Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meningen te zeer verdeeld om tot meerjaren-begroting te komen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Meningen te zeer verdeeld om tot meerjaren-begroting te komen

RAAD GOEDEREEDE:

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Tot het vaststellen van een meerjarenbegroting met bybehorend dekkingsplan, zoals door B en W voorgesteld, is Goerees' gemeenteraad in zyn vergadering van j.1. donderdagmiddag niet kimnen komen. De meningen waren te zeer verdeeld om tot een eensluidende opstelling te komen. Wel lukte dat tenslotte toen van het „meer-Jaren" idee werd afgestapt en men zich tot 1981 beperkte, een overzichtelijke periode met voornemens die ook financieel te overzien zijn. Nog onwetend hoe lang de financiële stok zal z^n durfde de raad geen grotere sprong te wagen ....

Wat in de redenering steeds weer opdook was de vraag of ook in de komende jaren moet worden doorgegaan met het benutten voor de algemene dienst van een deel van de winst van het Visafslagbedrijf; een jaarlijks douceurtje van meerdere tonnen dat door het College in de voorgestelde meerjarenbegroting was verwerkt. Voor een deel van de raad, de SGP en PvdA fractie was dat niet acceptabel. De heren van der Laan en Reus die voor de resp. fracties als woordvoerder optraden maakten dat volstrekt duidelijk.

Dhr. V. d. Laan leek er nog wel voor te voelen telkenjare te bezien of van een portie van de vismijn-winst gebruik moet worden gemaakt, dhr de Reus bleek nog wat radicaler. Hij ging uit van het standpunt dat te treffen voorzieningen uit de algemene middelen betaald dienen te worden; wanneer die dan ontoereikend zijn zal er noodzakelijkerwijs een belastingverhoging moeten volgen. De PvdA fractie dacht er dan ook niet aan met een meerjaren-opzet in te stemmen omdat men eerst wil bezien wat er uit een evt. — geleidelijke — verhoging van de Onroerend Goed belasting te halen is zonder dat de hoogte daarvan extreme vormen aan zou nemen.

Dhr. Reus stelde voor gebruik te maken van de mogelijkheid die de beheersverordening van de Visafslag geeft de overwinst van dit Gem. bedrijf te reserveren voor bepaalde investeringen, zodat, wanneer die gepleegd worden de kapitaalslasten door de gewone dienst gedragen kunnen worden.

De PvdA fractie had zich beijverd een alternatieve meerjarenbegroting met financieel dekkingsplan op te stellen zonder zich overigens de illusie te maken (mevr. Grinwis maakte dat kenbaar) dat die met instemming begroet zouden worden, zulks bleek inderdaad het geval. Weliswaar plaatste de PvdA fractie de bouw van een sporthal in Ouddorp op de verlanglijst voor 1981; het overdekte zwembad te Stellendam daarentegen werd naar 1986 verschoven !

Tegen dat laatste werd met name door weth. Visser fel van leer getrokken. Hij insinueerde zelfs dat de PvdA het overdekte zwembad naar een latere datum verschuift om er bij de komende verkiezingen munt uit te kunnen slaan. „Het nu uit te stellen betekent een uitstel tot aan de volgende eeuw!" voorspelde dhr. Visser.

Weth Visser leek bereid het oorspronkelijke meerjarenplan te herbezien. Zo zou hij erin mee kunnen denken dat de voorgenomen sporthal zou worden teruggebracht tot een sportzaal waardoor (omdat het Rijk i.v.m. het schoolgebruik zou subsidiëren) een belangrijk bedrag vrij zou komen dat dan zou kunnen worden besteed aan het zwembad. Dhr. Visser vond juist het zwembad belangrijk omdat dat de vissersbevolking de idee zou geven dat het bedrag dat uit de vismijn-reserve wordt gehaald ook te hunnennutte wordt besteed; „bovendien", zo waarschuwde dhr. Visser, „het is erg belangrijk dat de jeugd leert te zwemmen, de moeders hoeven dan niet meer naar Dirksland of Hellevoetsluis als we een eigen overdekt bad hebben".

Ook de raadsvoorz. burg van Velzen waagde zich aan een beantwoording van de wat warrige beschouwingen waarin de eenstemmigheid zo verre zoek was. ,t Moest echter ieder duidelijk zijn dat er — wanneer het raadsbesluit tot de bouw van een sporthal, ver. gebouw en bibliotheek wordt uitgevoerd — jaarlijks 4 ton nodig zal zijn om dat gebouw te exploiteren.

De voorz. betreurde het dat de raad geen duidelijke dekkingsmiddelen daarvoor aangeeft, niet in de vorm van een belastingverhoging terwijl nu ook de continering van het gebruik van vismijn-gelden twijfelachtig wordt gesteld De voorz. vond het bepaald niet sterk terug te komen op een eerder genomen besluit en spr. zag met een dergelijk gegeven dan ook weinig perspectief in een meerjarenbegroting die niet kan stoelen op een dekkingsplan. De raad werd het tenslotte eens over het plegen van de volgende investering in 1981:

De restauratie van de gemeente-toren te Ouddorp waarbij nog zal worden bezien of het — financieel —mogelijk is de oorspronkelijke spits weer aan te brengen. Voorts de aanleg van een ijsbaan te

Voorts de aanleg van een ijsbaan te Goedereede, de inrichting van een bezoekers centrum te Ouddorp, het aanleggen van parkeerplaatsen op het busstation te Ouddorp en de bouw van een wachtgelegenheid (na afbraak van het thans aanwezige pand), de aanleg van een parkeergelegenheid te Goedereede en de automatisering van de gem. administratie.

Een en ander impliceert dat de aanleg van sportvelden te Ouddorp ook op de langere baan geschoven wordt, althans volgend jaar nog niet ter hand genomen zal worden. Het zal trouwens eerst nog zoeken zijn naar een geschikte locatie daarvoor. De SGP fractie maakte bij monde

De SGP fractie maakte bij monde van dhr. van Dam duidelijk liever in 1981 al de aanleg van sportvelden te zien dan de bouw van een sporthal waartegen o.a. door de Herv. Gem. te Ouddorp bezwaren zijn ingediend i.v.m. het veronderstelde gebruik op zondag. Ook dhr A. de Jong (SGP) had zich tegen de sporthal gekant, zeker ook om financiële redenen; de exploitatielasten van een multifunctioneel gebouw schatte dhr. de Jong op ca 6 ton per jaar. Ook de bouw van een zwembad zag hij allerminst zitten: „...de jeugd zal dan in verwarmd water kunnen; zwemmen maar met z'n allen zwemmen we dan tevens in de schuld!"

Vooralsnog geen zorg: „met onze financieën is er nog steeds niets aan de hand!" zo stelde de voorz. de raad gerust, maar 't zal in de vervolge wel tot een duidelijke uitspraak moeten komen, óf belastingverhoging óf een blijvend gebruik van de winst van het gem. visafslagbedrijf of... zich aan geen grote Investeringen meer wagen. Dat laatste lijkt de raad toch niet te willen, 't Was althans de klacht van dhr. van Oosterom: „We hebben prachtige objecten op het oog maar als we zo doorgaan wordt er helemaal niets meer uitgevoerd!"

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 december 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Meningen te zeer verdeeld om tot meerjaren-begroting te komen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 december 1980

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's