Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BOER IN 2000 MEER

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BOER IN 2000 MEER

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een beperkte daling van het aantal bedrijven en werkers in land- en tuinbouw, voortschrijdende automatisering om de boer te ontlasten en hém van informatie te voorzien, toenemende beinvloeding van de wereldmarkt door het gebruik van gewassen voor de produktie van groene energie, meer wettelijke beperkingen en een grotere invloed van de overheid. Dit zijn volgens de voorzitter van het Landbouwschap, ir. David Luteijn, enkele van de ontwikkelingen waarmee boer en tuinder de komende 20 jaar rekening moeten houden.

Tijdens de jaarvergadering van de Suikerunie, op 16 december in Breda, schetste ir. Luteijn het beeld van de boer in het jaar 2000. Naar zijn mening zullen er dan van de 125.000 full-time land- en tuinbouwbedrijven nog 90 a 100.000 over zijn. Die bedrijven samen zullen een bruto-produktie voortbrengen die 50 procent hoger ligt dan op dit moment.

Energieproduktie Het jaar 1980 zou naar de mening van de voorzitter van het Landbouwschap wel eens een vrij dramatisch omslagpunt te zien kunnen geven voor wat betreft het gebruik van agrarische grondstoffen voor de energieproduktie. In de sub-tropische gebieden is de produktie van alcohol uit suikerriet al op gang gekomen. In de meer gematigde klimaatzone's komen voor de produktie van groene energie mais en sorghum in aanmerking. Wel moet dan de olie nog wat duurder worden.

Een andere ontwikkeling is het gebruik van agrarische produkten als grondstof voor de chemie. De belangrijkste bestanddelen van planten zijn cellulose, zetmeel, suikers en eiwitten. Het lijkt, aldus Luteijn, redelijk om te verwachten dat binnen niet al te lange termijn derivaten daarvan een kans zullen krijgen.

Wereldmarkt Hij voorspelde dat het gebruik van agrarische grondstoffen voor energie en chemische produktieprocessen snel een wezenlijke invloed zal gaan krijgen op vraag en aanbod op de wereldmarkt. Op grond van gegevens uit Brazilië en de Verenigde Staten mag nu al worden aangenomen dat binnen een paar jaar tenminste 5% van de wereldproduktie aan suiker zal worden omgezet in alcohol voor gebruik als energiebron. De verschuiving zal ook tot gevolg hebben dat grote energieconcems en multi-nationale ondernemingen zullen proberen invloed te krijgen op de agrarische produktie. Luteijn pleitte daarom voor een heroriëntatie en internationalisering van de boerencoöperaties en Voor wettelijke maatregelen die de boer tegen deze ontwikkeling beschermen.

Af hankelJü kheid Een belangrijk nevenaspect van de ontwikkeling noemde Luteijn overigens een verscherping van het wereldvoedselvraagstuk. De noodzaak van de ontwikkelingslanden om in hun eigen voedselprod';J tie te voorzien zal belangrijk toenemer. Voor de Nederlandse veehouderij en varkenshouderij is verder een belangrijke vraag of de stroom van veevoedergrondstoffen wel zal blijven vloeien, met name waar het gaat om plantaardig eiwit in de vorm van soyabonen. Volgens Lutï'in is de bijna totale afhankelijkheid van onze eiwitvoorziening van aanvoer overzee zo langzamerhand onverantwoord.

Hij pleitte er voor om althans een deel van de plantaardige eiwitten in de EEG te gaan telen. Tegenover dit duidelijke perspectief voor de akkerbouw plaatste hij de verwachting dat de vraag naar dierlijke produkten zal teruglopen.

Computer Een heel andere ontwikkeling waarmee de boer te maken krijgt is de voortschrijdende automatisering op basis van micro-electronica. „In 2000", zo zei Luteijn, „zullen de computer en het beeldscherm op het boerenbedrijf even gewoon zijn als de tractor nu". De nieuwe technieken zullen boer en tuinder ontlasten van routinewerk (melken, voederen, klimaatregeling, oogst- en verpleegwerkzaamheden) en hem helpen om zijn produktiemiddelen en hulpbronnen optimaal te gebruiken. Verder zal de micro-electronica van belang zijn bij de informatieverschaffing naar de indivuduele boer.

Die boer zelf zal, aldus Luteijn, meer een manager moeten worden die beleid voert, regelt, coördineert en zich doorlopend oriënteert op nieuwe ontwikkelingen. Voor het werk zelf zal, behalve van de automatiseringssystemen, meer en meer gebruik worden gemaakt van gespecialiseerde arbeid van buiten het bedrijf. De boer van 2000 zal meer achter zijn bureau en in zijn kantoor dan op het land of in de stal te vinden zijn.

Misschien wel het grootste knelpunt voor de bedrijfsontwikkeling in de komende jaren noemde Luteijn het vraagstuk van de financiering. Hij zei var mening te zijn dat een deel van het budget van de minister van Landbouw gebruikt zou moeten worden voor hel oplossen daarvan. Voor de financiering van de grond zou de georganiseerde landbouw tot de oprichting van een eigen gespecialiseerd financiertngsinstituut moeten komen.

Concluderend stelde de heer Luteijn dat het uiterlijk van het boerenbedrijf in 2000 geen grote veranderingen zal hebben ondergaan, maar intern zal het er heel anders uitzien. De boer zal er daarnaast zelf voor moeten waken da1 zijn belangen in de maatschappij nie'' naar de achtergrond worden geschoverj

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 december 1980

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's

BOER IN 2000 MEER

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 december 1980

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's