Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Middelharnis Stemt In : Waar nodig zal de secretarie worden gereorganiseerd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Middelharnis Stemt In : Waar nodig zal de secretarie worden gereorganiseerd

^ Bij voorontwerp Streekplan extra pleit voor de kleine kernen.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nu de gemeenteraad in zijn vergadering van j.l. maandagavond heeft besloten tot een reorganisatie van de secretarie en de binnendienst Gemeentewerken zal dat nog niet betekenen dat Middelharnis' ambtenaren binnen de kortste keren door de deskimdigen van de O.D.R.P. op de lippen zullen worden gezeten. Het zal nog geruime tijd duren vooraleer het tot een daadwerkelijk onderzoek zal komen omdat het onderzoekbureau dergelijke opdrachten op termijn plant, bezet als ze is met soortgelijke opdrachten waaronder ook van gemeenten van vergelijkbare grootte als Middelharnis.

Die grote ervaring heeft bij het College de doorslag gegeven de raad voor te stellen met bovenbedoeld bureau in zee te gaan.In het onderzoek zal bezien Worden in hoeverre de bestaande personeelsterkte overeenstemt met de hoeveelheid te verrichten werk terwijl ook zal worden beschouwd of de bestaande organisatiestructuur nog wel passend is. In hun toelichting gaven B en W er blijk van kennis te hebben van de „huiver en gereserveerdheid" van een deel van het gemeentepersoneel, niet alleen t.a.v. de eigen funktie en positie in een toekomstig bestel, zeker ook t.a.v. de toekomstige werksfeer, waarom een aantal voorwaarden werden genoemd — en mede door de raad werden vastgesteld — waarin de belangen van de betrokkenen werden veilig gesteld voorzover dat met de geldende Rechtspositieregeling dan nog nodig heette te zijn.

Bergen werk . . .

Al de eerste de beste spreker, dhr D. Hoogzand, wees op de „bergen werk" die het ambtenarenkorps te verwerken heeft gekregen als gevolg van de gem. herindeling en de nieuwe Rijksregelingen. Dlir. Hoogzand, de veelheid van het te verzetten werk onderkennend verklaarde dan ook met een reorganisatie in te stemmen als dat tenminste op het juiste tijdstip en op de juiste manier gebeurt. Of de huidige tijd de juiste is waagde hij te betwijfelen omdat juist secretaris van Bodegraven per 1 januari met pensioen hoopt te gaan. Dhr Hoogzand besloot dan ook met de hoop dat die vakature snel zal worden vervult waarna de weg voor een reorganisatie-onderzoek, wat hem betreft open ligt. Komisch was het dhr Hoogzand in zijn beschouwing ook de accomodatie van de bodes te horen betrekken: „... zij hebben het kleinste keukentje van Nederland zeker in het licht gezien van 's heren wethouders grote nieuwe kamer."

Na de instemmiing van de heren Jacobs en de Vries, de laatste echter onder het dringende voorbehoud dat het personeel voldoende inspraak zal hebben en tyd en ruimte krijgt om tot een juiste afweging te komen, kwam van de zijde van dlir Koppelaar (SGP) felle kritiek waarmee hij zich het ongenoegen van de raadsvoorzitter, burg van Welsenis op de hals haalde. Dhr van Welsenis nam het dhr Koppelaar bar kwalijk dat hij in één adem beweerde dat het personeel bezet is door angst en onzekerheid... Met dat laatste wilde de voorz. best wel instemmen omdat er uiteraard in dit stadium van onzekerheid sprake is maar persé wilde de voorz. af van de bewering dat er ook angst zou heersen: „Het overleg zoals we dat met de ambtenaren hebben, wordt zeker niet door angst ingegeven!" liet de voorzitter nadrukkelijk horen, nog eens verzekerend dat de nodige zorgvuldigheid zeker in acht zal worden genomen.

Dhr P. Tiggelman (PvdA) bleek het daar roerend mee eens: „juist omdat er zoveel inspraak was heeft de voorbereiding al zo lang geduurd", was zijn stelling. De reorganisatie achtte hij in het belang van zowel de gemeente als de ambtenaren te zijn omdat die momenteel niet meer weten hoe ze het werk de baas kunnen blijven. Ook van dhr Arensman mocht best op een reorganisatie worden aangestuurd omdat dat ertoe zal leiden dat de juiste man op de juiste plaats komt wat dan ook tot een optimale werksfeer en arbeidsvreugde zal kunnen leiden.

De raadsmeerderheid bleek voor de reorganisatieplannen, althans de eerste fase daarvan, het ontwerp van de reorgamsatie in hoofdlijnen, gewonnen. Ook het bestuurlijk funktioneren van het gemeentebestuur zal in het onderzoek worden betrokken. Desgevraagd verzekerde de "oorz. dat het onderzoek niet eerder zal starten dan nadat de nieuwe gemeentesecretaris in funktie zal zijn. Alleen de SGP fractie onthield zijn .medewerking.

Voorontwerp Streekplan Zuid-HoUand Zuid

De raad bleek het voorontwerpstreekplan Zuid-Holland Zuid het model voor een definitief streekplan voor de eerstkomende 10 jaar kritisch bekeken te hebben, niet alleen op de inhoud, zeker ook op het formaat, ruim 500 pagina's dik en nog eens zo'n portie aan bijlagen. Voor sommigen was er dan ook geen doorkomen aan. Dhr P. Tiggelman bekende eerlijk alle moed

bij elkaar te hebben moeten rapen om het doornemen van het lijvige rapport te vervolgen, 't Was de meesten van de raad dan toch gelukt, maar het College bleek hen te zijn voorgegaan en aan een nauwkeurige bestudering een reeks bemerkingen te hebben ontleend die aan GS ter kennis zullen worden gebracht. De raad voegde er nog een aantal aan toe, zodat het Provinciaal bestuur haarfijn op de hoogte zal worden gebracht hoe Middelharnis' gemeenteraad het zich in de eerstkomende 10 jaar zou wensen.

O.m. werd de aandacht bepaald bij de gewenste woningbouw — zo'n 900 woningen m de planperiode — vergroting van de werkgelegenheid, het verlangen naar een middelbare beroepsopleiding op Flakkee, vergroting van de recreatiemogelijkheden en de verbetering van het openbaar vervoer en de wegen. In dat laatste kader past ook het pleit voor een spoedige aanleg van een paralelweg/fietspad ten behoeve van de schoolgaande jeugd langs de weg Middelhamis-Den Bommel.

De raadsvoorzitter burg van Welsenis bleek toch wel perspectief te zien in het aantrekken van bedrijven en daarmee het vergroten van de werkgelegenheid: „We hebben daarm zelfs de medewerking van een gecommitteerde van Rijnmond die industrieën die zich willen vestigen maar niet aan de aanwezigheid van vaarwater gebonden zijn, «op onze mogelijkheden wijst", liet hij weten. M.b.t. de vergroting van de recreatieve mogelijkheden, waar de SGP wat gereserveerd tegenaan kijkt stelle de voorz. de heren gerust dat er niet wordt gedacht aan Volendamse of Valkenburgse toestanden maar dat elke vorm van recreatie op een verstandige en aanvaardbare wijze zal worden ingepast.

De lijst zoals door het College opgesteld werd nog met een aantal verlangens aangevuld, o.a. de mogelijkheid om een kleine kern als Stad meer woningen toe te delen wanneer daar i.v.m. de aanwezige industrieën behoefte aan bestaat, de aanleg van parkeergelegenheid bij busstations en een spoedige verbreding van de weg Haringvlietbrug-Grevelingendam. Dhr Arensman droeg een geheel nieuw en naar het leek geheel vergeten aspect aan, te weten de binnenvaart waarover hij in de hele rapportage niets gelezen zei te hebben:

„Dat heeft me bijzonder verbaasd dat er niks over de scheepvaart wordt gezegd terwijl de wegen toch over- en overvol zijn. We hebben onze havens en we kunnen over scheepsruimte beschikken, er zijn schippers die klagen dat er voor hen bijna niets over schiet."

Het leek de voorz. geheel logisch dat dit aspect inderdaad onder de aandacht van het Provinciaal bestuur wordt gebracht: „Logisch eigenlijk als een streekplangebied door zoveel grote rivieren doorsneden wordt", vond de voorzitter.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 november 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Raad Middelharnis Stemt In : Waar nodig zal de secretarie worden gereorganiseerd

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 november 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's