Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Op z'n Flakkees gezeit.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Op z'n Flakkees gezeit.

An de lezers van „Op zun Flakkee's gezeit'% 0elokkïg Nieuwe jaer

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Noe'k toch bezig binne om Nieuwejaers waansen te verslieren, dochl'k; Lael ik aol die bekende uut Menheerse in omstreken of waer dan oak, 't mar in Eilande Nieuws doewe. Dan bin'k inééns klaer in 't is evegoed gemeend. Om dat ik zoe dichte in 't bejaerdehuus „De Goede Reede" geweest za 'k taer mar beginne.

Éérst tan de Directrice, mevr. van Kempen, als ilc 't wel ha. Jammer dat ik noail persoonluk kennis mil lur gemaekl ha. Nou mevr. van Kempen, Mar ik waanse wel, dat ze ut moeluke waerk, nog jaeren mag doewe. Ik neme mun petje of as iemund, in zoe'n groal orgenusaosje talent Iieil om aoUes zoe op rolletjes te laele verloape. In dan zoe'n sfeer in leven kan houwe. In zeker dat ze dit tan dan nog deur v/eet te geven an héél de staf van medewaerksters in waerkers. Ik kan ze niet aollemaele bie naem noeme, mar aoUemaele bie in mil mekaore, Un gelokkig in riek gezegend 1981 ! Ik wil nog wel un uutzongderieng

Ik wil nog wel un uutzongderieng maeke voor mej. Jo van Donge, die ik nog al us lastig viel, deur mun vraegen. In dan nog voor Joke,je achternaem kan 'k niet oor. Mar je zit taer achter de balie, 'k Zou zage: iViet alléén voor 't kommende jaer, mar voor nog veul jaer: Zegen op je moaie waark.

In wal genoot ik toch bie dat lekkere bakje kof je, in de kofjekaemer. Wat un gezellugheid.

Dan kan ik niet laete om mevr. Visser in mevr. Verbrugge in éénen aesem te noemen — Hubrechtse in Anna van Baole —• da's nog zoe bekend van vroeger. Mar die binne dur zoe'n hoap. Klaos te Gans mil zun groote witte kuve. 'k Wou dal mun man die had, in dan mevr. de Gans mil ter kosteluke Slellendamse verhael. 'k Ha 't deur gegeve oor. Mar Jan v. d. Vlugt zei: Dal is vast te énuge stunt niet die ze uut haelende, want ze wiste voor aoUes wel wal uut te kraemen".

Mar noe mo'k opschiete want ik wil nog even nae Murie Koai, daer ha'k mee in de klasse gezele. Ze is noe mevrouw van Heemst. Murie 'k hoarende dat ut weer un beetje gaet mit je man. Gelokkig oor, want ut is een zegen as je nog bie mekaore kan bluve hu? Want as je mekaore mot misse, dal fal nie mee. Dat zal mun aore klasgenote Riek Tamboer, joe schoanzuster mun wel nae zage, je mol ut mar ongdervinde, nee, dat val nie mee.

Dan gae'k mevr. de Groat, die vroeger sokjes voor mun kwam naoie, nog even de hangd drukke. Nog mar wat jaertjes oar Neellje.

Dun onversaegde Helleman, Piel Stad, mun ouwe buurman Jan v. d. Baarg die ik in ut ruum van de MD 10 nog an un lekker borreltje trof, jae dat is beslist goed voor de bloedvaeten oor. Mar 'k weet niet of ze dur aollemaele zoe over dienke. Mar wal ik wel wele, 'k noeme dur hier drie je van in de 't negentig. Dan is ter nog één van in de 't negenlug in dat is Neellje Koudiesder, 't is netuurlijk al jaeren gelee dal ze die naem al nie méér droeg, mar dat heije as je al zoolange weg bint as ik. Dan zieje ze nog in der f leurt je in dan komme de meisjesnaemen boven, mar je weet wie 'k binne he. Dus daerom. 'k Hope toch ut jaer dal voor ongs lelt, nog wel us bie je om un bakje te kommen oor. 't Was gezellig in daerom ook un goed 1981. Geef je ut deur an Jobje? Noe docht 'k dat ik ze zoe'n beetje gehad ha, mar wie 'k niet noemende:

Nog Aol wal waanseluk is oor, mun hope mekaore nog weer te ontmoeten oor !

Mar noe mo'k toch as un mgels weerlichtje mun pad gae vervordere. Dus gae'k mar gaauw deur de achlerdeure nae mevr. Knaepe. 't Zal wel weer veul herinneriengen oproepe, Klaosje, 'k Wele dur aolles van asje alléén bluuft. Mar un maans mot ter wat van maeke, je wordt ut niet van maansen angedaen, dat wete mun. Slaarkle oor in purbeert lur wat van te maeken.

Noe mok nog gaauw zieje dat ik mun lies je in Menheerse of maeke oor. Daerom gae 'k achterom, langs mun uutgangspunle in steke over op te Langewegt, om bie 't Groene kruusgebouw nog even bie Aeren Groen in z'n Jo nog een goeie waans nae boven te roepen in dan deur 't Tuindurp. Even bie Vernoois, mun ouwe buren. Gaauw un poatje geve in mil het fanselfde deur nae Leentje van Chiel van Donge. 'k Ha gehoard dat Chiel in 't ziekenhuus lelt. Dat ziet ter niet goed uut mun jongen, 't Is te hopen dal je toch mar weer gaauw op je stoeltje mag zilte oor. 't Jaer zet noe niet zoe moai voor je in oor. Wat worre mun toch aollemaele krammenakkig hu? Jae, 'k had al zoe dichtte gezeil: Oud worre, dal wille mun wel, mar oud weze, nee, dat valt toch dichte nie mee. Mar mun hope op, goeien afloap oor. Het beste voor 't nieuwe jaer! Zo, noe even Jan Bakker, die heit aok aollied nog kleur gehouwe. Deurgae zoe oor .'t Was nog een goeie gedachte om an ongze Jaop un EU. Nieuws te laele slieren. Van de MD 10. Hie was ter blieje mee. Zoe had un onverwachts un verhael van zun zuster geleze. Mar noe m^ok zieje dat ik op tun Diek

Mar noe m^ok zieje dat ik op tun Diek komme. Je mol hier oak al aogen in je nikke ha, om over te steken. Wacht ik gae nog even langs mevr. Moerland in Wim in Janny Prins. Daer lage nog zuvel herinneriengen an mun moeder, 't Was un goeien lied. De leste jaeren van dur leven. Noe haa 'li tur in éénen aesem un stik of wat genoemd. In gedachten druk ik ze toch aok even de hand mil de beste waansen.

Dan den Diek op. Bie Jaop in Loes Verhaoge an in hoopie van stropie, goeie negoosje op ten bekenden Diek oor. Daer vin je nog wel us un dubbeltje lussen de caanlen.

Dan nog un klein pasjes nae un sociaal waarksler, zongder diploma's mar zeker wel van de daed. Ze is wel wat vrie van zagen, mar as je, musschien wel zongder dat je het weet, zuvul goed doet, dan kan je dat je eige veroorlove. Nog mar wat goeie jaeren saeme, mil wat moaie reizen. In veul gastvrieheid voor ongdergetekende.

Noe docht ik dat 't ik ze wel zoe'n beetje had.

Aol de schrievers in Eil. Nieuws, die ut bie 't Flakkees' houwe, mevr. Soldaol-v. d. Valk, v. d. Sluus, De Bonte Hond, nog un v. d. Vad, in de Oud-Melissantenaer. 't Zou mun un genoegen doewe as ik zoe noe in dan weer us wat tegen kwam. Mar waer bluve de aore, daer mevr. Soldaol al us nae vroeg? Dan de hele staf van Eil. Nieuws, iederéén het beste in veul nieuwsgaerung. Dan zal ik 'l hier bie laete.

Dan was ik hier bie dan oak van plan om de Zaense Menheersenaer mar op zun aandje te laete loapen. 't Is nog al inspannend waark in betwiefel ut, of 't nog veul geleze wordt. As tur binne, die vmde dat ut deur mot gaen, sliert tan un kaertje nae Eil. Nieuws. Dan kan ik taer uut opmaeke of het nog de moeite waerd is.

Ik hoar het tan weer wel van de Redacsje.

Veul Heil in zegen voor aollemaele van de, Zaense Menheersenaer.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 december 1980

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's

Op z'n Flakkees gezeit.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 december 1980

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's