Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

B & W krijgen raad niet mee in bedenltingen tegen de Open Scliool

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

B & W krijgen raad niet mee in bedenltingen tegen de Open Scliool

RAAD DIRKSLAND:

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Als Instituut „waar mannen en vrouwen met een achterstandsitualie hun intelligentie op konden vijzelen" had de Open School veler sympathie, ook die van het College van B en W van Dirksland, maar een deel van dat CoJlege heeft nu afgehaakt. Dat deel voorziet dat potientiële cursisten zich kopschuw afzijdig zullen houden nu de Open School strak georganiseerd lijkt te worden en een lesprogramma presenteert dat door burg. H. Bos van Dirksland als „zwaar geschut" werd aangemerkt waarbij hij zijn vrees uitte dat er temidden van dat „geschut" voor een eigen inbreng van de cursisten nog nauwelijks plaats is ... .

Het voornoemde geschut bestaat uit o.a. een brede maatschappelijke oriëntatie, vergroting van de algemene basisvaardigheden, het bewust worden van persoonlijke mogelijkheden en van de eigen leef- en werksituatie en het krijgen van meer greep op deze situatie alsook het verruimen van kennis en het verdiepen van de inzichten op het maatschappehjk gebeuren. ,,Het lijkt wel een soort groepstraming en een eenz'jdig pohtiek discussieforum te gaan worden", hekelde burg. Bos, die eenzijdigheid afstemmend op het gegeven dat het Christelijk Onderwijs niet participeert in het zgn. ,,insluizingsproject" met welk op Goeree Overflakkee een bedrag van een kwart miljoen gemoeid zal zijn.

De overheid betaalt daarvan het leeuwendeel, t.w. ƒ 204.000,— ; de gemeenten (minus Goedereede dat medewerking onthield) ƒ 38.000,—• en de rest door de cursisten a ƒ 60.— per deelnemer. Het leek burg. Bos dat de Open-School met twee fuU-time krachten, een coordinator, een administratieve en huishoudelijke dienst, knap topzwaar is gtvi^orden Dat, gevoegd bij de vrees „dat de maatschappij critische en normverleggende benadering van de scnool zal prevaleren boven het vergroten van de basisvaardigheden zodat van een werkelijke insluiting van het vervolgonderwijs nauwelijks sprake zal zijn kon de meerderheid van het College niet brengen tot een voorstel dan maar ƒ 1,30 per inwoner beschikbaar te stellen.

Weth. de Bonte vond — als enige van het College — dat de gemeente Dirksland wel aan mede deelname gehouden is, al verklaarde hij dan ook niet zo „laaiend enthousiast" te zijn.

Dhr. de Bonte begreep best dat de duurte van de Open school in strijd is met de oproep tot bezuiniging, „maar", zei hij: ,,als wij geen gebruik maken van de rijksbijdrage dan gaat die toch naar een andere gemeente". In de opstelling van zijn mede-Collegeleden proefde dhr. de Bonte een vrees voor een verderfelijke invloed op de (andere) levensbeschouwing van de cursisten, maar zover wilde dhr. de Bonte niet gaan, het hangt z.i. af van het karakter van de cursist m hoeverre die zich zou laten beïnvloeden.

Overigens was spr. er van overtuigd dat de oriëntatie zo breed mogelijk zal zijn en niet persé in één bepaalde (leeslinkse) richting gaat. Daarom betreurde dhr. de Bonce het temeer dat het Chr. Onderwijs niet participeert. Hij riep de „rechtse" raadsleden dan ook op tot verdraagzaamheid omdat de „linkse" raadsleden ook loyaal hebben ingestemd met verstrekking van subsidie aan verenigingen van christelijke signatuur. Daarmee had het College gesproken, 't Woord was thans aan de raad.

„Het licht op groen!" gebood dhr. Eshuis, PvdA. Hij vond de tegenargumentatie van de meerderheid van het College uit de lucht gegrepen en 't had hem de indruk gegeven dat de heren bang zijn zich aan koud water te branden.

Dhr. Eshuis was ervan overtuigd dat er wordt gewerkt aan een algemene vorming, bedoeld voor die mensen die een minimum aan onderwijs hebben gehad. Dhr. Eshuis riep de raad op zich niet te distancieren maar mee te doen zodat men als gemeente ook de mogelijkheid heeft het beleid mede te bepalen en evt. bij te sturen.

Een soortgelijke oproep deed ook dhr. D. A. H. van Dis (CDA) temeer omdat hij zich realiseerde dat de voortgang van het project op Goeree Overflakkee afhangt van de medewerking van de raad van Dirksland. Ook hij betreurde het dat het Chr. onderwijs het af liet welen maar anderzijds voorzag hij dat dal nog wel recht getrokken wordt.

Anders was het geluid dat dhr. Joh. Kalle (SGP) het horen. Aanvankelijk had hij nog wel met het insluizingsproject in kunnen stemmen, maar nu, wetend van de inhoud van het cursuspakket, voelde hij zich minder aangesproken. „Een hoog bedrag voor een studie zonder veel practische basisvaardigheden" constateerde hij, zich sterk afvragend in hoeverre er op Flakkee behoefte en bereidheid tot deelname zal bestaan. Gezien ook de eenzijdigheid door het ontbreken van het Chr. onderwijs besloot dhr. Kalle zijn instemming niet te geven.

,,Het Chr. Vormingsinstituut mag wel participeren maar met achterwege lating van de eigen christelijke identiteit" verklaarde dhr. Kalle nader.

Voor een ander deel van de raad was dat juist een bevestiging van de brede algemene opzet en bij de gehouden stemming bleek alleen de SGP fractie tegen deelname te zijn.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 3 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

B & W krijgen raad niet mee in bedenltingen tegen de Open Scliool

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 3 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's