Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

B & W Middelharnis Opponeren Tegen Indeling Flakkee Bij Zeeland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

B & W Middelharnis Opponeren Tegen Indeling Flakkee Bij Zeeland

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Lezing lan de argumentatie die de Minister vi n Binnenlandse Zaken, in de toelichting ip zijn wetsvoorstel tot verdeling van de provincie Zuid Holland, aanvoert om toch Goeree Overflakkee bij Zeeland in te delen, heeft burgemeester en wethouders van Middelharnis er toe gebracht reeds thans met kracht tegen dit voorstel te protesteren. De argumenten van de minister zijn ondeugdelijk en geven blijk van een gebrek aan kennis van deze regio, vinden zij.

De minister voert aan dat de bestemming van het gebied in hoofdzaak agrarisch-rekreatief van aard is en daarom niet bij Rijnmond behoort. Verder wordt gezegd dat er duidelijke overeenkomsten zijn met Zeeland voor wat betreft de aard van het gebied in sociaal-economisch en in sociaal-cultureel opzicht.

Hier stelt het Middelhamisse College tegenover dat Goeree Overflakkee voor zijn economische ontwikkeling volstrekt afhankelijk is van de ontwikkeling van de Rijnmond.

Er is uitbreiding van bedrijfsvestigingen, vooral vanuit de Rijnmond naar Middelhamis voorzien — o.a. hl het voorontwerp streekplan Zuid Holland Zuid. Middelhamis heeft sinds kort 25 ha industrieterrein beschikbaar. Daar moeten vooral bedrijven komen die b.v in het kader van stadsvernieuwing ~\ uitbreiding uit de steden weg moeten en waarvoor in de rest van Rijnmond onvoldoende industriegrond beschikbaar is.

De landbouw vindt plaats op veelal grote bedrijven met een zeer moderne bedrijfsvoering en geeft dan ook werk aan relatief weinigen. De afzet van de agrarische produkten gaat vooral via bedrijven en instellingen in Rijnmond of Westland.

Het veilingbestuur van Barendrecht heeft reeds eerder uitgesproken dat de landbouwbelangen van Goeree Overflakkee op Rijnmond zijn gericht.

De rekreatie is voor Middelhamis van zeer beperkt belang. Enige uitbreiding is — met het oog op de werkgelegenheid — voorzien. Daarom is ontwikkeling van het Haringvlietgebied gewenst. Dit pleit voor onderbrenging van het gehele Haringvlietgebied in één provincie, m.n. de provincie waar de rekreanten vandaan komen: Rijnmond.

Aangezien de Grevelingen als rekreatiegebied door het Rijk reeds in vergaande ontwikkeling is gebracht, geldt het bezwaar van onderbrenging van dit gebied in twee provincies veel minder.

Overigens bestaat er sinds jaar en dag een groten pendel vanaf Goeree Overflakkee naar de Rijnmond, meer dan een derde deel van de afhankelijke beroepsbevolking (de werknemers) pendelen. Voor de voorzieningen, die het eiland zelf niet meer heeft, gaat men naar Rotterdam.

Scholen, ziekenhuizen, concertzaal, schouwburg, winkels worden daar bezocht. Zelden gaat men daarvoor naar Zeeland.

Hiermede is in het kort aangegeven dat de argumenten van de minister door Middelhamis als nauwelijks ter zake doende worden afgewezen.

Er is echter nog hoop dat de minister van zijn dwalingen weerkeert: hij merkt ook op dat er „een zekere oriëntatie op Rotterdam bestaat" en dat „niet alle op Goeree Overflakkee gelegen gemeenten aansluiting bij Zeeland voorstaan" en dat hij daarom het gebied als „marginaal" aanduidt. Met harde cijfers uit onderzoeken en

Met harde cijfers uit onderzoeken en met plannen voor de toekomstige ontwikkeling die Middelhamis en de huidige provincie Zuid Holland hebben opgesteld is gemakkelijk aan te tonen dat de oriëntatie op Rotterdam (lees agglomeratie Rotterdam) vrijwel volledig is en dat derhalve indeling bij de nieuwe provincie Rijnmond voor de toekomst van het eüand van grote betekenis is. „Het staat voor ons vast dat Zeeland

„Het staat voor ons vast dat Zeeland onze belangen, mede gezien de daar reeds bestaande problematiek, nimmer evenzeer daadwerkelijk kan dienen", aldus het College in zijn schrijven.

Het belangrijkste is wel, dat te zflner tijd gekozenen van Goeree Overflakkee gaan meepraten en meebeslissen in het provinciaal bestuur waar de zaken aan de orde komen die onze belangen betreffen. Liever een kleine stem in Rijnmond dan geen stem.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 november 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

B & W Middelharnis Opponeren Tegen Indeling Flakkee Bij Zeeland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 november 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's