Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

,,Als 't zo doorgaat is 't gauw KWIET MIT MENHEERSE"

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

,,Als 't zo doorgaat is 't gauw KWIET MIT MENHEERSE"

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De ouderen zullen die uitdrukking nog wel kennen; „'t is kwiet nüt Menheerse" zeggen ze als iets tielemaal fout dreigt te gaan. • Het gezegde zou ook kunnen worden toegepast op het gemeentelijk huishoudboekje, de begroting 1981 die voor het eerst na de gem. herindeling een negatieve uitkomst heeft maar dankzij de aanwending van ƒ 235.873,65 uit de saldi-reserve toch nog sluitend kan worden gemaakt. „Een trieste omstandigheid" vinden B en W in hun aanbiedingsbrief die — hoe kan het anders — lelijk in mineur is.

Een tegenvaller is dat de gemeentelijke inkomsten uit het gemeentefonds in grote mate achterblijven bij de stijging van de uitgaven en ook m.b.t. de uitkeringen lager onderwijs is „bezuiniging" het overheersende thema. Namens de gemeenten is de Ver. Ned. Gemeenten via een schrijven aan de Tweede Kamer op de ketting gesprongen maar het blijft zeer de vraag of dat enig effect zal hebben omdat de financieel-economische toestand van ons land de Regering tot besnoeiiing van de uitgaven noopt.

Alhoewel in een vorige raadsvergadering meerdere gem. belastingen en retributies met de toegestane norm werden verhoogd kan — zo meent de Ver. Ned. Gemeenten — verhoging van de gemeentelijke belastingen of bezuinigingen geen oplossing voor de financiële problemen bieden. Gezien de achteruitgang van de inkomens van de burgers kunnen — aldus de VNG — de gemeentelijke belastingen niet in de betekenende mate worden opgeschroefd.

De VNG vindt het kwalijk dat aan de gemeenten een grotere beperking wordt opgelegd dan aan de Rijksbegroting, een te zware bezuiniging derhalve, maar ook een te snelle omdat op het uitvoeringsgerichte takenpakket van de gemeenten op korte termijn nauwelijks is te bezuinigen.

Weliswaar is Middelhamis' begroting 1981 met een kunstgreep sluitend gemaakt maar feit is dat de financiële positie t.o.v. vorig jaar met ƒ 572.100,— verminderd is, immers vorig jaar was er nog een geraamd overschot van ƒ 280.000,— terwijl er voor het komende jaar een tekort van ƒ 292.000,— dreigt. B en W stellen zich voor de raad in het voorjaar van 1981 een investeringsnota te doen toekomen die mede zal inhouden een overzicht van de structurele uitgaven op de gewone dienst enerzijds en een dekilmgsplan anderzijds waarmee het College een perspectief op middellange termijn zichtbaar wil maken.

B en W hebben overigens al middels verhoging van belastingen en invoering van een nieuwe rioolretributie een meerdere inkomst van ƒ 377.500,— uitgedokterd zodat er nog een postje Onvoorziene van ƒ 85.400,— overschiet. Dat zal dan moeten worden besteed aan uitbreiding van het personeel van gemeentesecretarie en binnendienst gemeentewerken, In het kader van de a.s. reorganisatie zullen daar in 1981 vijf personeelsleden dienen te worden aangetrokken. Belastingmaatregelen die B en W me

Belastingmaatregelen die B en W menen te moeten nemen zijn o.a. de invoering van een rioolretributie, verhoging van de cnroerend-goed belasting, verhoging van de secretarie leges, van begrafenisrechten, van vergoeding voor gebruik sporthal en gymnastieklokalen. Voor de volgende jaren komen aanzienlijke extra lasten in zicht i.v.m. de stichting van een gemeenschapsbibliotheek, het aantrekken van extra secretariepersoneel, kosten muziekschool e.a. die samen met het begrotingstekort de 1,5 miljoen zullen benaderen.

Wanneer daarop de verhoogde inkomsten in mindering worden gebracht resteert nog altijd een bedrag van rond een miljoen waarvoor dekkingsmiddelen zullen moeten worden aangewezen. Voor de volgende jaren zal dan ook de nog aanwezige belastingsruimte moeten worden aangesproken.

In do docr S en W toegezegde financiële nota zal de raad worden voorgesteld voor de komende jaren prioriteiten te stellen, waarbij in ogenschouw dienen te worden genomen o.a. de stichting van een multifunctioneel gebouw annex bibliotheek, een recreatief zwembad en noodzakelijke investeringen als rioleringsaanpassingswerken en de voorziening in de huisvesting van de ambtelijke staf.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 november 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

,,Als 't zo doorgaat is 't gauw KWIET MIT MENHEERSE

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 november 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's