Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Landbouwschap wil produktiebeperking zuivel langs vrijwillige weg stimuleren

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Landbouwschap wil produktiebeperking zuivel langs vrijwillige weg stimuleren

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het Landbouwschap betreurt het dat er in de Europese zuivelsector tot nu toe weinig is gebeurd om tot een vrijwillige beperking van de melkproduktie te komen. Voorzitter Luteijn heeft dat woensdag nog eens onderstreept tydens het maandelijks overleg tussen minister Braks van Landbouw en Visser^ en het Dagelijks Bestuur van het Landbouwschap. Om de melkproduktie en daarmee de kosten van het Europees zuivelbeleid te verminderen Igkt de Europese raad van landbouwministers uitsluitend het instrument van de extra heffing te willen hanteren.

Minister Braks sprak zich uit tèn gunste van de introduktie van een superheffing op de groei van de produktie. Hij verklaarde zich tijdens het gesprek met het Landbouwschap bereid om bij de komende discussie in Brussel over de beteugeling van de Europese zuiveluitgaven zo mogelijk het standpunt van het landbouwschap mee te nemen inzake het stimuleren van vrijwUlige produktiebeperkingen.

Op het Ministerie van Landbouw en Visserij beraadt men zich op het ogenblik over de vraag hoe een superheffing moet worden toegepast. In het Bestuur van het Landbouwschap wordt over deze aangelegenheid nog zeer uiteenlopend gedacht. Voorzitter Luteijn benadrukte tegenover minister Braks, dat het Landbouwschap het vooral bealngrijk vindt dat er op Europees niveau een beheersing en stabilisatie van de zuivelproduktie wordt bereikt. In lang nog niet alle EEG-landen is men het echter overd It punt eens. Ook volgens minister Braks is de politieke realiteit, dat een aantal landen streeft naar een gedifferentieerde heffing, waardoor een verdere groei van de produktie niet in alle gevallen onmogelijk wordt gemaakt.

Het ministerie en het Landbouwschap zullen opnieuw overleg voeren zodra de discussie over de zuivelheffing zich nader concretiseert.

Markt en prqsbeleid

Minister Braks zei er in Brussel op aan te zullen dringen dat er vroeg in het voorjaar uitspraken zullen worden gedaan over de landbouwprijzen voor 1981/1982. Evenals eerder in de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken sprak hij zich uit voor een „substantiële verhoging", zonder daarbij overigens een concreet percentage te noemen.

Voorzitter Luteijn van het Landbouwscshap pleitte er opnieuw voor om alle middelen te benutten om tot een goed Europees inkomens- en prijsbeleid te komen. Daarbij noemde hij nadrukkelijk ook een doorbreking van het z.g. 1 procents-plafond van de b.t.w. Minister Braks zei het met de wenselijkheid daarvan wel eens te zijn, maar het politieke klimaat daarvoor pas rijp te achten bij de toetreding van Spanje (vermoedelijk begin 1984).

De bewindsman sprak in dit verband overigens zijn zorg uit over de inhoud van een niet gepubliceerd „strategisch rapport" van de Europese Commissie over de hoofdelementen voor het toekomstige landbouwbeleid. Het rapport bevat een aantal opties die voor de situatie in Nederland niet gunstig zijn. Dit laatste vooral in verband met het type bedrijf, dat afwijkt van de gemengde en part-time bedrijven in andere landen.

Glasafbraak

Het Bestuur van het Landbouwschap reageerde bij monde van de heer Luteijn uiterst teleurgesteld op de mededeling van minister Braks, dat hij, aangezien hij onvoldoende financiële middelen ter beschikking kan stellen, het O.-S. Fonds zal voorstellen de zogenaamde glasbraakregeling terug te draaien. In concreto komt dit hierop neer, dat de „oude" regeling, gebaseerd op e envergoeding van ƒ 12,— per m^, weer van kracht zal worden. Evenals in het verleden zal dit dan

Evenals in het verleden zal dit dan gebeuren zonder een uitkeringsplafond en zonder een beperkte looptijd. Luteijn benadrukte dat het Landbouwschap voor de heropening op deze basis geen medeverantwoordelijkheid wil dragen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 december 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Landbouwschap wil produktiebeperking zuivel langs vrijwillige weg stimuleren

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 december 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's