Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Openb. Onderwijs Ooltgensplaat komt niet in een kratje terecht

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Openb. Onderwijs Ooltgensplaat komt niet in een kratje terecht

B & W stellen raad gerust:

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De fracties van de PvdA en de VVD in Oostflakkees' gemeenteraad hebben tydens de j.L donderdagavond gehouden raadsvergadering de overige fracties danig tegen de haren ingestreken door te verlangen dat „de scholenkwestie" als afzonderlek agendapunt behandeld zou worden. Het lukte om dat gedaan te kr\jgen doordat bq de gehouden stemming ook wethouder Kroon toegaf wat hem een dankbare glimlach opleverde van de dames van de oudercommissie die op de publieke tribune de spanning beleefden. CDA'er Moerenhout dacht ook al dat juist door de aanwezigheid van de dames PvdA en WD vertegenwoordigers zich zo lieten gaan.

De fracties van de PvdA en VVD hadden het College een brief geschreven waarin ze een nadere uiteenzetting van de „scholenkwestie" vroegen. Voor een deel van de raad hoefde dat allerminst want dat deel — SGP, PCP en CDA — had er alle begrip voor dat het College nog weinig toe zou kunnen voegen aan de informatie die tijdens de vorige raadsvergadering al was verstrekt. Toen zegde het College toe met de betrokkenen in overleg te zullen treden. Inmiddels was dat met een van de partijen, het bestuur van de chr. school gebeurd.

Het gaat om de huisvesting van de openbare lagere school. In december 1978 besloot de raad tot nieuwbouw maar men had zich toen dermate vergaloppeerd dat GS daar zomaar niet mee instemden. Er was nauwelijks een plan, alleen maar een besluit dat spoedheidshalve genomen was i.v.m. een dreigende Ministeriële beschikking die de scholenbouw er niet gemakkelijker op zou maken. Inmiddels zijn B en W vanaf het Mi

Inmiddels zijn B en W vanaf het Ministerie met de boodschap thuisgekomen eens te onderzeeken in hoeverre het bestaande schoolgebouw aan de P. Biggestraat zou kunnen worden aangepast voor de huisvesting van geïntegreerde kleuter- en basisonderwijs.

En dat was schrikken in de Plaat want dat leek een bom te leggen onder alle nieuwbouwplannen. De enige die bij zo'n ontwikkeling goed garen zou spinnen zou de christelijke school zijn want aan die toch al nieuwe school zouden nog eens enkele nieuwe lokalen voor kleuteronderwijs worden toegevoegd.

PvdA en WD hieven in de vorige vergadering al een krachtig protest aan en hun brief, toegevoegd aan de ingekomen stukken, was daar een verlengstuk van. De heren wensten een nadere informatie waarbij ze zich niet door anderen tot kalmte lieten manen: „laat B en W nou eerst even de tijd om het voldoende te onderzoeken om dan met een gedegen informatie te komenl', raadde dhr. Moerenhout, maar nee, 't hielp niet, ook niet het soortgelijke pleit van dhr. J. van Dam (SGP).

De raad werd het er niet over eens of het een agendapunt zou moeten worden waarom er gestemd werd; de uitslag 7-6 was goed voor een aparte behandeling van de brief die door dhr. Moerenhout als „zielig" werd beschouwd. Ook dhr. L. Hokke meende dat die niet van emoties ontbloot is, hij achtte de materie nog niet rijp voor behandeling en illustreerde dat met de waarschuwing dat de vrucht te vroeg geplukt dreigt te worden.

Overigens kon dhr. Hokke de emoties wel een plekje geven, „want" zei hij, „in december 1978 hebben we tot nieuwbouw besloten en nu lijkt het precies de andere kant op te gaan".

Dhr. G. Poortvliet (PvdA) bleek daar ook door bezig gehouden te zijn, niet nu voor het eerst maar dhr. Poortvliet kon aan de hand van de notulen verwijzen naar twee eerdere datums waarop hij naar de voortgang van de nieuwbouwplannen had geïnformeerd, zonder daar overigens hoopgevende informatie over te hebben gekregen.

Nu wilde hij graag in concreto van de voorzitter weten wie er op het idee gekomen is dat de bestaande school wellicht geschikt gemaakt zou kunnen worden en om het „waarom" hield dhr. I Poortvliet sterk bezig. Hij pinde het College dan ook vast op de raadsuitspraak van december 1978 en dhr, Poortvliet had graag gewild dat het College dat de medewerkers van de Minister had voorgelegd als afwijzend antwoord op de suggestie het oude gebouw aan te passen.

Voor alles stelde de voorzitter, burg. van der Harst dat het zeker niet het College is geweest dat op het idee gekomen is maar dat dat vanwege het Ministerie is aangesneden o.m. omdat dat de hoogste kansen op een snelle integratie zou geven. „Men heeft ons dat beleefd en netjes voorgelegd en we zijn dan ook niet met deuren slaand en vloekend het gebouw uitgegaan" gaf de voorzitter te kennen. Overigens had het College zich toen allerminst sterk gevoeld, hoe dan wel...?

„. . . de positie waarin we een verondersteld beleid moeten voeren is die van dat jongetje dat alles wat hij wil aan zijn vader en moeder moet vragen en bij hen ook om wat zakgeld terecht moet" illustreerde de voorzitter.

De voorzitter pleitte ervoor te waken tegen een „opstand" op grond van verkeerde inzichten en spr. hoopt dat in een gesprek met de oudercommissie op 19 december ook verder te bepleitten. Wanneer oudercommissie, schoolraad en gemeenteraad een persé „nee" laten horen dan zal ook dat aan de Minister worden overlegd om het dan voorts aan de Minister te moeten overlaten.

De voorz. benadrukte dat het College in dezen geen enkele verkeerde stap heeft gezet waarom het College dan ook niets verweten mag worden. Sterker nog: „het was niet een idee van de raad-, maar een voorstel van het College om (in december 1978) tot nieuwbouw te besluiten!" stelde de voorz met nadruk vast.

Overigens waarschuwde hy ook tegen een al te grote aversie tegen een evt. aanpassing van de bestaande school omdat dat heel grondig zou gebeuren: „denk niet dat de Inspecteurs die schoolgebouwen afkeuren om de aanwezigheid van krimpscheurtjes genoegen zouden nemen met krotbouw in Ooitgensplaat" zo stelde de voorzitter de raad gerust. Hy stemde overigens graag in met het ideaalbeeld: een nieuwe geïntegreerde openbare school en het beschikbaar komen van de huidige lokalen voor andere doeleindeinL

Toch verheelde de voorz. niet wat te vrezen voor de gevolgen van een al te nadrukkeiyk „nee" aan de Minister, „want", overwoog de voorzitter: „zouden we dan niet het risico lopen dat de Minister ons helemaal geen-, of op veel langere termijn goedkeuring geeft?"

De vraag moest thans onbeantwoord blijven. Op 19 december volgt een gesprek met de Oudercommissie bij welk gesprek ook de aanwezigheid van dhr. van Veen van de Ver. voor Openbaar Onderwijs op prijs zal worden gesteld.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 december 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Openb. Onderwijs Ooltgensplaat komt niet in een kratje terecht

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 december 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's