Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Op �Binnehuis" Staat Een Huis ....!

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Op �Binnehuis" Staat Een Huis ....!

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

ROTTERDAM — De Nationale Woonmaiiifesiacte „Binnenhuis", weLke van 20 feuruari toi en met 1 maart m Rotterdam wordt genouden, biedt de consuiiient ais van ouds vete nieuwtjes op woongeuied. Het tetken jare massaal toestromende publiek duidt er bovendien op, dat een dergelijke expositie m een behoefte voorziet, ofschoon daar direkt aan toegevoegd moet worden, dat ook de organisator — het Rotterdams Tentoonstellings Bureau — er niets aan gelegen laat liggen om deze publiekbeurs metterdaad het predikaat „aantrekkelijk" mee te geven.

Kant-en-klaar

Ditmaal staat „Binnenhuis'' o.a. in het teKen van energieuebpanng. jben zeer aKLueel onaerweip, aat ai veie penuen m Deroeniig ueeit genracnt en waarmee reeus iaiiüz.en op ae een ox anaere manier weruen geK.oni.runi,eerü, en lei'ecnt. ii.nej.eie is nu eenmaai niet aoeaiioop. Vv'ei viuciuig ais weinig oi geen sprake is van lioiaiie, hoewel aan nog ae vraag üiijit. oi deze axaoenae is. üet DouWüeariji Uenr. Uroeneweg

üet DouWüeariji Uenr. Uroeneweg B.V. uit ZiWijiiureeal neeit zien m aiie ernst over au pronieem geüogen en in samenwerKing met Uurox uasoeton B. V. te Vuien, zijn zij er in gesiaaga een concept te vinuen voor een centraal verwarmde kant-en-liiaar woning met de tot nu t.oe hoogst geliwaiuiceerae isolatiewaarde. Dit nuis, voor de bouw waai'van siecnts zeer weinig tijd behueit te woruen uugelroKKen, werd m het voorjaar van iadU ontworpen. Het idee oin ait huis op Binneniiuis te bouwen Kwam van Binnenuuis en mevrouw M. de Winter van net in Viaardingen gevestigde interieurverzorgingsbeuriji De Wini.er-de Lange B.V. ueze woimiginricatingszaaK exposeert al 13 jaar op Binneniiuis (en op ij'emina) en heeit ais zodanig een ruime bekendheid verworven bi] het beursininnend pubiiek, dat vaak van heinde en ver naar liet Ahoycomplex komt om zich te oriënteren terzaice van alles wat nuttig is voor hmnen en buiten het huis,

uniek

Op een vloer in deze Ahoy-hal nu is de Durox woning in wei'keiiJKheid te Zien. Van 2 t.m. i9 lebruari werd net 51-ton wegende huis gebouwd, volledig afgewerKt en zo ingericht, dat het als 't ware direkt voor bewoning geschikt is. De vorm is traditioneel genouaen, eenvoudig en strak, terwijl ais gevolg van het sieenachtig bouwmateriaal met ceuenstructuur — gasbeton genaamd — veel hogere isolatiewaarden konden worden bereikt, waardoor minder gebruiK van energie, dus lagere stooükoslen, gegarandeerd is. De isolatiewaarde van gewoon baksteen is namelijk ± 65"/o minder dan van Durox gasbeton! Geluidmetingen m vergelijkbare huizen hebben voorts een zodanig goede geluidsisolatie opgeleverd, dat van de zijde van het raadgevend ingenieursbureau gesproken worat van een akoestisch zeer geslaagde woning, waarin bijvoorbeeld parket- of stenen vloeren zonder enig bezwaar voor burenhinder gelegd zouden kunnen worden.

Besparing Minstens zo uniek is de besparing

Minstens zo uniek is de besparing op de gasprijs, uitgaande van een gemiddelde wonig met een gasverbruik van ± 3000 m'' aardgas per jaar. Voor de verwarming van het type DG I woning dat op „Binnenhuis" staat, is 1100 m^ nodig. Aannemende, dat de gasprijs eind 1981 ƒ 0,50 per m^ zal zijn, komt 1

het verschil van 1900 m^ neer op ƒ 95U,— per jaar, oftewel een besparing van f 79,1/ per maand. Dit voordeel komt recntstieeks de gebruiker ten goede.

Betaolbaar

Het in Ahoy opgetrokken huis — het grootste type met een inhoud van 358 m'' — beoogt te zijn een combiuaiie van een voor iedere beurs realiseerbaar eigen huis met een aangepaste inrichting. Er zijn, behalve de woonkamer en de keuken, 4 slaapvertrekken. Verder een badkamer en een lage bergzolder die vanuit een der slaapkamers te bereiken IS. Ideaal voor het doorsnee gezin met 2 kinderen, dan wel voor mensen met flatneurose. Met ƒ 100,— eigen geld is het al mogelijk een dergelijk huis van ƒ 146.000,— te kopen, indien men althans kan aantonen ekonomisch aan de betreffende gemeente gebonden te zijn. Bij een netto kapitaailast van ƒ 523/,— (gebaseerd op een belastbaar inkomen in 1979 van ƒ 26.500,—) komt dit per maand uit op ƒ 436,—, belastingvoordelen daargelaten. Het is zo goed als zeker, dat 120 Durox woningen gebouwd zullen worden m de omgeving van Rotterdam en om beleggers en gemeentebesturen in de gelegenheid te stellen te anticiperen op de te verwachten omstandigheden, zuJlen bmnen een straal van 50 a 60 km van Rotterdam alle burgemeesters van de omliggende plaatsen worden uitgenodigd om van dit spectaculaire projekl in de sociale woningbouwsector, kennis te nemen. Dit krijgt een extra dimensie nadat van overheidswege bekend is gemaakt, dat de subsidie op wonmgisolatie omlaag gaat teneinde meer mensen van de subsidieregeling te laten profiteren

Woon-ideeën

In een regelrechte confrontatie met het publiek pretendeert „Binnenhuis" de consument ook te laten zien dat, wanneer men doordacht te werk gaat, voor de totale inrichting van een DG I woning niet meer nodig is dan 10 a 11 duizend gulden. Het mterieurverzorgmgsbedrijf De Winter-de Lange B.V. heeft hiertoe contact gezocht met de aan het bouwbureau van Dehnert & Jansen B.V. in Rotterdam verbonden interieurarchitect, om te komen tot een budgettair verantwoorde begroting, zonder dat de kwaliteit van de toe te passen produkten in het geding komt. Deze woonideeën behelzen — wat de stoffering betreft — twee noviteiten. Ten eerste een nieuw soort katoenen tapijt, maar dan met een jute rug, waardoor het geschikt is voor intensief verkeer in de woonkamer, op de trap en in gangen. Deze „Sandy Cotton" uit de Cum Laude collectie van Deja is 400 cm breed en kost particulier ƒ 169,— pei meter, wat voor een dergelijk hoogwaardig tapijt een lage prijs genoemd mag worden. Uit hygiëniscifie overweging werd voor de keuken gekozen voor novilon-achtig materiaal uit de collectie „Anders dan anders". Het resultaat is een gezellig uitziende vloer met een geheel eigen karakter, (Prijs ƒ 17,50 per m- op 200 cm breedte.)

Erg fijne combinaties zijn tenslotte het in de ouderslaapkamer toegepaste aubergine tegenover het parelkrijze katoen op de overloop en het zachtblauwe streeptapijt dat de meisjeskamer siert. Het eventueel zelf te leggen „Tarkwood" beuken lamelparket in de jongenskamer doet zelfs stoer aan, terwijl het rode marmoleum in de hobbykamer ervaren zal worden als rustgevend en funktioneel ten opzichte van diverse andere

kleuren welke zich op een gegeven moment in zo'n knutselruimte kunnen bevinden.

Energiebewust

Woningtextiel houdt natuurlijk wel de warmte langer vast dan andere, harde materialen, ofschoon zij mede het aanzien van de kamer bepalen. Volgens een recent in Duitsland gedaan onderzoek zou bij een goed gebruik van textiele interieurstoffen de verwarming zelfs enele graden lager kunnen, wat zondermeer al SVo energiebesparing per graad oplevert.

Bij het maken van een keus uit de veelvoud van gordijncoUecties is men daarom zeer energiebewust te werk gegaan. Bij wijze van voorbeeld noemen wij het in de meisjeskamer toegepaste sluitgordijn „Marianne" (in combinatie met een grof geweven transparant) alsmede de uit de Hatéma-Gordijnkollektie afkomstige unistof „Lustra", die, samen met de kamerhoge Ausbrennor „Plantage" en het qua kleur bijpassende Luxaflex rolgordijn in de open keuken, een uitermate decoratief geheel vormen in de beslotenheid van het woonvertrek.

In de ouderslaapkamer is het de uit Parijs geïmporteerde Urgé-stof „Florian'' die voor de finishing touch zorgt en om de stoerheid van de jongenskamer nog eens te benadrukken, werd daar een progressief gekleurd gordijn gebruikt waar een contrasterende werking van uit gaat; één van de 39 kleuren van de kwaliteit „Unistar"! Ter afronding werd voor het raam in gedessi­ de hobbykamer een grafisch neerd rolgordijn gemonteerd.

Primeur

Al met al komt „Binnenhuis '81" met een nationale primeur, want het is nooit eerder voorgekomen, dat een volledig bewoonbaar huis mét tuin — welke in wedstrijdverband door studenten van tumbouwhogescholen wordt aangelegd — voor de duur van de expositie op een beurs kon worden neergezet. Dit type premie koopwoning met subsidie voorziet bovendien in het gat in de markt voor systeemwoningen. Het is een nieuwe stimulans om een alsmaar stagnerende huizenverkoop weer van de grond te krijgen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Op �Binnehuis

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's