.s. iets van die onderlinge verbondenheid in en rond het Woord van Gods genade mogen ervaren.

U komt toch ook ? !

Het comité Goeree Overflakkee

„In de Rechte Straat"

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 oktober 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Herdenkingssamenkomst Reformatie op 30 oktober 1980 te IViiddeliiarnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 oktober 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's