Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geen Antieke Kanonnen in Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Geen Antieke Kanonnen in Goedereede

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De idee van de meerderheid van B en W (burg van Velzen en wethouder Visser) om de facade van het oude stadje Goedereede te sieren met een viertal antieke kanonnen zal niet verwezeniykt kunnen worden omdat de raad niet de gevraagde achtduizend gulden heeft uitgeteld voor het maken van een viertal houten rolpaarden; de houten dragers waarop de kanonslopen zouden worden aangebracht.

Raad beslist:

In de vorige raadsvergadering kwam er uit de raad nogal wat oppositie en — in een streven om te redden wat er te redden viel — werd door dhr. van Oosterom voorgesteld het eerst met twee kanonnen aan te zien waardoor het gevraagde crediet tot vierduizend gulden gehalveerd kon worden. Ook dat bleek de raad te ver te gaan, althans waren er evenveel vóór- als tegenstemmers.

Door afwezigheid van SGP raadslid B. Noorthoek kon het gebeuren dat de stemmen met 6-6 staakten.

J.1. donderdag toen de raad in voltallige samenstelling weer vergaderde kwam het voorstel andermaal aan de orde.

Met zijn afwijzing van het voorstel zorgde dhr. Noorthoek ervoor dat de stemmenverhouding 7-6 werd zodat de rolpaarden er niet zullen komen. Met de overige tegenstemmers vond dhr. Noorthoek de gevraagde uitgave niet verantwoord. De kanonnen — die overigens al geruime tijd geleden zijn aangekocht — zullen derhalve niet worden opgesteld.

Op de vraag wat er dan met het antieke geschut zal gebeuren meende de voorzitter als beste oplossing te kunnen geven: „bewaren want ze worden veel geld waard!"

Via toreningang naar Herv. Kerk Ouddorp.

Wanneer, zoals in het voornemen ligt, de gemeentetoren van Ouddorp volgend jaar zal worden gerestaureerd zal er een doorgang gemaakt worden naar de kerk. Nadien zullen de kerkbezoekers via de toreningang de kerk binnengaan en verlaten. Een van de thans in gebruik zijnde

Een van de thans in gebruik zijnde zij-ingangen van de kerk kan dan vervallen wat de kerkvoogdij de mogelijkheid biedt de kerkruimte met plm. 150 zitplaatsen uit te breiden.

Voor een bedrag van ƒ 6.000,— heeft de kerkvoogdij het recht van doorgang van de gemeente gekocht; van gemeentewege zal er zorg voor worden gedragen dat de toren niet op zondag ter bezichtiging door belangstellenden zal worden opengesteld.

Met die toezegging zoals bovenbedoeld bleek de PvdA fractie niet te kunnen instemmen: „de gemeente kan zich niet verplichten om de toren zondags gesloten te houden ook al is er momenteel geen behoefte aan openstelling", gaf. dhr. Reus te kennen .

De raadsvoorz. burg. van Velzen had evenwel een gedegen antwoord gereed door erop te wijzen dat een dergelijke bepaling inherent aan het gebruik is en daarom een volstrekt logische is: „wanneer we de kerk toegang geven dan moet het duidelijk zijn dat die toegang voor andere zaken is geblokkeerd", bezag de voorzitter.. Bovendien wees hij erop dat de grond via welke de toren bereikt moet worden eigendom is van de Herv. Gemeente zodat de Kerkvoogdij de gemeente de toegang zou kunnen ontzeggen.

„Wanneer de toren zondags niet gesloten zou zijn dan zou de kerkvoogdij van zijn plannen afzien", verklaarde dhr. de Jong zeker te weten.

Desniettemin verklaarden de 3 PvdA vertegenwoordigers zich tegen de op te nemen bepaling.

Een kreet . . . ?

, Besloten werd tot verhuur aan de PTT van het gerestaureerde pand Groenmarkt 1 te Goedereede voor het huisvesten aldaar van het postkantoor. Het was dhr. van der Laan (SGP) die het voor stel critisch bekeek, „want", zei dhr. v. d. Laan:

„de PTT heeft bewezen een wispelturige tante te zijn die ons de laatste jaren spaarzamehjk met service heeft bedeeld. Is er nu enige vastigheid dat die verhuur niet zomaar voor een jaar is?"

„Dergelijke kreten hebben we wel meer gehoord", antwoordde weth. J. Voogd maar dat bleek een wat verkeerde woordkeus. Dhr. v. d. Laan pikte het niet dat zijn vraag werd beschouwd een kreet te zijn...

„...een kreet is een loze schreeuw, zonder achtergrond!" wierp hij tegen, benadrukkend dat aan zijn vraag een achtergrond niet kan worden ontzegd. „Voogd moet dat maar terugnemen", vond dhr. v. d. Laan en hij vond in zijn fractiegenoot geen kwaaie: „we maken er een harte-kreet van!" bood dhr. Voogd aan.

Burg van Velzen evenwel gaf die verbroedering weer een deuk toen hij weth. Voogd helemaal gelijk gaf en laconiek vaststelde: „'t was inderdaad een loze kreet!" Om dat te staven herinnerde de voorz. eraan dat de raad vorig jaar juni een crediet van ƒ 127.500,— beschikbaar stelde voor de restauratie van het pandje toen al in de wetenschap dat de PTT zich daar voor langere termijn zou willen vestigen.

De raad ging toen met de credietverlenin^ accoord, gevoelig zijnd voor het door B en W aangedragen argument dat een en ander een definitieve vestiging zou bevorderen.

„U hebt gewonnen..." liet dhr. v. d. Laan weten, tevreden met de PTT vestiging in het stadje.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 november 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Geen Antieke Kanonnen in Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 november 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's