Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

P.R.R.O. Zuid-Holland brengt advies uit over het voorontwerp-streekplan Zuid-Holland Zuid

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

P.R.R.O. Zuid-Holland brengt advies uit over het voorontwerp-streekplan Zuid-Holland Zuid

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

In juli j.1. heeft de provincie Zuid Holland (Gedeputeerde Staten) een voorontwerp -streekplan gepubliceerd voor Zuid Holland Zuid. ledere bewo-' ner uit de streek heeft volop gelegenheid gehad om zijn mening over dit plan te laten horen. Niet alleen de bewoners, maar ook gemeenten en andere instellingen konden öU doen. Zo ook de Provinciale Raad voor de Ruimtelijke Ordening (PRRO). Deze raad kan het bestuur van de provincie gevraagd en ongevraagd adviseren over het ruimtelijk beleid in Zuid Holland. Het advies van de raad is op 24 oktober j.I. vastgesteld en zal aan het bestuur van de provincie worden aangeboden.

Algemene opmerkingen.

Wat de inspraak betreft constateert de raad, dat voor de Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee het voorontwerp de eerste streekplannota is, die ter discussie wordt gesteld. De raad vindt dat daardoor de inspraak op de hoofdlijnen van het plan te laat komt. Deze inspraak had beter plaats kunnen vinden op de nota Beleidsstrategie, die eind 1979 is gepubliceerd. Dan zou er meer ruimte geweest zijn om de hoofdlijnen bij te stellen.

DE DRECHTSTEDEN

Opvangtaak.

De PRRO staat nog steeds sceptisch tegenover de opvangtaak van mensen uit Rijnmond. Weliswaar heeft het bestuur van de provincie hiertoe besloten in mei 1979, maar de PRRO vindt dat zo veel mogelijk in Rijnmond zelf moet worden gebouwd. De opvangtaak van de Drechtsteden kan dan worden verlaagd. 's-Gravendeel moet geen woningen bouwen voor de opvangtaak volgens de raad. Zij wijst de verkleinde bouwlocatie (500 woningen) dan ook af.

De raad heeft ook twijfels over het aanwijzen van Dordercht als groeistad. Er worden maar amper genoeg woningen gebouwd om aan de eisen te voldoen.

Pendel en werkgelegenheid.

Uit het voorontwerp-streekplan blijkt, dat er meer wordt gependeld dan enkele jaren geleden werd aangenomen. De PRRO verondersteld dat dit nog verder zal toenemen. Extra werkgelegenheid in de Drechtsteden zal de pendel weinig verminderen. Mensen blijken namelijk steeds minder bezwaar te hebben tegen het heen en weer reizen tussen woning en werk.

In het voorontwerp-streekplan wordt terecht extra ruimte aangewezen voor bedrijfsterrein, maar de extra reserve van 100 ha vindt de raad overbodig.

Ziekenhuizen.

De PRRO vindt dat de ziekenhuizen in de Drechtsteden moeten worden herverdeeld en dat er een ziekenhuis in de Zwijnderchtse Waard moet komen. Op dit punt is de PRRO het eens met een beslissing van Provinciale Staten, die in september j.1. is genomen.

Bufferzone Oost IJsselmonde.

Tussen het stedelijk gebied van Rotterdam en de Drechtsteden moet volgens de 'PRRO een bufferzone komen. Deze bufferzone moet er dan voor zorgen dat deze twee delen van het stadsgewest Rotterdam gescheiden blijven. Omdat op Oost IJsselmonde al veel zaken zijn die de bufferfunctie in de weg staan (wegen, rangeerterrein, hoogbouw) moet de bufferzone zo snel mogelijk worden gerealiseerd.

HOEKSCHE WAARD ÊS GOEREE OVERFLAKKEE

De PRRO is het in grote lijnen eens met de plannen van Gedeputeerde Staten maar vindt dat Goeree Overflakkee te veel over één kam wordt geschoren met de Hoeksche Waard.

Bevolkingsgroei.

Voor de Hoeksche Waard wordt terecht de nadruk gelegd op het beperken van de immigratie uit Rijnmond. Voor Goeree Overflakkee is dat minder noodzakelijk omdat maar een klein deel van de immigranten uit Rijnmond komt. Daarnaast is een beperking van de bevolkingsgroei ongewenst.

Een sterke beperking zou namelijk de leefbaarheidsproblemen versnellen. De leefbaarheid wordt nu nog als goed ervaren, maar er zijn tekenen die erop vwjzen, dat de toekomst er minder rooskleurig uitziet.

De PRRO is dan ook voorstander van een groei van de bevolking op Goeree Overflakkee, die overeenkomt met de natuurlijke groei. Gedeputeerde Staten vinden namelijk dat de bevolkingsgroei op Goeree Overflakkee verder moet worden beperkt.

Werkgelegenheid en pendel.

Gedeputeerde Staten vinden dat de pendel beperkt moet worden, onder andere omdat de Heinenoordtunnel het verkeersaanbod niet aankan. Het beperken van de pendel wil zij dan bereiken, door meer werkgelegenheid in de Hoeksche Waard en op Goeree Overflakkee te creëren en door de bevolkingsgroei te beperken.

De PRRO vindt, dat de wens de pendel te bepterken een te zwaar stempel drukt op hel werkgelegenheidsbeleid, zeker omdat het gehele gebied wordt afgeleid van het knelpunt bij de Heinenoordtunnel.

De raad heeft nog meer kritiek op de werkgelegenheidsparagraaf. De gebruikte cijfers zijn minder nauwkeurig dan wordt gesuggereerd. Bovendien zal het effect van extra werkgelegenheid op de pendel minimaal zijn. De werkgelegenheid die zal worden aangetrokken of uitgebreid zal waarschijnlijk niet aansluiten bij het beroepenaanbod in de streek.

Van het verkeersaanbod bö de Heinenoordtunnel wordt slechts lO'/o veroorzaakt door pendelaars van Goeree Overflakkee. Bovendien wordt pendel daar door velen als een normale zaak gezien. Volgens de PRRO kan men om deze redenen voor Goeree Overflakkee minder nadruk leggen op de beperking van de pendel.

De PRRO vindt wel, dat moet worden geprobeerd de bezwaren van het toene-mende pendelverkeer op te vangen. Deopenbaar vervoersverbindingen moeten verbeterd worden en „carpooling" zou bevorderd moeten worden (bijvoorbeeld voorzieningen op het Hellegatsplein en bij Stellendam).

De raad waardeert de voorstellen die gedaan worden om de Heinenoordtunnel effectiever te gebruiken, maar zij vindt, dat de huidige problemen die spelen nauwkeuriger moeten worden geanalyseerd. Over de aanleg van de A4 (rijksweg 19) tussen HoogvUet en Klaaswaal is de raad verdeeld. Ongeveer de helft is voorstander en de andere helft is tegenstander.

Landbouw.

De PRRO vindt, dat er spoedig duidelijkheid moet komen over de toekomst van het Oudeland van Strijen. Met name voor de ruilverkaveling is het van belang te weten hoe men staat tegenover de relatie landbouw - natuurgebied. De PRRO staat achter het beleid van Gedeputeerde Staten, om in deze polder een beheersregeling toe te passen.

De PRRO is er voor, dat in het noorden van de Hoeksche Waard een gebied wordt aangewezen voor glastuinbouwbedrijven uit de rest van de Hoeksche Waard. Daarbij hoeft geen rekening te worden gehouden met de hervestiging van bedrijven uit de zone tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.

Recreatie.

De PRRO is het met Gedeputeerde Staten eens, dat de groei van de recrea-tie moet worden afgeremd. Vooral complexen tweede woningen kunnen een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid, de natuur en de infrastructuur.

Voor belangstellenden is de volledige tekst van het advies verkrijgbaar bij de Provinciale Raad voor de Ruimtelijke Ordening, Verrijn Stuartlaan 17 in Rijswijk (Zuid Holland), telefoon 070 - 997770.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 november 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

P.R.R.O. Zuid-Holland brengt advies uit over het voorontwerp-streekplan Zuid-Holland Zuid

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 november 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's