Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ds.J.Willemsen nam afscheid van Herv. Gemeente Stad a.h. Haringvliet

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ds.J.Willemsen nam afscheid van Herv. Gemeente Stad a.h. Haringvliet

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aan het eind van zijn dienst in Stad aan 't Haringvliet heeft ds. J. Willemsen de Stadse gemeente zondagmiddag in de afscheidspredildng geconfronteerd met de vraag die ook na dominees' vertr'ek steeds na zal moeten klinken; „Laat V Zijn licht weerschijnen, zodanig dat ook anderen erdoor getrokken worden?" In de afscheidsprediking n.a.v. Matth. 5 : 14a wees ds. enerzijds op de genade-, maar anderzijds ook op de opdracht „het licht der wereld" te mogen en moeten zyn en 't was derhalve geen vrijblijvende boodschap die ds. Willemsen naliet, temeer aansprekend omdat die niet in eigen kracht en wijsheid zou kunnen worden vervuld . . .

Beziend welken door de Heere Jezus in Zijn bergrede werden zalig gesproken — de armen van geest, de zachtmoedigen, zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid e.a. — verwoordde ds. een afwijzen van hen die hoog van zich zeLf denken, de wetgeleerden en overpriesters, de wijsgeren en de sociaal-hervormers, de kerkleiders die denken zelf zo belangrijk te zijn en hen die menen zélf licht te brengen in deze wereld; niet zij worden genood het licht der wereld te zijn.

„Alleen daar wordt het werkelijk licht waar God aanwezig is; waar Zijn Genade wordt beleefd wordt het Licht van de Heere Jezus weerkaatst", zo predikte ds; „niet uit onszelf want ook wij horen toe aan de wereld en ook ons hart is dikwijls meer geneigd tol het kwade dan tot het goede maar alleen als we leven uit de genade kunnen wij licht verspreiden in ons leven".

Daartoe riep ds. de gemeente van wie hij scheidde dan ook hartelijk op; zich op Jezus te richten en zich door Hem te laten leiden.

Ds. maakte duidelijk dat dan het meeste licht wordt verspreid waar van Hem wordt getuigd om ook de anderen in het licht te laten delen. „Alleen wanneer wij ons laten leiden door Gods Woord en door de Heilige Geest zullen wij als spiegels hel licht kunnen weerkaatsen maar zonder die gerichtheid op Jezus Christus en zonder een volstrekte afhankelijkheid van de Heere is ons leven een volstrekte duisternis", zo waarschuwde ds.

Hij wekte de gemeente op het licht in de samenleving zichtbaar te maken en veel te spreken over de daden, de liefde en de barmhartigheid van God. „Voor wie de Heere Jezus best kennen als Zijn Zaligmaker en voor wie zijn leven richt op Zijn toekomst zal het gelden het licht der wereld te mogen zijn". Ds. maande daarom de gemeente de oproep niet berustend naast zich neer te leggen maar van Hem te vragen wat nodig is om door Zijn Woord en Geest geleid lichtdragers te mogen zijn opdat ook anderen de Heere mogen zien.

Ds. waarschuwde ertegen als gelovigen alleen maar een besloten groepje te zijn, gedachtig aan de oproep getuigen te zijn ook in de wereld om daar Jezus Christus groot te maken; „Wie gezegend is door de Heere wordt geroepen een zegen te zijn voor anderen". „Kunnen de anderen zien dat wij bij Christus horen? zo legde ds. de gemeente voor, haar m een laatste bewogen oproep vragend zich door Gods liefde te laten overwinnen opdat Zijn Naam ook door anderen verheerlijkt zal worden.

Toespraak

Ne de prediking heeft ds. Willemsen enkele persoonlijk gerichte afscheidswoorden gesproken. Erkentelijk verklaarde hij zich voor de aanwezigheid van burg. en mevr. van Welsenis, hopend dat zij in de toekomst een vervolg zullen geven aan hun eerste bezoek.

Vriendelijke woorden richtte hij vervolgens tot de vertegenwoordigers van de Geref. kerk; ,,weliswaar bleven er verschillen maar we zijn goede buren gebleven en het was goed elkaar te blijven begroeten en aanvaarden". Ds. richtte zich vervolgens tot de vertegenwoordigers van de Ger. Gemeente en tot de vertegenwoordiging van de Classis en de collegae uil de Ring, hen dankend voor de ervaren vriendschap.

De kerkeraden van het eiland werden dankgezegd voor de geboden gastvrijheid bij het vervullen van de diensten. Ds. Vos uit Den Bommel die het consulentschap op zich zal nemen in de korte tijd die nog rest tot de komst van cand. Klok werd gevraagd „de fijne gemeente van Stad met zachtheid te behandelen" en ds Willemsen besloot met een dankwoord tot kosters, organisten, kerkvoogdij, catechisanten en de gemeente die hem veel geduld en liefde heeft geschonken. Gemeente en kerkvoogdij wenste hij een goede toekomst onder de zegen van de Heere toe.

Ds. Vos van Den Bommel sprak vervolgens een afscheidswoord namens Classis en Ring, hem namens beide verbanden dankend voor de betoonde in- breng in de gehouden vergaderingen. Ds. Vos wees op het ambassadeurschap van predikanten waarom ze op diverse plaatsen de fakkel dragen; spr. hoopte dat ds. Willemsen dat in Stad met veel zegen zal .hebben gedaan, een zegen die hij hem ook voor de toekomst toewenste. Vooral ook in de wetenschap dat de vacature slechts enkele maanden zal duren verklaarde ds. Vos het consulentschap met vertrouwen op zich te nemen hopend met de gemeente van Stad een gezegende tijd te zullen mogen hebben.

Ouderling van Gurp sprak een afscheidswoord namens de .hele gemeente. Hij dankte ds. voor het in Stad gedane werk met name waar ds. steeds gewezen had op het verzoenende werk van Jezus Christus en het christen zijn in deze wereld. „Dank voor de liefde waarmee U de gemeente omringde en dank voor de gastvrijheid", aldus ouderling van Gurp die daarin zeker ook mevr. Willemsen betrok. De wens dat God met ds. en zijn gezin zal zijn onderstreepte de gem. door op verzoek van ouderling van Gurp Ps 121 : 4 te zingen.

Met het uitspreken van de zegenbede werd de dienst door ds. Willemsen besloten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 januari 1981

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Ds.J.Willemsen nam afscheid van Herv. Gemeente Stad a.h. Haringvliet

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 januari 1981

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's