Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voortgangsrapport Oosterschelde Naar Kamer

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voortgangsrapport Oosterschelde Naar Kamer

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

In de bouwput in de monding van de Oosterschelde is nu meer dan de helft van de 66 pijlers in aanbouw. De produktie is op een top gekomen, die tot midden 19S2 zald uren. Daarna zal de produktie geelidelijk verminderen; medio 1983 moeten alle pijlers klaar zijn. De bouw van dep yiers verloopt volgens plan. In de bouwput werken nu 800 betonbouwers en alle hulpmaterieel is in gebruik. Daaronder zyn 32 torenkranen. De aannemerseombinatie heeft nu in het totaal 1400 man in dienst voor de bouw van de stormvloedkering.

Dit is te lezen in de achtste voortgangs-rapportage over de Oosterscheldewerken, die minister Tuijnman van Verkeer en Waterstaat naar de Tweede aKmer heeft gestuurd. Voor de constructie van de schuiven is

Voor de constructie van de schuiven is nu een keus gemaakt. Voor de levering van deze schuiven en de bewegingswerken is een raamcontract gesloten. Nog in onderzoek is de vraag of men een hydraulisch of mechanisch bewegingswerk zal toepassen.

Dit hangt niet alleen af van de kosten maar ook van de bedrijfszekerheid en het onderhoud. Ook andere aspecten, zoals de fabricage en het esthetisch aanzien van de bewegingswerken worden nog bestudeerd. Het bedieningsgebouw voor de Oosterscheldekering zal buitendijks worden gebouwd nabij de damaanzet Neeltje Jans. Daarin zal ook een permanent voorlichtingscentrum konien. De scheepvaartsluis in de Oosterschel

De scheepvaartsluis in de Oosterscheldedam, de Roompotsluis, moet begin 1983 klaar zijn voor het werkverkeer in de Oosterscheldemonding. Met de bouw is inmiddels begonnen. De sluis krijgt afmetingen van 100 bij 16 meter en wordt 5,70 meter diep.

Het werkschip, dat de fimderingsmatten in de sluitgaten op de zeebodem moet leggen is inmiddels aanbesteed. Daarbij deden zich enige moeilijkheden voor, waardoor vertraging is ontstaan, die zal moeten worden opgevangen. Ook het hefschip is aanbesteed. Dit schip wordt gebouwd om dep ijlers uit de bouwput naar hun plaats van bestemming in de sluitgaten te vervoeren. De arbeidsvoorzieningv oor de bouw van de pijlerdam is erg meegevallen. Er zijn dan ook veel minder weekpendelaars dan waarop men aanvankelijk had gerekend.

Het omvangrijkste werk voor het komende half jaar is nog steeds de bouw van de pijlers. Ook de aanleg van de bodembescherming en van de stortebedden zal worden voortgezet. Dat geldt ook voor de grondverbetering in de as van de stormvloedkering, de plaats waar over enkele jaren de pijlers worden neergezet.

Er is in het afgelopen jaar veel onderzoek gedaan naar de funderingsmatten; de eisen moesten worden vastgesteld, waaraan de materialen, waarin het zand en grind -yvordt verpakt, in belastingsituaties moeten voldoen.

In Zierikzee is door Rijkswaterstaat en het KNMI een computercentrum ingericht waar de gegevens van een aantal meetopstellingen in de monding van het Oosterscheldebekken worden verwerkt. Hierdood kan men beschikken over verwachtingen van de waterstanden, de golven, de stromingen en het weer. Ook krijgt men gegevens van boorplatforms in de Noordzee en van het KNMI.

Zo nauwkeurig mogelijke weersvoorspellingen zijn nodig voor de uitvoering van dew erken in de Oosterschelde, vooral voor het gebruik van werkschepen.

Het werk aan de Krammersluizen in de Philipsdam vordert goed. Het werk ligt op schema en zelfs konden belangrijke onderdelen eerder worden opgeleverd. Alleen bij de bouw van de wanden van de sluiskolk is enige achterstand opgelopen, maar die kan worden ingehaald door het betonwerk voor de twee jachtensluizen, niet na elkaar maar tegelijkertijd te bouwen. Daar is inmiddels mee begonnen.

Het werkeiland in de Oesterdam met de bouwput voor de liftsluis, en Bergse Diepsluis, is voltooid. Medio dit jaar werd het zuidelijk deel van de Oesterdam aanbesteed. Met de provincie Zeeland is overeenstemming bereikt over de aanleg van een provinciale weg over deze dam als die klaar is. Ook is begonnen met de bouwput voor de Bathse spuisluis nabij Bath, aan de Westerschelde. Deze sluis wordt een onderdeel van het spuikanaal. aKnaal en sluis dienen voor het peil- en kwaliteitsbeheer van het toekomstige Zoommeer.

De studie naar de fasering en sluitingsmethoden van de Philipsdam en de Oesterdam is in een vergevorderd stadium. De sluiting van deze dammen houdt namelijk verband met het gereedkomen van de stormvloedkering. Er zijn verschillende mogelijkheden: sluiting met betonblokken, met stenen, met zand of met een combinatie van deze materialen. De beslissing daarover zal in de komende jaren stapsgewijs worden genomen.

Er ligt inmiddels een algemeen plan voor de verbetering van het Kanaal door Zu'd Beveland. Gelet op de budgettaire situatie zal de uitvoering zorgvuldig gefaseerd moeten worden. Voorrang krijgt het kanaalgedeelte ten zuiden van Vlake, vooral omdat de sluizen in Hansweert nodig moeten worden verbeterd. In Hansweert-Oost word enthans woningen en andere gebouwen aangekocht, die moeten verdwijnen voor de kanaalverbetering. Minder dan de helft van de huizen in dit gebied is nog bewoond. Ook een deel van de benodigde landbouwgronden is al aangekocht. In de winter van 1981 op 1982 zal de kade rondom het Markeizaat van Bergen op Zoom worden gesloten. Dan verandert het verdronken land langzamerhand van een getij gebied in een gebied met beperkt gtij. Dat duurt tot 1985. Dan krijgt ht Markiezaat een vrijwel vast waterpeil. Het zal dan geheel van karakter veranderen. Er moet een inrichtings- en beheersplan worden opgesteld. Daaraan wordt thans in samenwerking met provincies, gemeenten en het ministerie van CRM gewerkt.

Er is een nota verschenen over de inrichtings- en beheersmogelijkheden van het Oosterscheldegebied. Doelstelling is o.a. het behoud en zo mogelijk versterken van de aanwezige natuurlijke waarden.

Dat betekent een terughoudend beleid, waar het menselijk ingrijpen betreft. Dat komt neer op een streven naar behoud van de visserijfunctie en slechts op beperkte schaal uitbreidingsmogelijkheden voor de recreatie.

De totale kosten voor alle Oosterscheldewerken, inclusief compartimenteringsdammen, partiële dijkverhoging. Kanaal door Zuid Beveland, aanpassingswerken e.d. werden op prijspeil van medio dit jaar geraamd op ƒ 6345 miljoen. Daarvan komt ƒ 3679 miljoen ten laste van de Oosterscheldedam. Tot en met vorige jaar is er voor de werken in het totaal ongeveer ƒ 1500 miljoen uitgegeven, terwijl er bovendien voor ƒ 2300 miljoen aan verplichtingen is aangegaan.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 9 december 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Voortgangsrapport Oosterschelde Naar Kamer

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 9 december 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's