Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Dirksland Staat Weer Voor 'n Rimpel In �Dirkslan-Zuid"

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Dirksland Staat Weer Voor 'n Rimpel In �Dirkslan-Zuid"

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nadat de gronden in het best. plan „Dirksland-Zuid" jarenlang in handen van de exploitatiemy. „Delf- en Schieland" waren geweest, was in Dirkslands raad vorig jaar september de vreugde groot toen de grond, tengevolge van het faillissement van D & S — toch nog kon worden aangekocht. Men trok de gemeentelijke beurs er royaal voor open. In de veronderstelling dat alle narigheid nu tot het verleden zou behoren en dat men nu alle hobbels genomen had; maar nee !

B & W confronteren de raad met een nieuwe ontwikkeling die niet werd vermoed toen tot de aankoop werd besloten; het gemeentebestuur werd onkundig gelaten van het feit dat twee landbouwers, vader J. L. en zoon S. Poortvliet, het recht op het vrije gebruik van de gronden kunnen laten gelden zolang de gemeente ze niet voor realisering van een bouwplan nodig heeft ! Voor een perceel van ruim 4,5 ha liet dhr. J. L. Poortvliet dat bij overdracht in de notariële akte vastleggen.

Voor het overige deel van bijna 3,4 ha stoelt die afspraak op een verklaring van Delf en Schieland waaruit B & W evenwel lezen dat gebruiker deze grond op eigen risico in gebruik heeft zodat „geen enkele titel" zou bestaan op grond waarvan het verdere gebruik van de grond zou kunnen worden geclaimd. M.b.t. deze grond zeggen B & W dan ook geen enkel gebruiksrecht te zullen accepteren, maar anders is het m.b.t. de 4,53 ha waarvan het gebruiksrecht in de notariële akte is vastgelegd, krachtens art. 1777 van het Burgerlijk Wetboek neemt de volgende koper (de gemeente) die verplichting over en die constatering heeft het College, dat immers een vrije oplevering van alle grond had beoogd, niet weinig geschokt. In een uitvoerige toelichting wordt de raad van die ontgoocheling deelgenoot gemaakt, temeer nu inmiddels vaststaat dat de beide gebruikers niet bereid zijn om zonder meer van het gebruiksrecht afstand te doen. B & W laten de raad weten over deze

B & W laten de raad weten over deze ontwikkeling „ernstig teleurgesteld" te zijn waarom naar een mogelijkheid werd uitgezien om uit de impasse te geraken. Met dhr. J. L. Poortvliet zou er wel

Met dhr. J. L. Poortvliet zou er wel te praten zijn over het doen van afstand van het gebruiksrecht in ruil voor een ,,korte-duur" pachtovereenkomst („het gaat me niet om financieel gewin" zo heeft hij te kennen gegeven)' maar i.v.m. zijn raadslidmaatschap is onderhandse verpachting niet toegestaan.

Alhoewel de grond wordt verlaten wanneer de gemeente die nodig heeft menen B & W te moeten stellen dat de nu opgetreden situatie de belangen van de gemeente in zeer ernstige mate dreigen te schade, o.m. door een zeer ernstige stagnatie bij de realisering van het verzorgingstehuis voor bejaarden. De meerderheid van het College voelt er gegeven de nu gebleken gebruiksrechten niet voor de akte te passeren, maar anderzijds vindt de curator in het faillissement dat er opgeschoten moet worden: „een verder uitstel kan niet worden ge

„een verder uitstel kan niet worden gedoogd op straffe van het aanzoeken van een andere koper dan de gemeente", zo luidt de boodschap.

Aan de raad a.s. donderdagavond de vraag wat nu verder te doen. De meerderheid van B & W stelt de raad voor met de overdracht van de grond in te stemmen met de verklaring dat geen enkel gebruiksrecht wordt erkend en dat desnoods voor de rechter te verdedigen. De minderheid van het College, weth. de Bonte, meent dat een rechterlijke uitspraak de gemeente niet volledig in het gelijk zal stellen en dat een bron van wederzijdse wrevel daarvan het gevolg zal zijn. Dhr de Bonte wil daarom dat gebrui

Dhr de Bonte wil daarom dat gebruikers bij voorbaat afstand doen van al hun — vermeende — rechten. Weth. de Bonte ziet nog een mogelijkheid, n.1. dat het door de gemeente ontstane nadeel als gevolg van het blijvend gebruik van de grond volledig wordt gecompenseerd door een verlaging van de koopsom maar een dergelijke compensatie wordt van de zijde van de verkoper niet geaccepteerd. De enige wenselijkheid is dat de gebruiker afstand doet van zijn rechten.

„Wordt deze eis niet ingewilligd dan betekent zulks dat dit grote gevolgen heeft voor de toekomstige woningbouwmogelijkheden voor Dirksland in die zin dat daaraan ernstige schade wordt toegebracht", zo oordelen B & W. Weth. de Bonte gaat zover te beweren dat de gebruikers van de grond daaraan geheel debet zijn.

In de donderdagavond te houden raadsvergadering zal blijken hoe de raad erover denkt. Wanneer men leest dat de gebruikers de beschikking hebben over de grond zolang die nog niet voor woningbouw nodig is, dan lijkt er maar één oplossing voor de hand te liggen en dat is... bouwen. Daf is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, we weten het.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Raad Dirksland Staat Weer Voor 'n Rimpel In �Dirkslan-Zuid

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's