Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Goedereede voelt weinig voor lianonnen in 't oude stadje

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Goedereede voelt weinig voor lianonnen in 't oude stadje

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het stadje Goeree hoeft niet meer met kanonnen tegen indringers te worden beschermd, maar B en W zouden — louter om de decoratieve waarde — best wat van dat antieke geschut in het stadsbeeld willen plaatsen. Een voorstel aan de raad om voor de plaatsing van 4 kanonnen 4 houten „looppaarden" te financieren (a f 16.000,—) leed echter danig schipbreuk. Sommigen uit de raad staken er zelfs wat de draak mee en toen de kruitdamp tenslotte, na de gehouden stemming, wat was opgetrokken bleek SGP raadslid Bart Noorthoek te zijn opgezadeld met het uitspreken van het beslissende woord. Dat wordt in de volgende raadsvergadering van hem verwacht ....

Dhr Noorthoek was de enig afwezige waardoor de raad twaalf „koppen" telde waarvan er zes vóór- en zes tegen het voorstel waren. Dat was ten overigens al gematigd tot ƒ 8.000,— voor welk bedrag twee looppaarden zouden kunnen worden vervaardigd, alvast een leuk begin waarna later de overige twee nog zouden kunnen volgen, 't Was een tactische manoevre van het college om het aldus te verpakken maar de raad was niet bereid.

In de gehouden bespreking klonk gelijk al krachtig verzet op van de zijde van de PvdA, wat speels gebracht door dhr. Nijdam toen hij veinsde aanvankelijk te hebben verondersteld dat „looppaarden" nieuwe speelattributen voor het kleuteronderwijs zouden zijn. Ontgoocheld over de werkelijke toepassing Het hij weten niet accoord te zullen gaan omdat zijn fractie andere prioriteiten kent, zoals subsidie aan een muziekschool, aanleg van een ijsbaan, van groenvoorzieningen of van speelvelden. Met dat laatste bleek dhr. Nijdam een diepere bedoeling te hebben door in herinnering te roepen het in E. Nws. opgenomen weerwoord van de Havenhoofdse jeugd op 's burgemeesters besehuldiging erg vernielzuchtig te zijn:

„...we hebben in onze gemeente nog niet te maken met een opstandige jeugd, maar wanneer we als raad de voorkeur geven aan onnutte zaken boven practische en nqpdzEikelijke voorzieningen dan zullen we de actie „kanon slopen" kunnen verwachten".

Bovendien vroeg dhr. Nijdam de raad af of men niet bezig is van het stadje een rariteitenkabinet te maken: „...gaan we het huis van dokter Bulthuis kopen om er een pesthuis van te maken, gaan we terug naar een gezamenlijke waterpomp?" Wanneer de rolpaarden er komen dan stel ik voor de schandpaal weer in te voeren; de stemming zal uitwijzen wie daar bij toerbeurt aan genageld moet worden!" bitste dhr. Nijdam.

Oneigenlijk

„Een oneigenlijk iets, zo'n kanon", vond dhr. v. d. Laan (SGP). Ook hij vond dat er nuttiger zaken zijn en dat van Goeree geen museum moet worden gemaakt. Dhr. v. d. Laan zou wel de charme van b.v. een stuk stadsmuur in kunnen zien maar het plaatsen van kanonnen achtte hij wat overdreven.

Dhr. van Oosterom (PCP. zou daarentegen de kanonnen als versierend element heel graag geplaatst zien en financieel achtte hij dat allerminst bezwaarlijk omdat er „geweldig veel geld" t.b.v. het beschermd stadsgezicht ontvangen wordt, zelfs zo'n ƒ 400.000,— per jaar. Ook het bezwaar dat Goeree tot museum zou worden wimpelde dhr. van Oosterom weg: „we brengen het stadje zoveel mogelijk terug in de oorspronkelijke staat met behoud van de leefbaarheid!" bepleitte hij. Enkele kanonnen als versierend ele

Enkele kanonnen als versierend elemend, zoals ook andere steden en stad-jes dat hebben zouden heel goed in dat beeld passen, zo dacht dhr. van Oosterom. De geringe bereidheid bij anderen beluisterd hebbend meende hij dat het eerst met twee kanonnen zou kunnen worden geprobeerd, hij deed dat als raadslid en... als lid van de commissie stadsgezicht.

Van SGP zijde bleek weinig instemming te verwachten: „we moeten niet naar da middeleeuwen terug, met de plaatsing van kanonnen schieten we ons doel voorbij" voorzag dhr. T. van Dam en dhr. de Jong oordeelde al niet anders: „de economie is overal ter wereld op retour; er zijn noodzakelijker dingen dan de aanschaf van versierende elementen"s -,-,,•

Weth. Visser deed in zijn beantwoording zijn best om het Goereese stadsbeeld zo romantisch mogelijk voor te stellen met de in gebruik zijnde oude lantaarns, de zitbanken, zelfs de oude brievenbus, als voorzieningen die eraan meehelpen de tijd van vroeger te laten herleven.

Dhr. Visser benadinikte dat bij dat alles de zorg voor het heden zeker niet wordt vergeten, getuige de velerlei accomodaties die zijn gesticht en door de wat verwijtende toon van o.a. dhr. Nijdam voelde dhr. Visser zich dan ook niet aangesproken. Met de suggestie van dhr. Nijdam tot plaatsing van. een waterpomp kon dhr. Visser wel uit de voeten maar de plaatsing van een schandpaal ontraadde hij dhr. Nijdam omdat de praktijk leert dat hij die een kuil graaft voor een ander daar zelf wel eens in terecht wil komen...

Dhr Visser pleitte er dan ook hartelijk voor de looppaarden aan te schaffen temeer omdat Gemeentewerken ze zo voordelig mogelijk wil maken. De kanonslopen zijn al eerder aangeschaft voor ƒ 4.000,— de vier, „een oud-ijzerprijsje".

De raadsvoorzitter burg. van Velzen ondersteunde graag het betoog van weth. Visser. De kanonslopen verkeren nog in een uitstekende staat en Goeree mag blij zijn ze te hebben omdat ze nooit weer zullen worden aangemaakt. Het speet de voorz. dat sommigen uit de raad het voorstel in het lachwekkende trekken door erop te wijzen dat de poorten weg zijn zodat de kanonnen niet meer zouden baten.

Hij waarschuwde ertegen Goeree van' alle versieringen te verstoten zoals dat in het verleden te dikwijls is gebeurd waarop de voorz. een krachtig pleit liet volgen een al te grote nuchterheid af te leggen en in te stemmen met de voorgestelde aanschaf van de rolpaarden...

's Voorzitters pleit had niet het gewenste effect; de raad bleef mokken waarom weth. Visser de tactiek wat versoepelde en het dan maar op de aanschaf van twee rolpaarden hield.

Dhr. J. C. Komtebedde (WD) verleende hem bijval, „want", zei dhr. Komtebedde; „Goeree is maar een klein stadje en 2 kanonnen is Wel genoeg.

Er werd gestemd met 6 - 6 als uitslag: De tegenstanders waren de 3 PvdA leden en 3 leden van de SGP fractie.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 oktober 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Raad Goedereede voelt weinig voor lianonnen in 't oude stadje

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 oktober 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's