Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Herv. Jeugdwerk Dirksland kon �de kelder uit!"

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Herv. Jeugdwerk Dirksland kon �de kelder uit!"

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zij die het Hervormde Jeugdwerk in Dirksland een goed hart toedragen — en dat bleken er velen te zijn — zgn zaterdagmiddag spontaan en dankbaar aanwezig geweest bij de opening van de nieuwe jeugdaccomodatie, gebouwd aan het Herv. Verenigingsgebouw „Onder de Wiek", 't Bleek gegaan te zijn zoals in Lukas 14 geïnstrueerd, waar erop wordt aangedrongen eerst de kosten te overrekenen alvorens een toren te bouwen: „opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft en niet kan voleindigen allen die het zien hem beginnen te bespotten . . ."

De Bouwcommissie, voorgezeten door dhr. D. Leeflang bleek zich dat bijbel woord terdege te hebben aangetrokken en spot bleef dan ook verre, daarentegen wel grote waardering voor de manier waarop de plannen waren gerealiseerd waardoor de Dirkslandse Herv. Jeugd „de kelder uit" kon.

Onder de roep „help ons de kelder uit!" had de jeugd een succesvolle financiële actie gevoerd. Tot dusver immers speelden de jeugdactiviteiten zich nog in de kelder van „Onder de Wiek" af, een weinig eigentijdse accomodatie, waar men dan ook helemaal op uitgekeken was, vooral toen de contouren van de nieuwe zaal zichtbaar werden. De laatste loodjes in de kelder wogen zwaar..., maar het karwei dat de bouwcommissie klaarde loog er evenmin om.

De voorzitter van de Stichting Jeugdwerk ds. M. van der Linden bracht de heren daarvoor ziJn grote waardering maar ds. had een woord met een nog diepere betekenis. In een korte over-denking over de wijze les uit Lukas 14 wees hij de ook aanwezige jeugd erop dat God daarin wil zeggen dat half werk tot mislukken gedoemd is en dat zij die Hem willen volgen evenmin met „half werk" toe kunnen.

Ds. hoopte dat de nieuwe accomodatie met genoegen gebruikt zal gaan worden maar dat er op de activiteiten die erin plaats zullen vinden ook en vooral zegen zal rusten.

Voor dhr. Leeflang was het een eervolle taak om als voorzitter van de in februari van dit jaar gevormde bouwcommissie opening van zaken te geven, temeer omdat daaruit mocht blijken dat het er financieel niet slecht voorstaat. Dat bleek voor een groot deel te danken aan de betoonde zelfwerkzaamheid waardoor voor tientallen duizenden guldens kon worden bespaard.

Meerdere bedrijven leverden hun artikelen tegen wat dhr. Leeflang noemde een „schappelijke" prijs en de vaardige handen van de heren C. van Prooijen en J. Bestman zorgden voor de aanleg van electriciteit en sanitair, T. en P. de Jong verzorgden het schilderwerk en dhr. W. Wolfert legde de centrale verwarming aan.

't Werd allemaal graag gedaan en de tegenslagen die evenzeer moesten worden geïncasseerd vermochten de goede stemming met te drukken werden wel eens al de wenkbrauwen gefronst...

Zoals toen bleek dat er extra voorzieningen t.b.v. de kluis moesten worden gemaakt en een nieuwe kluisdeur moest worden aangeschaft die zesduizend gulden duurder was dan geraamd. Ook het pannendak van „Onder de Wiek" en de bedekking van het platte dak bleken >te moeten worden vernieuwd, aanpassingen waren er nodig in de oude „Wiek" en inclusief de bouw en inrichtingskosten steeg dat tot een bedrag van ƒ 199.340,— De zelfwerkzaamheid bleek zelfs ƒ 48.000,— te hebben bespaard.

Dankbaar maakte dhr. Leeflang in zijn overzicht gewag van de giften die waren ontvangen, zoals ƒ 10.000,— plus een goedkope lening van ƒ 30.000,— van het Nat. Ondersteuningsfonds ,',Jantje Beton". Een bedrag van ƒ 16.910,— kwam van de Jeugdraad als opbrengst van velerlei activiteiten en ter plekke H/en DiiK in ae nieuwe accomuaaiie.

TÏr i^ __,

vertelde dhr. Wolfert dat de busjes die voor dit doel waren uitgereikt ook nog eens ƒ 2.250,— hadden opgeleverd. De bouwcommissie bleek al doende de middelen aardig bij elkaar gesprokkeld te hebben en eigenlijk rest alleen nog de aflossing van de lening van „Jantje Beton". Met genoegen ging dhr. Leeflang tenslotte over tot het spreken van een persoonlijk dankwoord tot de velen die zich bijzonder hadden ingespannen om het werk, zo goed, en zo goedkoop mogelijk uit te voeren.

De een had zijn kennis in dienst gesteld zoals dhr. Mijnders die de architectuur had verzorgd, de ander, zoals G. V. Dongen, had ziJn vrachtwagens beschikbaar gesteld en zand aangeboden. Corrie en Simon Matstnger die zich tijdens de bouw steeds voor de taak gesteld hadden gezien de „oude" Wiek weer tijdig schoon te maken werden verrast met een prachtige plantenbak.

Het deed dhr. Leeflang tenslotte een genoegen vast te stellen dat Herv. Dirksland voor de kerk en voor het jeugdwerk graag nog de handen uit de mouwen steekt.

„Dank voor de gegeven kracht en de betoonde lust en liefde", aldus dhr. Leeflang, voorop stellend dat het de Heere is geweest die het alles mogelijk heeft gemaakt. „Moge Hij Zijn zegen geven opdat het moge strekken tot eer en verheerlijking van Zijn nooit genoeg volprezen Naam".

Onderscheiding.

De Stichting Jeugdwerk bleek de voorzitter niet zomaar te laten gaan. Op het podium, ten aanschouwe van de zaal werd dhr. Leeflang door ds. v. d. Linden onderscheiden in de Huisorde van de Kelder, een ludieke afsluiting van een periode die voor de betrokkenen bijzonder spannend is geweest. „U was een goed voorzitter, maar evenzeer een goed na-zitter", zo illustreerde ds. v. d. Linden de ijver waarmee dhr. Leeflang tot voortgang had aangespoord.

Ds. V. d. Linden speldt dhr. Leeflang de versierselen op behorend bij de benoeming in de huisorde van „de kelder".

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 november 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Herv. Jeugdwerk Dirksland kon �de kelder uit!

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 november 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's