Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

R.P.F. deed op bijeenkomst in Sommelsdijk een dringend app�l

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

R.P.F. deed op bijeenkomst in Sommelsdijk een dringend app�l

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Men kan in tweeërlei opzicht een gouden stem hebben, zo zei de RFF-iysttreklter Meindert Leerling donderdagavond tydens een spreekbeurt in Sommelsdqk. Een mens heeft volgens Leerling een gouden stem als hq ook in de samenleving God de eer geeft en anderen opwekt dat ook te doen. En naar de mening van de RPF-lijsttrekker is er eveneens sprake van een gouden stem als die by verkiezingen wordt gegeven aan een party die zich volledig wil normeren aan het Woord van God. Alleen zó'n keuze heeft in de meest diepe zin van het woord pas echt betekenis. Is zinvol, aldus Leerling.

De RPF-lijsttrekker zette uiteen dat het voor christenen geen vanzelfsprekende zaak is dat men ook in de politiek aktief kan en moet zijn. Er kan een situatie ontstaan, waarin men zich als christen uit het openbare leven moet terugtrekken. Als een christen tegen zijn geweten in moet handelen om politieke verantwoordelijkheid te dragen, moet hij er een punt achter zetten. Zeker waar het gaat om de meest wezenlijke zaken in ons menselijk-zijn. als de bescherming van het leven.

Dan is er geen ruimte voor een compromis en is het naar zijn mening nooit tegenover God te verantwoorden zich neer te leggen bij de situatie en de ontwikkelingen van het moment.

Alle pogingen om in de meest essentiële dingen waarmee een mens in de samenleving wordt geconfronteerd te zoeken naar een compromis met hen die God niet erkennen of rekening te houden met wat men de geestelijke draagkracht van het volk noemt, wees Leerling van de hand. Van een christen wordt naar zijn mening een absolute gehoorzaamheid aan Gods Woord gevraagd en wanneer dat niet kan worden nageleefd doet men er beter aan geen politiek te bedrijven.

En naar de mening van de RPF-lijsttrekker leven we in een tijd waarin tal van fundamentele zaken in onze samenleving en in onze cultuur aan de orde zijn. Hij stelde dat onze tijd zeker overeenkomsten vertoont met bepaalde perioden uit onze geschiedenis, maar dat onze tijd anderzijds toch zeer eigen is. Nimmer trok de zonde zo'n diep spoor door onze samenleving en van een christen wordt gevraagd in zo'n periode God de eer te blijven geven en er voor te werken dat Zijn naam in het openbare leven wordt gekend en erkend.

Zelfs al wil de meerderheid van het volk dan niets van God en zijn gebod weten. In dat verband haalde Meindert Leerling een uitspraak aan uit het vroegere AR-bestek, waarin wordt gezegd dat Gods Woord beslag op de samenleving moet hebben ongeacht het feit of regering en volk ^naar God en Zijn Woord willen luisteren.

En uit het oude CHU-beginselprogram noemde Leerling de stelling: „Niet de majoriteit, maar de autoriteit beslist". Met andere woorden, niet de meerderheid van het volk beslist — ook niet in een democratie — maar de autoriteit van Gods Woord.

Volgens de RPF zijn dat geen uitgangspunten in het verleden geweest, maar zijn dal credo's die een-christen uit de Bijbel kan opdiepen en er ook naar moet leven. In dat spoor wil de RPF politiek bedrijven.

In aktieve en in opbouwende zin, volgens de heer Leerling die er vanuit gaat dat een christen die in volle gehoorzaamheid aan Gods Woord wil leven niet alleen voor zichzelf een zegen kan zijn, maar voor het gehele land en volk. Zo wil God met mensen handelen aldus de RPF-voorman.

In dat opzicht durfde hij de stelling aan dat zegen voor land en volk niet wordt bepaald door een stemmenmeerderheid in het parlement of elders, maar door de gehoorzaamheid van de kinderen van God. Als er in Sodom en Gomorra slechts tien rechtvaardigen zouden zijn geweest, zou de stad niet zijn verwoest, aldus Leerling, die meent dat God nog altijd met dezelfde principes werkt.

Daarom gaat het naar zijn zeggen helemaal niet aan om te zorgen dat je macht hebt of een meerderheid. Hij noemde een aantal voorbeelden uit de Bijbelse en vaderlandse geschiedenis waaruit blijkt dat kleine groepen mensen of soms een individu door God is gebruikt om een samenleving te veranderen. Ook wees hij op het voorbeeld van Daniël die levend in een occulte wereld van het rijk der Chaldeeën wel grote politieke verantwoordelijkheid durfde te nemen, maar wel trouw bleef aan de God van Israël. Daarvoor werd hij enkele keren gestraft, maar in de hoogste nood was God zelf bij hem.

Leerling zei in de komende maanden een dringend appèl te willen richten tot alle christenen in Nederland om tot een heel bewuste keus te komen als er moet worden gestemd voor de Tweede Kamer. Daarbij moeten christenen zich weer meer dan ooit gaan realiseren dat het om een echte keuze gaat die men voor Gods aangezicht kan verantwoorden en daarnaast beseffen dat de glorietijd van de waarachtige christelijke politiek wel- Ucht voorbij is. Men moet zich niet blindstaren op het getal en de macht. Daar lacht God om.

Kiezen moet volgens Leerling in zijn gloedvol betoog eerst een keus zijn voor Gods aangezicht. Die vrijheid hebben we naar zijn mening nóg in Nederland, maar hij sprak de vrees uit dat dit op zeer korte termijn weleens kon veranderen gelet op de steeds groter wordende haat tegen allen die consequent volgens de normen van Gods Woord willen leven. In dat kader noemde hij de aanzwellende stroom van kritiek tegen het besluit van minister Gardeniers van CRM om na jaren wachten dan eindelijk een subsidie te willen toekennen aan de Vereniging ter bescherming van het ongeboren Kind. Er zijn zelfs al vragen gesteld in de Kamer, omdat de subsidie ten onrechte zou worden gegeven omdat de VBOK de vrouw niet echt wil helpen door abortus af te wijzen. Zover zijn we al in Nederland, stelde Leerling nadrukkelijk. De zaken worden op zijn kop gezet. Wie echt wil helpen, waarachtige hulp wil bieden wordt aangevallen.

Het geval van de VBOK is naar zijn mening geen incident, maar een symptoom van de zich steeds sneller voltrekkende ontwikkeling in onze samenleving. Men spreekt van een democratie en heeft de mond vol over democratische rechten, aldus Leerling, maar die mogen volgens velen pas tot gelding worden gebracht als men zich conformeert met wat de massa zegt te willen. Dan zijn we nagenoeg weer terug in de tijd van voor keizer Constantijn, toen de christenen werdeil vervolgd.

In dat opzicht noemde Leerling ook de zaak van de twee verpleegsters uit Middelburg die op non-aktief zijn gezet omdat ze weigeren mee te werken aan een bij de wet nog altijd verboden abortushandeling. Het recht ligt volgens de RPF-spreker op de straat, terwijl de grootste christelijke partij die ons land kent het in deze zaken volledig laat afweten. De kleinere partijen, SGP en GPV in de Kamer en de KP'F (nog) daarbuiten pakken deze zaak op, omdat men onderscheidt waarop het aankomt. In zo'n situatie zwijgt het CDA omdat het een huis is dat tegen zichzelf verdeeld is. Een beter voorbeeld van het wankelmoedige optreden van het CDA waar het om echt principiële zaken gaat, zei Leerling nauwelijks beter te kunnen geven. Nu God ons nog genadetijd geeft, zo

Nu God ons nog genadetijd geeft, zo stelde de RPF-lijsttrekker, moeten christenen straks hun stem bij de stembus zien als een talent waarmee ze in een donkere tijd moeten woekeren. Opdat God ermee wordt gediend en het ons welga. Maar die handeling moet in de eerste plaats zijn onderbouwd door een voortdurend en intens gebedsleven voor volk en samenleving. Ook in deze dagen nu de afwikkeling van het abortusvraagstuk opnieuw is uitgesteld. Nog meer tijd voor gebed voor regering en parlement.

Die opdracht noemde Leerling veel belangrijker dan het zoeken naar oplossingen in financieel en economisch opzicht, hoewel dit natuurlijk wel moet gebeuren. Maar hoe ernstig de problemen In die sector ook mogen zijn, ze mogen nooit overheersend worden of als het meest primaire worden gezien.

Christelijke politiek is volgens de RPF dan ook in de eerste plaats dienst aan God. Pas dan kan er zegen worden verwacht voor land en volk. In die getrouwheid wil de RPF handelen en volgens Leerling blijkt uit de grote toeloop naar de RPF-vergaderingen dat veel meer mensen het zo nog in Nederland aanvoelen dan men ons wil doen geloven. Daarom verwacht hij vast dat de RPF bij de komende Kamerverkiezingen één of wellicht zelfs twee zetels in het parlement zal bereiken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 december 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

R.P.F. deed op bijeenkomst in Sommelsdijk een dringend app�l

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 december 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's