Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gebruik van methylbromide voorshands verboden

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gebruik van methylbromide voorshands verboden

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

BIJ recent oiderzoek m het Westalnd is verontreiniging door methylbromide aangetroffen m leidmgwater, dat stroomt door aftakkingen van het waterleidingnet, die liggen nabij nabij of onder kassen waarin dit middel voor giondontsmt-tting is toegepast

De verontreiniging komt uitsluitend voor, mdien genoemde aftakkingen bestaan uit kunststof waar dooi heen methylbromide kan doordringen, dat in de grond onder de kassen nog aanwezig kan zijn

Uit dit onderzoek is tot nu toe aangetoond dat leidingwater, zoals dit in nabij gelegen woonhuizen uit de kiaan koml, concentiaties van enkele duizendsten van een milligram per liter water kunnen vooikomen

Hoewel in de huidige situatie vooralsnog gcens prake is van direkt gevaar voor de volksg'ezondheid, hebben de ministers van landbouw en visserij, \an volksgezondheid en milieuhygiene en van sociale zaken besloten dat met ingang van 5 januari 1981 voor een periode van ongeveer 6 weken het gebi-uik van methylbromide in het hele land is verboden. Deze periode is nodig, om in overleg met de betrokken instanties tot het opstellen van voorschriften te komen, die voldoende waarborgen dat bij hernieuwde toelating van het middel, verontreiniging van leidingwater voorkómen wordt.

In geval waarin genoegzaam zekerheid bestaat dat geen bezwaar te duchten is van verontreiniging van het leidingwater, zal de minister van landbouw en visserij eventueel ontheffing van het verbod kunnen verlenen.

De NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij zet m haar verzorgingsgebied de leverantie van drinkwater normaal voort Dit water kan zonder bezwaar worden gebruikt voor de was, de afwas, baden e d Door koken van dit water gedurende minimaal diie minuten kan het eventueel daarin aanwezige methylbromide grotendeels worden verwijderd

Hoewel, zoals gezegd de in het Westland aangetroffen concentiaties geen gevaar voor de volk'^gezondheid opleveien, behoort er geen methylbiomide m voor te komen In verband daaimede heeft de Westlandsche Dunkwaterleidmg Maatschappij besloten, aan bewoners aan wie thans geen goede garantie kan \\rorden gegeven voor de deugdelijkheid van hun diinkwater vooilopig gegarandeerd deugdelijk dimkwater voor consumptie, m flessen ter beschikking te stellen

In verband met de thans geconstateerde verontreiniging van dimkwater m het Westland, zal op veizoek van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid een nader onderzoek woiden ingesteld naar de effecten van methylbromide op de gezondheid en naar de wijze waarop methylbromide als grondontsmettmgsmiddel in drinkwaterleidingen kan dooi dringen Dit ondcizoek zal woiden uitgevoerd door het Riiksinstituut voor de Volksgezondheid te Bilthoven, in samenwerking met het Rijksinstituut voor de Drmkwatervoorzienmg te Voorburg.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 januari 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Gebruik van methylbromide voorshands verboden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 januari 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's