Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PvdA motie voorkomt drooglegging van discotlieelc

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PvdA motie voorkomt drooglegging van discotlieelc

RAAD DIRKSLAND

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Toen het er gistermiddag tijdens de gehouden bespreking in de gemeenteraadsvergadering sterk op ging lijken dat de discotheek „Thiuiderbird" te Dirksland zou worden drooggelegd heeft een door de PvdA ingediende motie het pilsje net nog veilig weten te stellen ! Dhr. Eshuis triomfeerde daarmee na een moeizame raadsdiscussie waarin de onduidelijkheid in sommiger stellingname hoogtij vierde. Enerzijds wist de raad zich geroepen pal te staan achter de bepalingen van de drank en horecawet maar anderzijds wilde men de bezoekers van de discoavonden toch hun pilsje niet ontzeggen.

Voor het College was dat evenwel geen probleem. „Thunderbird", een afsplitsing van de Buurtvereniging West houdt haar disco-avonden in de Victoriahal, een gemeentelijk gebouw waarin het niet is toegestaan alcoholhoudende dranken te verkopen en te gebruiken. Voor het College een duidelijke zaak dat aan die strijdigheid met de Drank- en horecawet ten spoedigste een eind moest worden gemaakt, zeker nu d.m.v. publiciteit duidelijk geworden is dat „Thunderbird" zich richt op de belangstelling van jongeren uit de regio, ook uit financiële overwegingen i.v.m. de exploitatie van de professionele geluidsapparatuur die zo'n twintigduizend gulden heeft gekost.

Daarmee is een ,,geheel andere situatie" ontstaan dan welke B en W voor ogen hadden toen de zaal aan de buurtvereniging in gebruik werd gegeven en oogluikend werd toegestaan dat er binnen de betrekkelijke beslotenheid van de bijeenkomsten een pilsje werd gedronken.

Nu zwieren de jongelui met een pilsje in de hand over de discovloer, zoals wethouder de Bonte had geconstateerd en door de muziek aangemoedigd zou dat tot uitspattingen kunnen leiden, temeer daar er ook kinderen vanaf 12 jaar aanwezig zijn. Zich van de verantwoordelijkheid voor de jeugd bewust meende dhr. de Bonte dat aan de pilsverstrekking een einde moet worden gemaakt: „we moeten ervoor zorgen dat het in de Victoriahal geen drinkgelag gaat worden!" was zijn stellingname waarin goeddeels het gevoelen van het College werd vertolkt.

Dhr. T. van Prooijen had daar echter geen goed woord voor over. Na het afschuwelijke van het druggebruik te hebben verwoord (,,ik kan u dingen vertellen over het druggebruik in een naburige gemeente en over wat daar in cafe's circuleert") kwam dhr. van Prooijen tot de zaak zelve, de discotheek die bekendheid heeft gekregen zodat het bezoekersaantal van 300 meermalen is overschreden.

Druggebruik valt al geheel buiten beschouwing en problemen door drankgebruik hebben zich nimmer voorgedaan en zullen zich niet voordoen — zo verzekerde dhr. van Prooijen — omdat de leiding van de Buurtver-. de zaak goed in de hand heeft en steeds controlerend aanwezig is:

„. . . het zou misdadig zijn om dergelijke uit het persoonlijk initiatief voortgekomen avonden te gaan besnoeien en tegen te gaan werken omdat er niets aan de hand is . . !" stelde dhr. van Prooijen bezwerend vast. „Als dit werk kapot gemaakt wordt is de kans groot dat de schade niet meer te herstellen is".

Spr. voorzag dat bij een dergelijke drastische maatregel zoals B en W voorstaan een deel van de jeugd weg zal blijven en elders zijn vertier zal zoeken terwijl ze nu in de Victoriahal terecht kunnen om zich uit te leven op een wijze dit past bij hun leeftijd. „Op elke actie volgt een reactie!" waarschuwde dhr. van Prooijen, „gemeenteraad van Dirksland, gebruik uw verstand en wees tolerant", zo riep hij op.

't Vond in elk geval geen gehoor bij dhr. Joh. Kalle (SGP). Hij kon meer met het College instemmen in het beleid dat erop gericht is het alcoholgebruik onder de jeugd te verminderen. Dhr. Kalle verklaarde met ouders van kinderen gesproken te hebben die zowel zelf als hun kinderen ernstig bezwaar hebben tegen het biergebruik en daarom de discotheek mijden, waarom spr. dan ook een sterk pleit wilde voeren voor de afschaffing van hel verstrekken en het gebruik van alcohol aldaar.

Dhr. D. A. H. van Dis gaf te kennen er meer moeite mee te hebben zo abrupt het mes erin te zetten omdat dat z.i. zeker tot gevolg zou hebben dat een deel van de jeugd zou uitzwerven naar nog minder goede gelegenheden. Dhr. van Dis vroeg zich dan ook af of de controle niet nog wat verscherpt zou kunnen worden zodat het ook niet meer zal gebeuren dat op de vloer van de gymzaal stukken glas worden aangetroffen.

Ook dhr. J. L. Poortvliet (VVD) bleek er zo over te denken, „want", zo beredeneerde hij: „de jeugd gaat toch ergens heen en dan gaat er op een andere plaats misschien iets ontstaan wat minder goed is". Voor het probleem dat er glasscherven gevonden zouden worden had dhr. Poortvliet een simpele oplossing, t.w. het alleen nog maar verstrekken van dranken in blik. Zouden er buiten het gebouw vernielingen worden aangericht dan zal daar door de politie tegen dienen te worden opgetreden.

De raadsvoorzitter burg. Bos maande in zijn beantwoording de raad af te zien van allerlei emotionele overwegingen maar zich te realiseren en daaruit de consequentie te trekken dat de verstrekking en het gebruik van bier in strijd is met de dranlc en horecawet. „Wij zijn verantwoordelijk voor het gebruik van het gebouw binnen de wettelijke bepalingen en de raad kan het toch niet voor zijn verantwoording nemen B en W te verbieden de drank- en horecawet toe te passen?"

Dhr. Poortvliet overdacht dat er vergelijkbare gelegenheden zijn waar het pilsje wel gedronken mag worden en 't was dan ook zijn vraag aan de raadsvoorzitter waarom de discotheek dat dan niet zou kunnen bereiken.

De oplossing was simpel: „Ze hebben geen vergunning, gewoon omdat ze die nooit gevraagd hebben". Een lokaliteit waarvoor een vervunning gevraagd wordt dient overigens wel aan een aantal eisen te voldoen, zo liet de voorz. bij voorbaat weten.

Het bracht toch een balletje aan het rollen wat tenslotte uit zou monden in een motie van PvdA zijde, bij monde van dhr. Eshuis. Daarin adviseert de raad het College het verbod op te schoren tot volgend jaar 1 maart om in die periode de discotheek gelegenheid te geven de aanvrage in te dienen en aan de wettelijke normen te voldoen. De raad bleek daarmee voor een groot deel in te kunnen stemmen want de motie kreeg 8 nstemmers, de 5 overigen stemden tegen.

Het bier zal derhalve voorlopig nog geschonken kunnen worden, zeer tot opuchting van met name dhr. v. d. Berg, de voorzitter van de Buurtvereniging van welke zijde in een schrijven aan het College was betoogd dat de beschikbaarheid van een zwak alcoholische drank als bier bij de moderne discotheek hoort.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 november 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

PvdA motie voorkomt drooglegging van discotlieelc

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 november 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's