Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bij de begrafenis van Roeiie Lutii-Kamps

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bij de begrafenis van Roeiie Lutii-Kamps

OOLT GENSPLAAT

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het was een lange droeve stoet die woensdag 24 december, de dag voor kerst door de straten van Ooltgensplaat ging. Ze .bewezen de laatste eer aan mevrouw Koelie Luth-Kamps (34 jaar) die zaterdagmorgen 20 december 1980 door een hevige brand in haar woning Slikdijk 19 om het leven kwam. Haar man, de heer J. Luth werd met ernstige brandwonden in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam opgenomen, die het naar omstandigheden redelijk maakt, al zal operatief ingrijpen wel noodzakelijk zijn. De drie kinderen Petra van 11 jaar, Martin (10) en Saskia (6) konden door de buren worden gered. Zowel de heer Luth, als de manschappen van de brandweerkorpsen uit Ooltgensplaat en Den Bommel mochten ondanks verwoedde pogingen er niet in slagen mevrouw Luth op een der slaapkamers op de bovenverdieping te bereiken. Dit heeft allen diep geschokt; te wiUen helpen en niet te kunnen helpen. Leed en liefde.

Leed en liefde. Het verenigingsgebouw „Elthato", waar de rouwdienst werd gehouden kon de mensen nauwelijks bergen en met de velen die bij de begraafplaats stonden te wachten waren ruim 250 personen aanwezig. Met de familie uit het noorden des lands (de heer en mevr. Luth komen uit Drenthe) kwamen de genodigden uit vele plaatsen. Dat Roeiie behalve in de familie ook een grote plaats in de dorpsgemeenschap in nam, ondanks dat het gezin nog geen vier jaar te Ooltgensplaat woonde is gebleken in deze droeve dagen.

Leiding en bestuur van de Peuterspeelzaal en van het Jeugdwerk, waarvoor mevr. Luth zich inzette waren evenals de buren in grote getale aanwezig. Ook het personeel van de Chr. Nat. School, de commandant, onder commandanten en bevelvoerders van genoemde brandweerkorpsen woonden de plechtigheid bij. Tijdens het spelen van 'Ps. 43 en „Vei

Tijdens het spelen van 'Ps. 43 en „Veilig in Jezus armen" door organist de heer F. Braber namen de genodigden plaats. De rouwdienst werd geleid door kand. J. H. Becker, geref. predikant van Ooltgensplaat. Maar vooraf sprak een broer van de heer Luth, de heer G. Luth uit Rotterdam een persoonlijk en ontroerend woord namens zijn broer en kinderen, daarbij de dank vertolkende dat er zovelen naar „Elthato" gekomen waren. „Hij kan helaas niet aanwezig zijn maar ik moet u van Jan de groeten doen en hartelijk bedanken voor het grote medeleven", aldus spreker, die de rouwdienst via de bandrecorder opnam.

g Zwijgen of spreken ? Na het votum las kandidaat Becker Ps. 121, en de overdenking van deze dienst was op verzoek van de heer Luth gekozen uit Ps. 133, de psalm van de liefde en Johannes 16 : 33b, „In de wereld zult gij verdrukking hebben; haar hebt goeden moed. Ik heb de wereld overwonnen". „U en ik die hier gekomen zijn zullen mogelijk denken: „kunnen we beter maar niet zwijgen dan spreken na* het ontzettende gebeuren van deze ramp, die de familie tnaar heel Ooltgensplaat heeft getroffen", aldus kandidaat Becker. Maar ondanks dit bittere raadsel mogen we niet zwijgen maar moeten we spreken vanuit het Woord maar ook voor het respect voor zuster Roeiie Luth-Kamps die zoveel heeft gedaan.

„Er zijn twee wonderlijke dingen op de aarde en wel — het leed — en — de macht van de liefde —", aldus spreker. „Het leed dat hier is "gebeurt is zo onbegrijpelijk, dat als men probeert het te begrijpen een gevoel van geweld tegen je opkomt. Een mens kan weinig leed verdragen. Het gaat alleen maar als men op de macht van de liefde acht geelt. Dan komt het heerlijke wonder — na de verbazing de aanbidding —. Jan Luth zei tegen m\j in het ziekenhuis: „Roeiie heeft veel liefde gegeven, aan ons en ons gezin, aan de kinderen, als juf, en aan haar andere werk te Ooltgensplaat. Het stond zo treffend in een der advertenties, aldus kand. Becker, „zy was een verantwoordingsbewust en een vriendin". medewerkster

God zal overwinnen. „De verschrikking van het leed zal door de liefde worden overwonnen, want God staat aan de kant van de liefde". Daarom is de tekst „houdt goede moed" geen goedkope troost. Zelf heeft Roeiie deze woorden aangehaald voor haar kinderen. Moge de kinderen deze woorden gesproken door moeder mogen zien als de woorden van God zelf. Voor zij die geloven is de liefde geopenbaard in Jezus Christus, Zijn komst mogen we morgen gedenken, en die Christus wil ook kracht geven om verder te gaan", aldus kand. Becker. Spreker ging nog verder in op het woord „Gebied de Heere Zijn zegen". Dat woord gebieden staat er als het hogere machtige Woord van God, want God geeft dat waar liefde woont. Hij kan Zijn zegen geven aan ons, aan de familie, aan de kerk en aan de gemeente. Roeiie Luth blijft in onze herinnering voortleven door de vele liefde die zij gaf.

Nu is of nu komt in ons aller leven de vraag of dat wU gezegende mensen van God zijn. Dat is een ernstige roepstem. Na Zijn geboorte mogen wij zien op Zijn doorboorde handen: wendt u tot die Christus die gekruisigd is en ook opgestaan, dan blijft de liefde eeuwig. De dood, het leven en de angst gaan dan verdwijnen en daarom de grote vraag „hoe gaan we verder". De kracht van Gods Zegen is zo groot. Kunnen wy deze teksten „waar liefde woont" en „houdt goede moed" in onze mond en in ons hart nemen ? het gaat alleen met een geboren Christus, aldus besloot kandidaat Becker zijn overdenking.

Naar de begraafplaats. Terwijl de organist Ps. 133 en vervolgens ,.De I^eer is mijn Herder" speelde werd de kist uitgedragen waarop een bloemstuk was gelegd van haar man en kinderen. Meerdere bloemstukken en kransen waren aanwezig van familie, de buren, peuterspeelzaal, het jeugdwerk en van zakenrelaties van de heer Luth uit Rotterdam e.o. Op de begraafplaats las kandidaat Becker Johannes 11 en speciaal vers 25 en sprak Apostolische Geloofsbelijdenis uit.

De bedienaar, de heer A. Mans sprak namens de familie en bedankte voor het zeer grote medeleven betoond. „Het is niet mogelijk namen te noemen maar u allen en heel de gemeente wordt hier bij deze dank betrokken", aldus de heer Mans.

Terug in „Elthato" las kandidaat Becker op verzoek van Jan het gedicht „Onze tijd" en las tot slot Ps. 23. Hierna was er gelegenheid de familie te condoleren waarvan door velen gebruik werd gemaakt. Een droeve plechtigheid was hiermede

Een droeve plechtigheid was hiermede ten einde maar die bij velen als een onuitwisbare gebeurtenis zal voortleven.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 december 1980

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's

Bij de begrafenis van Roeiie Lutii-Kamps

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 december 1980

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's