Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Offici�le oprichting van vereniging �De Christenvrouw"

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Offici�le oprichting van vereniging �De Christenvrouw"

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op 8 januari 1981 werd in de Oude Tram te Amersfoort de oprichtingsvergadering gehouden van de Landelijke vereniging „De Christenvrouw". Deze vereniging is ontstaan op verzoek van de achterban van het „Aktiecomité Ongeruste Christenvrouwen in Nederland".

Op de vergadering werd gesproken over het waarom van een nieuwe christenvrouwenorganisatie en over het gaan functioneren ervan. In eerste instantie was er sprake van een gedemocratiseerde stichting, hier heeft men van af gezien, omdat men als vereniging een beter democratisch beleid kan voeren. De concept-statuten werden met de

De concept-statuten werden met de aanwezigen doorgenomen.

De grondslag van de vereniging is de Heilige Schrift, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, dat alleen onfeilbaar gezag heeft, en het geloof m de Dneënige God, welke in de statuten nader is omschreven.

Het doel is om vanuit de Bijbel christenvrouwen behulpzaam te zijn, om te komen tot een beter inzicht en betere kennis omtrent de problemen van deze tijd, ten aanzien van gezin, maatschappij, staat en cultuur.

De vereniging wil zich inzetten om in Nederland de bijbelse normen en waarden te handhaven en zal wanneer deze in het geding komen, haar stem doen horen bij de overheid en andere organisaties. De vereniging wil christenvrouwen

De vereniging wil christenvrouwen met elkaar m contact brengen. Men tracht het doel te bereiken door het organiseren van zowel landelijke als regionale opbouw- en toerustingsdagen, het organiseren van Bijbels verantwoorde cursussen en het doen van publicaties d.m.v. een eigen blad en via de media. Het bestuur is samengesteld uit leden

Het bestuur is samengesteld uit leden van diverse protestants-christelijke kerkgenootschappen en orthodoxe geloofsgemeenschappen. Als men lid wil worden dient men de grondslag en doelstelling te ondertekenen.

De contributie is voorlopig vastgesteld op ƒ 12,50 per jaar, mklusief het verenigingsblad. Donateurs kurmen minimaal ƒ 10,— per jaar bijdragen.

Men kon zich tijdens deze vergadering opgeven als individueel lid, of als plaat.selijke of regionale organisatie. Hiervan werd meteen gebruik gemaakt door de aanwezigen, zodat de nieuwe vereniging een goede start maakte.

De eerste aktiviteit van de vereniging wordt een landelijke opbouw- en toerustingsdag, welke D.V. 28 maart 1981 in de Grachtkerk te Amersfoort zal worden gehouden. Aanvang 10.00 uur. Nadere gegevens hierover volgen nog.

De vergadering werd gesloten met gebed en zang.

Voor verdere informatie of aanmelding als lid of donateur kan men terecht bij het secretariaat, Anne de Vries-straat 1, 9414 BC Hooghalen, tel. 05939 - 437.

Bank: gironr. 3481768 Banque de Paris et des Pays-Bas Hilversum, t.n.v. ver. „De Christenvrouw" Hilversum rek. nr. 63.91.91.495.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 27 januari 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Offici�le oprichting van vereniging �De Christenvrouw

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 27 januari 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's