Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DIRKSLAND: Bloemen, cadeaux en waardering voor jubilerend.dokterspaar Boot

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

DIRKSLAND: Bloemen, cadeaux en waardering voor jubilerend.dokterspaar Boot

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

In de drukte van hun praktijk zouden dokter en mevrouw Boot wellicht de zilveren mijlpaal van het 25-jarig doktersjuhileum, voorbij zijn gesneld ware het niet dat uit de patiëntenkring de sympathieke gedachte gerezen was het doktersechtpaar een feestelijk intermezzo te bereiden. J.l. zaterdagmiddag werd aan die gedachte gestalte gegeven in de vorm van een allerhartelijkste huldigingsreceptie tijdens welke dokter en mevrouw Boot nadrukkelijk te horen kregen hoezeer Dirksland het raet hen getroffen heeft. Trouwens . . . wanneer de woorden onuitgesproken waren gebleven dan zouden ze nog op veler gezichten te lezen zijn geweest . , .''t Was in het prille begin van het nieuwe jaar een hartverwarmende manifestatie die zich in „de Schakel" voltrok. Het begon al met de aanbieding van een prachtig bloemenboeket aan mevr. Boot en het eindigde met een stroom geschenken waarvoor de patiënten uit Dirksland en Herkmgen graag hun financiële steentje hadden bijge- dragen. Bovendien gaven dermate velen gehoor aan de nodiging var de huldiging getuige te zijn dat de royale zaal van „de Schakel" tjokvol liep en dhr Bas van Dongen, als spreekbuis van het huldigmgscomité alle welsprekendheid te baat moest nemen om de massa mensen aldus te dirigeren dat het programma zonder hiaten kon worden afgewerkt. Dat betekende dat er ook gesproken zou worden al werd het sprekerskoor tot enkelen beperkt gehouden, 't Bleek 'em dan ook veel meer in de diepte dan in de lengte van de toespraken te liggen . ^ .

Dhr van Dongen ging daar zelf in voor, in een korte beschouwing terugziend op het begin van dokter Boot's praktijk in Dirksland, in 1955, als opvolger van zijn vader wijlen dr. P. Boot die vanuit Veenendaal m 1929 naar Dirksland was gekomen om de praktijk van dokter Snijders-de Vogel over te nemen. „Evenals uw vader dat was bent u een zeer kundig en bekwaam arts en staat u bij de gemeenschap in hoog aanzien!" zo complimenteerde dhr van Dongen de jubilerende dokter Boot, hem waarderend ook om zijn bescheidenheid welke er — zo was gevreesd — oorzaak van zou zijn geworden dat het jubileum in stilte voorbij zou zijn gegaan. Het opgerichte comité had evenwel geoordeeld dat dokter Boot recht had op méér waarom tot de huldigingsbijeenkomst was besloten. Terwijl dokter en mevr. Boot op vakantie waren viel er een oproep tot medewerking in de brievenbussen en die bleef niet onbeantwoord; dhr van Dongen kon er met dankbaarheid en met de daad van getuigen, want al snel volgden er prachtige cadeaux . . .

Een bijzonder fraai uitgevoerde en complete wereldatlas, „waarin zowel Brazilië als Herkingen terug te vinden zijn", een pracht kijker op statief voor het op afstand bespieden van vogels, een pick-nick tafel en een diareportage met het vervaardigen waarvan foto Genius druk bezig was en tenslotte voor elk een nieuwe fiets, op een zeer originele manier de zaal binnen gereden. Dat werd ingeleid door de roep of er een dokter in de zaal was want — zo heette het — er waren twee mensen onwel geworden. Twee brancards v/erden dokter Boot daarop onder de neus gereden met het verzoek zich over de patiënten te ontfermen. Er kwamen tenslotte twee prachtige fietsen uit tevoorschijn en ook dat was een graag aanvaard geschenk.

Met de goede woorden was het overigens nog allerminst gedaan. Burg H. Bos had er nog heel wat in petto toen hij zich in een drieërlei kwaliteit tot dokter en mevr. Boot wsnddc. Allereerst deed hij dat als voorzitter van het ziekenhuisbestuur, dokter Boot dankend voor de inbreng die hij als lid van dat bestuur geeft welke — in de kring van niet-medici — bijzonder wordt gewaardeerd. „We koersen met veel gerustheid op uw kompas!" verzekerde hem dhr Bos. Voorts sprak dhr Bos als voorz. van de Rode Kruis afdeling in het bestuur waarvan dokter Boot een gewaardeerde plaats inneemt en tenslotte vertolkte dhr Bos de gevoelens van het gemeentebestuur, dokter Boot dankend voor de vele adviezen waarmee hij het gemeentebestuur in zijn rol van gem. geneesheer, heeft gediend. Namens de drie genoemden bood burg Bos dhr en mevr. Boot cadeaux aan. I Woorden van hoge waardering en goede vriendschap werden, namens alle f lakkeese doktoren, gesproken door dokter de Jager uit Nieuwe Tonge. Dhr de Jager wist collega Boot uit het goede hout gesneden waardoor hij hem niet alleen als huisarts -, maar zeker ook als begeleider kon waarderen, zich bewust van de grote verantwoordelijkheid en de problemen die er zijn niet uit de weg gaand. Dhr de Jager onderstreepte zijn gelukwens met een platenfaon. Dhr D. Goekoop uit Goedereede sprak een gelukwens namens de Lions organisatie Goeree-Overflakkee, met waardering sprekend over de rol die dokter Boot o.a. gespeeld heeft in de realisering van de vakantiewoningen voor gehandicapten.

Dankwoord Dokter Boot bleek door al de ge

Dokter Boot bleek door al de gehoorde loftuitingen niet buiten de schoenen te zijn gaan staan, getuige de dankbaarheid die hij in zijn dankwoord neerlegde. Daarom wilde hij van verdienste weinig horen, wetend dat het hem geschonken werd al zo lang — en dat met grote voldoening — arts te hebben mogen zijn. Zelf volgde dokter Boot destijds zijn vader op maar geen van de drie zonen Boot heeft de medicijnenstudie gekozen zodat dokter Boot in de kring van zijn gezin geen opvolger meer zal hebben. Zoon Pieter is econoom, zoon Willem Jan studeert tropische bodemkunde en kwam voor de feestdagen over uit Brazilië waar hij stage loopt en de jongste zoon, Gerrard, studeert rechten. Terug naar het dankwoord van dokter Boot waarin hij de sprekers dankte voor de gesproken woorden en geuite wensen. Inzonderheid verklaarde dhr Boot het bestuurslidmaatschap van het ziekenhuis met genoegen te vervullen, temeer omdat de bouw van het Ziekenhuis in 1929 door zijn vader dr. Boot was begeleid; vader Boot was ook de eerste geneesheer-directeur van het ziekenhuis geweest. Dhr Boot beëindigde zijn dankwoord met een hartelijk woord aan de muziekver. „Amicitia" die hem en de zijnen op vrolijke klanken hadden vergast en tenslotte sprak dhr Boot zijn waardering uit voor de gekregen ontvangst, niet precies wetend wat hij de „samenzweerders" die een en ander klaargespeeld hadden, zeggen moest. Het bleek allemaal grotelijks te zijn gewaardeerd en dat was het comité voldoende . . !

Comitéleden waren de dames mevr. Leeflang, mevr. van Zwoll, mevr. Torreman en de heren B. van Dongen, W. den Hertog, J. Lodder, O. de Ridder en A. J. Schouten,

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 januari 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

DIRKSLAND: Bloemen, cadeaux en waardering voor jubilerend.dokterspaar Boot

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 januari 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's