Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Middelharnis over rijschoolhouders met bouwplannen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Middelharnis over rijschoolhouders met bouwplannen

ie Vredesduif werd niet uitgelaten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Was het nou maar een verkeerstechnisch probleem waarover twee Middelhamisse rijschoolhouders met de gemeente van mening verschillen; de heren hadden het stellig in hun voordeel kunnen beslissen. Echter is het conflict van „ruimtelijke" aard en dat is een terrein waarop ryschoolhouders minder bedreven zijn, alhoewel . . . Eén van hen, Roel van Hulst heeft ook in deze sfeer al een langdurige reputatie. Men kent hem al lang by de gemeente alwaar men, na de afwijzmg van donderdagavond, alweer in afwachting is van een nieuWe aanvrage, nu wellicht alles 5 cm. korter en lager en dientegevolge aanspraak makend op andermaal een zeer langdurige behandeling met een reeds nu te voorziene uitkomst .... afwijzing !

De raadsvoorz burg van Welsems had m zijn Nieuwjaarsrede aan het begm van de vergadering de raad en de bevolking dan wel opgeroepen alert te zijn op de mogelijkheden terwiUe van de werkgelegenheid de bedrijvigheid in de gemeente te bevorderen, m het geval van Hulst duikelde die schone stellmg Dhr van Hulst biedt straks werk aan zijn zoon maar diens entree in het bedrijf zal tot gevolg hebben dat er een grotere theorieruimte voor de cursisten van de rijschool beschikbaar zou moeten zijn Evenwel heeft buurman van Rees bezwaren aangetekend tegen de voorgenomen verbouwmg van de reeds bestaande ruimte, welke bezwaren door B en W gegrond werden geacht Aan de raad dan ook het voorstel met de ongegrondverklarmg van het beroepschrift van dhr van Hulst m te stemmen, de raad deed dat allermmst van harte

Liever had dhr D Hoogzand gewild dat dhr van Rees, de buurman die plannen heeft zelf een duivenhok te bouwen, een vredesduif had uitgelaten na welk gebaar de beide partijen elkaar gevonden zouden hebben, maar nee Dhr Hoogzand moest vaststellen dat dhr van Hulst terwiUe van de uitoefenmg van zijn bedrijf bijna niet anders kan doen dan de wet te overtreden en hij vond dat dhr. van Hulst daarom geholpen moet worden, via een art 19 procedure of wijziging van het bestemmmgsplan

Dhr J Th M Jacobs (WD) achtte dat bij voorbaat kansloos omdat GS een verklaring van geen bezwaar zullen blijven weigeren zolang het „geharnast" verzet van buurman van Rees voortduurt Het leek hem dan ook niet eerlijk dhr van Hulst de illusie te geven dat de raad het wel in orde zal maken

Het speet ook de raadsvoorzitter dat de twee partijen het niet eens hebben kunnen worden en zich met wat hebben ingeschikt zodat „alle wegen voor goed overleg niet begaanbaar zijn gebleken" „Hoe betreurenswaardig het ook is om na een emdeloze praterij toch nog geen oplossmg te kunnen vinden zullen we afwijzmg van het bezwaarschrift toch als enige conclusie moeten aanvaarden", stelde dhr van Welsems vast

„Dan komt er wel weer een nieuwe aanvrage", voorzag dhr Hoogzand

„Die kunnen we dan m de raadsvergadering wat korter afhandelen door naar de notulen van deze vergadering te verwijzen" was 's burgemeesters veronderstelling

Er kwam toch nog een voorstel aan de orde van de zijde van dhr Jacobs Deze meende dat het toch via art 19 moest worden geprobeerd, temeer nu dhr van Hulst tegemoet is gekomen aan de bezwaren van zijn buurman en deze buurman op een trapje zal moeten klimmen om te zien wat er bij buurman van Hulst wordt gebouwd Een groot deel van de raad was het ermee eens, echter het grootste deel, 8 van de 15 verkoos toch het voorstel van het College, dwz afwijzmg van het bezwaarschrift

Voor het voorstel van dhr Jacobs stemden de heren Joppe, van Alphen, A Tiggelman, P Tiggelman, Jacobs, Kersbergen en Hoogzand

Door autorijschoolhouder J C Fun was een aanvrage mgediend voor de bopw van een veestal aan de Nieuwendijk te Sommelsdijk Echter is, krachtens het bestemmmgsplan, het bouwen van een agrarische opstal alleen toelaatbaar wanneer de betrokkene als hoofdberoep agrariër is, wanneer dat beroep aan betrokkene een nagenoeg volledige dagtaak geeft en wanneer een blijvend en overwegend agrarisch gebruik van de te bouwen opstal is te verwachten

Dhr Fun houdt echter vee uit hobby waarom hij derhalve niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, waarom B en W voorstelden het beroep van dhr Fun tegen de weigering van een bouwvergunnmg ongegrond te verklaren De raad stemde daar echter niet mee m, graag wil de raadsmeerderheid dhr Fun terwille zijn omdat hij te kennen heeft gegeven bmnenkort met zijn rijschool te willen stoppen na welk besluit de raad hem graag de beoefening van zijn hobby gunt Ook m de raadscommissie waarm een en ander tevoren was besproken was deze memng naar voren gekomen en meerderen uit de raad spraken daarom thans hun verbazing uit over het voorstel van het College

Dat werd dan ook verworpen, getracht zal worden dhr Fun via een art 19 procedure aan een vergunning te helpen

Voorts werd besloten een parkeerruimte voor plm 77 auto's aan te leggen bij de NTW voetbalvelden te Nieuwe Tonge De gemeente stelde daar een crediet van ƒ 98 025,— voor beschikbaar, sommigen niet helemaal van harte maar ervan overtuigd dat de m- vestermg gewenst is om aldaar uit de verkeersproblemen te komen Momenteel worden de auto's nog langs de weg geplaatst waarvan door het landbouwverkeer veel hinder wordt ondervonden

Het Waterschap zal weliswaar mstem mmg moeten verlenen, maar weth Krijgsman veiklaarde desgevraagd van die zijde geen stagnatie te verwachten Van dhr W Lagendijk te Nieuwe Tonge werd een ten noordwesten van de molen te Nieuwe Tonge gelegen perceeltje grond met een bouwvallige opstal aangekocht voor ƒ 6 000,— totaal De bouwval, een oude schuur, die gevaar gaat opleveren voor voor de jeugd, zal worden gesloopt en waarschijnlijk zal er mets voor m de plaats komen Wel lijkt er belangstellmg voor garages te zijn maar die zouden een aan de omgeving aangepaste stijl moeten hebben waardoor de bouw wellicht veel te duur zou worden

Aangeschaft werden twee grasmaaiers voor de voetbalvelden te Nieuwe Tonge en te Stad aan 't Harmgvliet Ze kosten elk ƒ 16 000,— maar de verenigmgen zullen er de helft m moeten betalen De vraag rees of met met éen machine zou kunnen worden volstaan maar dat leek practisch onuitvoerbaar Het zou betekenen dat met de machine van hot naar her gereden moet worden, m het meest groeizame seizoen zelfs meerdere malen per week De SGP fractie verklaarde zich tegen de uitgaveDit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 januari 1981

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Raad Middelharnis over rijschoolhouders met bouwplannen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 januari 1981

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's