Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Stichting 500 jaar St. Adolfsland presenteert zich

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Stichting 500 jaar St. Adolfsland presenteert zich

SEP13EMBER 1981 WORDT DRUKKE MAAND

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De viering van het 500-jarig bestaan van St. Adolfsland gaat nu vastere vormen aannemen. Al in 1979 kwamen de eerste geruchten los en na enkele publicaties van de gemeente Oostflakkee is h'et thans zover dat j.I. maandagavond het Stichtingsbestuur en de plaatseiyke comité's zich aan het breder publiek hebben voorgesteld. In het Ver. gebouw „'t Centrum" te Ooltgensplaat waren vertegenwoordigers van de gemeenteraad, besturen van diverse verenigingen, instellingen, scholen (met het onderwijzend personeel) en meer andere leiding gevende personen aanwezig om nad^r van de diverse plannen kennis te nemen. Dat er al vele maanden intensief op de achtergrond is gewerkt bleek uit een groep in historische klederdracht uitgedoste dames en heren die plots voor het voetlicht traden.

Wat gaan jullie er mee doen ?

In zijn welkomstwoord vertelde burgemeester W. M. van der Harst, dat na belangstelling en nieuwsgierigheid er een enthousiasme volgde toen de eerste berichten omtrent het 500-jarig bestaan van de Ambachtsheerlijkheld Sint Adolfsland bekend werden.

„Wat gaan jullie daarmee doen?" werd er gevraagd, ook door de Raad. Een één dags herdenking vond men te weinig en na de eerste advertenties kwam men tot de conclusie dat er comité's moesten worden gevormd om een en ander voor te bereiden. Deze comité's zijn er nu en uit de gesprekken kwamen al fantastische denkbeelden naar voren. Ieder deel van de dorpen t.w. Achthuizen, Den Bommel, Ooltgensplaat, Langstraat en de Zuidzijde moet bij de herdenking worden betrokken en het is thans zover dat men bijna de gehele maand september 1981 tot herdenkingsmaand heeft uitgeroepen. Daarbij komen speciaal de woensdag

Daarbij komen speciaal de woensdagmiddagen voor de schooljeugd, de. vrijdagavonden en de zaterdagen als uitspringers op het programma. Het gemeentebestuur, dat wel ƒ 10.000,— heeft geschonken blijft enigszins op de achtergrond", aldus nog steeds burgemeester van der Harst, die daarna het woord gaf aan de heer J. F. M. Baars als voorzitter van de „Stichting jubileum 500 jaar St. Adolfsland".

Erkentelijkheid en dank. De heer Baars begon met zijn erkentelijkheid uit te spreken voor het feit dat hij de opdracht kreeg om het voorzitterschap te mogen voeren. Hij dankte tevens allen die zich tot nu toe al voor deze herdenking hebben ingezet.

De maand september wordt dan de feestmaand en als blikvanger voor alles wat er staat te gebeuren is Oeltgen de Piper als beeltenis gekozen. „Het is de centrale figuur bij al de aktiviteiten", aldus de heer Baars, die over genoemde Oeltgen wist te vertellen dat bij de oude. Boemel een naamloos gors lag dat tussen 1383 en 1420 voortdurend als grasland verhuurd werd.

„Ene Oelken die Piper huurt het in 1383 voor 2 schellingen en 6 dordrechtse grooten. Kan het zijn dat dit 'gorsken bi den ouden Boemel' dezelfde plaat is als Oelkensplate, waarvan in 1402 voor het eerst melding wordt gemaakt? Heeft, met andere woo'^dfn, de niet alledaagse verschijning van een fluit- of doedelzakspeler zo'n indruk op zijn omgeving gemaakt dat men het „gorsken" naar hem vernoemd heeft?" aldus de heer Baars.

Kledij. Na dat hij' het ontstaan van Sint Adolfsland heeft geschetst, kwam de voorzitter op de kledij die tijdens de feestelijkheden gedragen zal worden. Het zal zijn als die van de turfgravers, de dijkwerkers, de Schout en Schepenen, de vissersman, de klerken, de kerkmeesters en andere inwoners van die tijd. De stoffen van toen zijn wol, linnen, zijde en fluweel.

De stoffen om deze klederdrachten te maken komen ongeveer half februari ter beschikking en kunnen voor de laagst mogeiyke prijs bij de plaatselijke middenstand worden gekocht", aldus de heer Baars. Vanzelf staat het een ieder vry zich nog duurdere stoffen aan te schaffen. De kinderen krqgen medtewerklng van hun scholen. Verder krijgt de bevolking vla diverse instanties voorlichting door middel van stencils, bulletins en krant.

Versitering. Alle straten moeten worden versierd en dat wordt hoofdzakelijk aan de bewoners overgelaten. Ook winkels, kantoren, banken, etc. krijgen een feestelijke aankleding. Vervolgens gaf de heer Baars in het kort het programma zoals dat in grote lijnen is vastgesteld.

Op 4 september worden kerkdiensten gehouden in alle dorpen, te Achthuizen wordt het panorama Sint Adolfsland geopend; Op 5 september komen de officiële genodigden, ontvangen op het Raadhuis te Ooltgensplaat. Deze hoge gasten gaan ook naar Achthuizen, Den Bommel e.o. en komen die dag weer op de hoofdplaats het Raadhuis samen; Op de vrijdagavonden en de zaterdagen is er een openluchtspel, historische optochten, zeskampen, een poterbal, parachute springen, enz. Een stuk historie wat zich in de honderden jaren heeft afgespeeld. Erzijn marskramers, markten, muziekcorpsen.

Drietal prinsessen. Voorts krijgt ieder dorp zijn prinses: Achthuizen een uienprinses, Den Bommel een gladiolen prinses en Ooltgensplaat éen witlofprinses. „Hoe kan he anders", aldus de heer Baars. Naast de financiering uit het gemeentefonds van ƒ 10.000,— zal er een grote verloting met mooie prijzen gehouden worden.

Iets bijzonders is de vervaardiging van oude perkamenten of op naam gestelde en genummerde certificaten, variërend in de prijs van ƒ 10,— tot ƒ 500,— Een prachtig met goud getekende oorkonde was voor de eerste inschrijver burgemeester W. M. van der Harst. De heer Baars kon dit fraaie sierlijke perkament al ingelijst aan de zaal tonen. „Een prachtig stuk voor u en uw kinderen", aldus de voorzitter, die vertelde dat er nog veel meer te koop zal worden aangeboden. Ook wist spreker te melden dat de

Ook wist spreker te melden dat de kopers van een certificaat in een boek worden geschreven (met goud óp snee) en deze namen worden in het gemeente archief voor het nageslacht bewaard. De heer Baars tot slot: „Een ieder moet laten zien dat Sint Adolfsland feest viert, dus allemaal in klederdracht. De gewone alledaagse kledij van nu zullen we toch kunnen blijven zien van het groot aantal gasten die wij verwachten". Hierna werd door de heer Campfens

Hierna werd door de heer Campfens van de Emgo een film vertoond over 500 jaar Bruinisse, dat in 1968 werd herdacht. In de hal van „'t Centrum" werd al direct voor enige duizenden guldens ingetekend voor de certificaten. Ook was er een stencil waarop patronen van diverse costuums staan afgebeeld.

Bestuur en comité's. jaar St. Adolfsland zijn: de heren De bestuursleden van de Stichting 500 J. F. M. Baars, Voorstraat 14, Ooltgensplaat (voorzitter); G. J. M. Appelman, Langeweg 27, Ooltgensplaat (penningmeester); H. J. Botman, P. van Luenenstraat 2, Achthuizen; ing. A. Both, J. Frisolaan 26, De Bommel; W. de Bonte, Lijsterbesstraat 7, Ooltgensplaat.

Het secretariaat wordt verzorgd door mevrouw M. Baars-Lierenfeld, Voor­ straat 14, Ooltgensplaat, tel. 01873 - 1937, met de heer P. Jonker, chef Interne Zaken van de gemeente Oostflakkee, p/a Gemeentekantoor Voorstraat 31, Ooltgensplaat, tel. 01873 - 1525. Van het plaatseUjke comité Achthuizen is mevr. G. H. van Kempen-Kouwenberg, No. 3, Achthuizen (voorzitter); dhr. P. Timmers, Bommelsedijk 66, Achthuizen (secretaris); F. van Hooff, Polderstraat 3, Achthuizen (penningmeester) en nog 5 andere leden. Van het plaatselijk comité Den Bommel is dhr. ing. A. Both, J. Frisolaan 26, Den Bommel (Voorzitter); mevr. S. M. Meeder-Geleynse, Schoolstraat 5, Den Bommel (secr.); en nog 4 andere leden. Van het plaatselijk comité Ooltgensplaat is mevr. L. J, S. v. d. Ree-Holleman, Voorstraat 5, Ooltgensplaat (voorzitter) ; mevr. D. Moelker-Mac Daniël, Roode Kruislaan 12, Ooltgensplaat (secr.) en nog 8 andere leden. Het secretariaat tel. 01873 - 1937 en tel. 01873 - 1525 geeft u gaarne alle gewenste inlichtingen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 januari 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Stichting 500 jaar St. Adolfsland presenteert zich

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 januari 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's