Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ds. P. Blok nam afscheid van Geref. Gemeente Dirksland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ds. P. Blok nam afscheid van Geref. Gemeente Dirksland

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Na de Ger. Gem. van Dirksland sinds 20 augustus 1959 gediend te hebben heeft ds. Blok gisteravond daarvan afscheid genomen wegens zijn vertrek naar Capeüe a.d. IJssel. De kerk was bij deze gelegenheid geheel gevuld, wel een bewijs hoezeer deze predikant geacht en bemind was.

Mede aanwezig waren het voltallig college van B en W, de Herv. pred. ds. M. van der Linden, de consulent ds. H. Ligtenberg alsmede de predikanten L. Blok, Moerkerken, Boogaard, Mondria en L, Vogelaar en enkele theologische studenten.

In zijn voorafspraak wees ds. Blok erop hoe 21 jaar geleden Gods weg hem naar Dirksland had geleid en dat het nu ook duidelijk Gods weg was geweest die hem naar Capelle deed gaan. De roep naar Capelle was gekomen met de woorden: Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn; ook deze moet Ik toebrengen.

In dit afscheidsuur gaat het er niet om vlees te koesteren maar hem te wijzen naar de bediening van Hem, Die m de afgelopen jaren zo kennelijk Zijn zegen had geschonken.

De tekst voor de prediking was Jesaja 50 : 10

Wie is er onder ulieden die de Heere vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandels en geen licht heeft, dat hij betrouwe op de Naam. des Heeren en steune op Zijn God.

Het thema van de tekst was: een treffende boodschap van Vaders Knecht en wel:

Ie een Knechtelijk onderzoek.

2e een Knechtelijke wetenschap.

3e een Knechtelijke troost.

In dit hoofdstuk gaat het over Vaders Knecht zo begon ds. Blok, Die van eeuwigheid van de Vader verkozen is en gezonden werd naar deze wei-eld. Het gaat me er ook vanavond om naar Hem heen te wijzen. Deze boodschap is een heilige boodschap, het gaat over de vruchten van Zijn bediening. Daaroni de vraag: Wie is er onder ulieden? De Heere slaat met deze oproep niemand over.

Waarnaar wordt onderzoek gedaan? Naar de kennis van Hem. Deze Knecht zal Sion door recht verlossen. Hij is gekomen om Gods welbehagen te doen. Hij heeft Zich in Zijn Woord als Knecht geopenbaard. Hij is van de Vader verordineerd. Wat houdt deze boodschap in voor

Wat houdt deze boodschap in voor een verloren mens? Heeft u de prediking gehoord, gemeente? Heeft het u aangesproken? Hoe komt een mens er toe te gaan horen? Door de ontdekking van Gods wet, zodat de mens gaat vragen: Wat moet ik doen om zalig te worden. Zo maakt God in de ontdekking de mens een voorwerp voor Zijn liefde, voor Christus. Zo is Hij aangewezen aan een vermoeid, arm volk. Kent u de plaats waar u zondaar werd

Kent u de plaats waar u zondaar werd voor God? Wat is hiervan de vrucht? De vreze Gods, kinderlijke vreze, dat is de afstand tussen God en de ziel.

Als een mens dat gaat beleven dan is het zijn begeerte nooit meer te zondigen maar volmaakt voor de Heere te leven, dan is er het verlangen in de ziel om Hem welbehaaglijk te zijn.

Dit woord is ook een Knechtelijke wetenschap. Hij weet er van als een gemeente, een mens m duisternissen wandelt en geen licht heeft. In natuurlijk opzicht, maar ook in het geestelijk leven als er tegenheden en beproevingen zijn, als het licht van Zijn vriendelijk aanschijn is geweken. Dan wordt gezucht: Waar is God op Wie ge bouwde en aan Wie g'u toevertrouwde?

Dan wordt iets beleefd van David in psalm 42: Al uw golven en baren zijn over mij heengegaan.

Maar in die weg van afbraak wordt plaats gemaakt voor het zaligend werk des Heeren

Is er ooit één omgekomen, die door God verlaten was? Dat is immers de wetenschap: Hoe donker ooit Gods weg mag wezen. Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. De Keere zegt: dat hij dan betrouwe op de naam des Heeren. Het is in de derde plaats ook een

Het is in de derde plaats ook een troost, want in de wegen die de Heere gaat ontneemt Hij alle leunsels en steunsels om alleen God over te houden. Is dan de toekomst duister? Nee, want de Heere zegt: Ik zal u geen wezen laten. Dat Israel dan hope op de Heere: bij Wie uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood.

Gemeente, u weet waar u naar toe kan. Het steunen op God, wat we van nature niet doen, ziet op de totale afhankelijkheid van de mens. De troost vloeit voort uit het onver

De troost vloeit voort uit het onveranderlijke, eeuwige verbond dat God met Zijn knecht heeft opgericht en daarin heeft God Zich een volk verkoren. Het wordt persoonlijk ondervonden dat de Heere mijn God is en van me afweek. Als God Zich in Christus wegschenkt wordt de verbroken gemeenschap hersteld. Als God verklaart. Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde.

Ds. moest belijden dat hij met de gemeente God niet kan ontmoeten en ook omgekeerd niet. Het moest ervaren worden: Noch hij die plant is iets, noch Hij die nat maakt, maar het is Christus, Die de wasdom geeft. Ook 21 jaar ambtswerk in Dirksland moet verzoend worden, Dat kan alleen door de verdienste van de Knecht des Heeren.

Na het dankgebed richtte ds. Blok zich allereerst tot de consulent ds. Ligtenberg, die hij hartelijk dankte voor de ondervonden broederlijke liefde en kracht van Boven toebad voor de taak als consulent.

Verder sprak hij tot de broeders predikanten en studenten, de afgevaardigden van de Classis en part. Synode, de plaatselijke Herv. Gemeente, het college van B en W, catechisanlen en verenigmgen, die hij toeriep: Blijf dicht by de Waarheid.

Eveneens werden bedankt kostersgezin en organisten, de scholen waarmee hij zich zo nauw verbonden had gevoeld, de vertegenwoordiging van het ziekenhuis, de arts Boot voor de vele hulp en gesprekken. Ds hoopte dat de gemeente spoedig*

Ds hoopte dat de gemeente spoedig* e enherder en leraar mocht ontvangen en hij had maar éen begeerte met haar gehad om ze van Moab naar de akker te brengen en dan aan de voeten van de meerdere Boaz.

De kerkeraad werd dank gebracht voor de goede samenwerkmg en eensgezindheid. D&. nep haar op de gemeente te blijven leiden in verdraagzaamheid en liefde.

Hierna werd het woord gevoerd door de cons. ds. Ligtenebrg als vriend de wens uitsprak dat de Heere mocht meegaan naar het andere deel van Gods wijngaard. De Heere geve u licht en doe u verstaan knecht te zijn. Hij hoopte Dirksland te mogen bijstaan en dat de Heere hulp en bijstand mocht venenen tot Zijn eer.

Buig. Bos gewaagde van het feit dat het bericht van dominee's vertrek in de DuigeiiijKe en kerKeiijke gemeente het noaige opzien heelt gebaard. Hij hoopte dat ds. Blok in Capelle een geopende deur mocht vinden om het Woord Gods te verkondigen.

Ds. M. van der Linden als plaatselijk Herv. predikant was dankbaar voor ae goede samenwerkmg die er altijd was geweest en bad zijn coUega Gods zegen toe.

Als laatste sprak de voorzitter van de kerkeraad, ouderl. J. A. Struijk. In al die jaien is er een bijzondere verbondenheid geweest. De Heere was vaak m ons midden en heeft uw werk willen zegenen.

U hebt 21 jaar het Woord van vrije genaae mogen Diengen waarm de Heere wilde meekomen en Gods gunst werd ervaien. Dat, ae Heere met u moge optrekken. Op zijn verzoek werd de scheidende

Op zijn verzoek werd de scheidende predikant door de gemeente toegezongen psalm 119 de verzen 7 en 9, waarna ds. Blok voor het laatst als eigen predikant de zegen over de gemeente Dirksland uitsprak.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 november 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Ds. P. Blok nam afscheid van Geref. Gemeente Dirksland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 november 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's