Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zuid-Afrika gezien met flakkeese ogen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zuid-Afrika gezien met flakkeese ogen

Ingezonden :

11 minuten leestijd Arcering uitzetten

KAAPSTAD 27-1-1981 Sinds 28 november 1980 zijn wij nu Ln Zuid Afrika. Eerst een rondreis gemaakt per bus naar het Krügerpark dus door Natal en daarna door het thuisland Transkei de thuisroute naar Kaapstad waar wij nu logeren bij familie. Ondanks de kritiek welke wij te ho

Ondanks de kritiek welke wij te horen kregen toen wij het plan opperden om naar Zuid Afrika te gaan (kritiek zoals: „al mocht ik voor niets, of al kreeg ik geld toe, naar zo'n land met zulk een regering, die miljoenen mensen onderdrukt zou ik niet willen", en de nodige verhalen over onrust enz.). Wij zijn blij dat wij deze reis begonnen zijn, want omdat wij zelf ook tegen rassendiscriminatie zijn, wilden wij het zelf zien en horen, wat er gebeurt in Zuid Afrika.

Door vrienden van het eiland kregen we een stuk van het Eilanden Nieuws van 6 januari 1981 toegestuurd met een ingezonden stuk over Z. A. en de reactie daarop, graag willen wij over onze bevindingen uit dit zo mooi maar verguisd land schrijven, wij hebben op deze reis contact gehad, zo wel met blanken als zwarten, geëmigreerde Hollanders en Zuid Afrikanen, nazaten van eeuwen geleden ingekomen Hollanders - Duitsers - Fransen (nazaten van gevluchte Hugenoten).

Eerst onze indruk van de zwarten zelf, in alle hotels wordt je bediend door zwarten of kleurlingen, maar omdat deze mensen in direct dienstverband staan met hun blanke werkgevers, en zij graag veel en ruime fooien ontvangen is dat geen goede graadmeter, maar ze zijn allen even voorkomend. behulpzaam en doen uit zichzelf dingen, die je verblijf hier veraangenamen, velen stelden belang in het land waar je vandaan kwam en hebben meestal een hoge levensopvatting.

Dan de goedwillende zwarten, dus die regelmatig werken, ook deze hebben hier een behoorlijk bestaan, een wijk hier in Kaapstad, waar zij wonen bezocht, mooie huizen, wat druk en te bont gemeubileerd naar onze smaak, pracht tuintjes, de meesten een auto, veelal 2de hands gekocht, gastvrij en vriendelijk, allen een redelijk bestaan. Geen klachten t.o.v. de blanken? Jawel, veel geschoolde kleurlingen, vakmensen, zoals timmerlui enz., vinden werk maar de blanke opzichter verdient veel meer en maakt z'n handen niet vuil, de zwarten verrichten het werk en hebben soms dezelfde opleiding gehad; een punt waarin verandering dringend gewenst is. De vrouwen gaan werken voor 50 tot 80 rand per maand bij de blanken.

Zij doen de hele huishouding ook dikwijls nog koken, de blanke vrouwen hebben daardoor tijd om veel betere baantjes op kantoren enz. te doen, en gezien de gestegen prijzen van de laatste jaren is dat loon te laag en zijn de da gen te lang.

Toch zijn er veel voorzieningen getroffen om het leven der kleurlingen draag'lijk te maken, o.a. lage huur voor huizen, goedkope reizen enz.

Wij zijn hier gastvrij ontvangen, een zekere onderdanigheid o.a. elk ogenblik mevrouw - mijnheer, stuit ons tegen de borst, alle mensen zijn voor ons gelijken, zwart, bruin of blank, maar dit is

hier in de eeuwen gegroeid, het mag van ons veranderen.

Dan de zwarten die wij hebben ontmoet in Johannesburg, Pretoria, Natal, Zoeloeland, Transkei en verder heel de route die wij gereden hebben, allen waren vriendelijk, taalproblemen speelden hier parten, dit was jammer, maar van onrust of ongenoegen bleek weinig, de levensomstandigheden liepen ver uit een, b.v. een kralendorp van Zoeloes bezocht ook in Transkei, wij zouden er niet irj kunnen wonen, maar voor hen is het voldoende, ze willen ook niet anders maar in vergelij Icing met de mindere krotten, opbouwsels van golfplaten en ander afval zijn het paleisjes. Ook voorsteden in Johannisburg en Kaapstad (door het gehele land zullen er wel zijn), bar slecht, lekke krotten, meestal geen waterleiding, geen licht (electriciteit) onvoldoende afvoer, (riolen) enz., bedroevend, hier komen we nog op terug.

Wij kunnen de mentaliteit van de gekleurden niet peilen, hartpatiënten vindt je weinig onder hen, haasten doen ze zich niet, moeten ze wachten op bus of auto, gaan ze bij goed weer languit liggen langs de kant van de weg, kunnen hele dagen op dezelfde plek doorbrengen en zien dan morgen weer wel, een geheel andere levensbeschouwing dan de altijd gehaaste blanken. Het is bij die kleurlingen zo, wat

Het is bij die kleurlingen zo, wat werken en dan eerst de verdiensten weer op maken, grote gezinnen, veel kinderen zijn een waarborg voor hun, voor hun oude dag, ze leven een armzalig leven; willen ze anders ? Bij de jaarwisseling gebeurt het veel; 2 januari is voor hun een feestdag, dat zij zonder wat te zeggen weg blijven van hun werk, vooral de vrouwen die gaan werken doen dit; de tweede of derde week in januari zien ze dan weer naar werk uit.

De krotten in de voorsteden, wordt ook wat aan gedaan, gehele goedkope wijken verrijzen er, om ze een goedkoop onderdak te verschaffen, maar het is een druppel op een gloeiende plaat, want als er een wijk in gebruik genomen wordt, dan wordt er een gedeelte van een krottenwijk plat gewalst, maar binnen de 24 uur verrijzen er nog slechtere bouwsels, gemaakt van het afval van de vorige, meestal door zwarten die illegaal het land zijn binnengekomen uit Mozambique enz. (rode heilstaten) waaruit zij ontsnappen om hier voor hun inziens wat welvaart (in ieder geval wat-te eten) te krijgen.

Onlusten in voorsteden

In de voorsteden ontstaan gemakkelijk onlusten, de criminaliteit viert er hoogtij, ze zwepen elkaar op en dan vallen er slachtoffers, ook onder elkander vallen er doden en gewonden, dit is een vraagstuk voor Z. A. wat nog niet is opgelost, als het al mogelijk is. Dan de krotbewoners in het uitgestrekte land. Deze mensen heb ik zien werken (meestal niet werken) foto's gemaakt b.v. van een boertje of zo iets die aan 't gras maaien was, een lange stok in zijn linker hand, een kortere met een soort mes op het eind in zijn rechter hand, de linker stok werd gebruikt om de grashalmen op te richten, de rechter om staande bewegingen te maken, vooral niet te snel, en zo per slag enkele grassprieten af te slaan, wat wij met een eenvoudige zeis in 5 minuten doen, daar doen zij uren en uren over en wijken niet van hun werkwijze af. Voorgedaan met een soort sikkel hoe het sneller ging, krijg je een schouderklap; „baas heeft baje gelijk", 5 minuten I later zijn zij weer op hun oude werk- I wijze teruggevallen, laten ze er vrede mee hebben. Nog iets: ploegen met 6 ossen of '

Nog iets: ploegen met 6 ossen of koeien voor een primitieve ploeg, (beslist niet van de fa. van Rumpt), met een vrouw of man (vrouwen doen het meeste werk) er achter en minstens 2 jongens erbij, één om het voorste span te leiden, no. 2 met een lange zweep, om de zaak op te jagen; dat er geen snelheisdwedstrijd gaande is behoef ik er niet bij te schrijven.

Alles even traag, en vooral geen groter stuk bewerken dan dat er nodig is voor de eerste levensbehoeften voor eigen gebruik, enkele zijn wat vooruitstrevender. Ze werken met ezels en kleine paardjes en telen nog wat voor de verkoop, langs de kant van de weg, bieden ze hun koopwaar aan.

Dan het vrije Transkei volgens algemene opvatting een vrij land onder Z. A. mandaat, maar wat wij gezien hebben in de 2 dagen, hier doorgebracht, bleek dat de dienst werd uitgemaakt door enkel zwarten, politie-ambtenaren, geen enkele blanke, paspoorten waren nodig om binnen te komen en daar er In ons reisgezelschap een ^uid Afrikaanse familie meereisde, hebben wij van hen veel vernomen over dit gedeelte van Afrika. Voor dat Transkei vrij werd waren er hier veel welvarende farm's (goede vruchtbare grond) in die enkele jaren zijn deze zo goed als verdwenen, de mensen leven in kralen, nederzettingen, naar het aantal stuks vee wordt hun rijkdom bepaald.

Het aantal is bepalend, een rund met een rug van amper een handbreedte telt mee als er maar leven in zit, verder geiten, schapen-en kleine, meestal bonte varkens, welke wroeten in 'n soort poelen, het vee heeft de ruimte maar het land brengt weinig voort, is kaal, boomgewas zeer weinig, een stuk afgerasterde ruimte om voor de eerste levensbehoefte te zorgen, wordt primitief bewerkt. Moet Z. A. zo geheel ten onder gaan?

Moet Z. A. zo geheel ten onder gaan? Wij hebben het daar gezien, weinig werkende mensen, de oudsten van de kinderen gaan in Z. A. werken, sturen geld naar de familie, deze verbouwen het hoogst nodige voor hun levensbehoeften, gaan op in het vee dat naar onze maatstaf niets bijzonders is, ze de ' gehele dag op de zelfde plaats vertoeven. Wij vragen ons af hoe staat het met de

Wij vragen ons af hoe staat het met de hygiëne, hoe leven ze in die kralen, eten koken ze buiten of in het midden van de kraal, huisraad is er niet, wat schalen, soort vorken en messen en wat huiden om op te zitten en te slapen, armzalig bestaan maar willen ze anders? De huisnijverheid, in de vorm van kralen versiersels en houtsnijwerk, dat bewonderen wij, vooral in Zoeloeland en de Ndeble vrouwen zijn hier zeer bedreven in, in elk warenhuis en langs de weg wordt het te koop aangeboden, ook in het vlechten van mandjes enz. zijn zij zeer bedreven.

Nogmaals de zwarten en kleurlingen die willen werken bereiken hier ook iets, onze overtuiging is dat 95°/o goedwillend zijn en S'/o de onruststokers. Wij hebben 3 dagen in Johannisburg doorgebracht in een luxe hotel, wat uit- zicht gaf over de stad met op de voorgrond een park, enkel door de gekleurde mensen in bezit genomen, hele dagen was tiet een gekrioel van mensen, zij brachten er hun dag door, heerlijk in de zon, eten en drinken deden ze op de plaats die ze hadden ingenomen maar gezien het grote aantal veelal jongere mannen die daar de gehele dag rondhingen, vragen we ons af, kan dat, is er dan niets beters te doen, om hun levensomstandigheden wat op te vijzelen. Dit park een paar keer doorkruist, verbaasde blikken maar allen even voorkomend en vriendelijk, ook 's avonds er nog even wezen kijken maar dit werd ons dringend afgeraden, want zeker in het donker, is het daar niet veilig, wij zelf hebben er geen last van gehad.

Wij gaan dit eerste deel van onze indrukken besluiten, stelt de red. van het E. N. er prijs op, dan komt er een vervolg want ondertussen hebben wij weer veel andere mensen ontmoet, en nieuwe indrukken opgedaan. Wij willen eindigen met de raad, vooral aan Holland: „handen af van Z. A.", laten ze zelf hun moeilijkheden oplossen, er is al veel verbeterd de laatste 10 jaren, en dat zal wel verdere voortgang vinden.

Onze Indruk is dit, als hier op slag de leiding aan de zwarten en kleurlingen zou worden gegeven, dat het een chaos zou worden, de verdeeldheid onderling, de vele rassen en stammen.

Krijgt een bepaalde groep de overhand, dan zou het voor de anderen nog wel eens minder kunnen worden, en de miljoenen blanken, waar moeten deze blijven, kan Europa, kan Holland instaan voor hun bestaan? Na de zondvloed van Surinamers is Holland toch al overvol, kunnen zij dan de Nederlanders die hier wonen, dan ook weer herbergen en een bestaan aanbieden? Hier blijven en op voet van gelijkheid verder gaan, voor de eerste jaren een fatamorgéna. De rijkdom en welvaart in dit land

De rijkdom en welvaart in dit land bereikt, is grotendeels door de blanke groep bereikt en dit mooie land in communistische handen drijven? God behoede het ! Wij hebben onderweg werken gezien,

Wij hebben onderweg werken gezien, waar honderden miljoenen mee gemoeid zijn, Frankrijk had alleen al voor een werk 120 miljoen geleverd, maar Nederland is zo welvarend en zo bekrompen, dat al wat naar Z. A. ruikt, geboycot wordt, hier begrijpen ze de houding van Nederland niet en halen hun schouders op over de halstarrige houding van Holland.

Veel Zuid Afrikaners gesproken, maar allen hebben de overtuiging dat hun plaats hier is. Een Afrikaner gaf de volgende mening, onze voorouders zijn goed geweest voor de zwarten, in Amerika zijn de oorspronkelijke mensenrassen uitgemoorden en verdreven, hier zijn we goed geweest voor de inboorlingen, en nu alles opgeven, geheel ons levenswerli ! Dat nooit, dan staan we ons mannetje en zullen tot de laatste man vechten. Hij gaf het voorbeeld van Transkei, de president, de ministerpresident, broeders, de regering, een familie aangelegenheid, wonen zelf in prachtige huizen, terwijl het land zelf arm is, een zwarte regering voor Z. A. ? Daar is de tijd nog niet rijp voor. Daarom actie comité's handen af van Z. A., verleg je acties naar andere delen van de wereld, waar het harder nodig is.

Alleen gegroet uit het verre mooie Z. A. met zijn vele mensenrassen. We hopen dat de misstanden die er zijn vreedzaam zullen opgelost worden.

Fam. P. Bakker.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Zuid-Afrika gezien met flakkeese ogen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's