Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kortsluiting tussen Emgo en Raad Middelliarnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kortsluiting tussen Emgo en Raad Middelliarnis

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het lijkt van het EMGO bestuur geen slimme zet te zijn geweest om voor het creeëren van een opslagterrein een lap van 5000 m- grond te hebben gekocht, niet op hei daartoe geëigende industrieterrein a ƒ 45,— per ra" maar N.B. gelegen langs de Molenweg - Rottenburgsew'eg, achter fam. v. d. Sluis, voor de top-prijs van ƒ 60,— per m-. Toen dat bericht gisteravond tot de raadszaal doordrong veroorsaakte dat een fikse onderlinge kortsluiting. Ook de raadsvoorz. burg. van Welsenis „ontvonkte", verontwaardigd als hij was over het feit dat de Emgo directie geen enkel overleg had gepleegd ....

Immers... zo werd geerageerd moet het de Emgo toch duidelijk hebben kunnen zijn dat de betreffende grond een agrarische bestemming heeft, 1,5 jaar geleden aldus vastgesteld en beschermd door het treffen van een voorbereidingsbesluit opdat „zich aldaar geen ongewenste ontwikkelingen meer voor zouden doen". Het toen genomen voorbereidingsbesluit was thans — t.g.v. de beperkte geldigheidsduur — vervallen en de raad werd zoals te doen gebruikelijk gevraagd het voorbereidingsbesluit opnieuw vast te stellen in afwachting van het voor dat gebied opgestelde nieuwe bestemmingsplan.

Onveranderd bleef derhalve de bestemming voor de door de Emgo aangekochte grond: agrarisch... ! !

En nu die aankoop door de Emgo. Dhr F. Kersbergen maakte er melding van en bijna zou het zelfs voor het College nieuw geweest zijn als niet 's middags om 4 uur de Emgo-direkteur de voorzitter ervan in kennis had gesteld. Tot diens verbijstering overigens temeer omdat laatstelijk de contacten .met de Emgo door aankoop van het terrein aan het Beneden Zandpad intensief waren geweest. De direkteur had toen zelfs niet over de aankoopplannen gekikt en de voorz maakte er geen geheim van dat als bijzonder teleurstellend te ervaren.

Dhr Kersbergen verklaarde evenwel dat de Emgo direkteur tevoren informatie had ingewonnen bij de Direkteur Gemeentewerken. ,,Die zou het nazien en naar de Emgo terugbellen maar dat is niet gebeurd", deelde dhr Kersbergen nu mee, veronderstellend dat de Emgo-direkteur uit dat uitblijven opgemaakt had dat het met de bestemmings dan wel goed zat

Dhr J. H. Koppelaar —, gemeentelijk vertegenwoordiger in het Emgo-bestuur — voelde zich kennelijk wat overrompeld door de strekking die nu aan het voorbereidingsbesluit werd gegeven en hij maakie dan ook duidelijk grote moeite te hebben met de hernieuwde vaststelling ervan. Destijds was het voorbereidingsbesluit genomen om bij de toen gesloten wasserij „Rival" een ongewenste ontwikkeling te voorkomen, en om een woningbouwplan in het zgn. prikgat mogelijk te maken, maar dhr Koppelaar meende dat dat los moest worden gezien van de grond die door de Emgo is gekocht.

In de vergadering ging bij monde van dhr J. Th. M. Jacobs (VVD) en dhr G C. Joppe (CDA) het geluid doorklinken het voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit terug te nemen, maar daar waarschuwde de raadsvoorzitter zeer ernstig tegen: „Dan wordt het een hele maand prijsschieten!" Daarmee doelde de voorz op het feit dat bij het ontbreken van een voorbereidingsbesluit het eerdere bestemmingsplan weer van kracht wordt en dat geeft voor het betreffende gebied een industriële bestemming aan. Toen anderhalf jaar geleden het voorbereidingsbesluit werd genomen was het juist de bedoeling geweest de industriële bedrijvigheid daar af te ronden en de bedrijven voortaan te verwijzen naar het industrieterrein. De raadsvoorzitter stelde dat alles nog eens met nadruk vast, daaraan toevoegend dat het College het de Emgo directie in hoge mate kwalijk neemt over de aankoopplannen met sproken. geen woord te hebben ge­

„Iedereen heeft kunnen weten hoe de situatie ligt!" bevestigde ook weth L. C. Kievit, wijzend op de plannen aldaar een woongebiedje te creëren zodat het niet aangaat daar een industriegebied tegen aan te plakken. De raad bleek er niet uit te komen en door dhr P. Tiggelman (PvdA) werd schorsing gevraagd.

De „wandelgangen" werden daarop druk bezocht want de behoefte tot onderling overleg bleek nadrukkelijk aanwezig. De heren kregen daartoe alle gelegenheid en toen de voorz. de vergadering weer heropende lagen de standpunten heel wat duidelijker. Aan het indienen van een voorstel tot terugname van het voorstel bleek dhr Jacobs geen behoefte meer te hebben, „want" zei hij: „zoals iedereen heeft ook de Emgo straks de gelegenheid om op een legale manier te trachten het bestemmingsplan gewijzigd te krijgen."

Meerderen schaarden zich achter het College, zoals dhr v. d. Ketterij (SGP) duidelijk makend er niet voor te voelen de industrie tot aan de woongrens te laten naderen en dhr Joppe die duidelijk maakte tijdens de schorsing ook nieuwe gezichtspunten te hebben opgedaan. Dhr P. Tiggelman schaarde zich met zijn PvdA-fractie eveneens achter het College en alleen dhr D. Hoogzand leverde nog wat tegenspel omdat het z.i. gemakkelijk leek het terrein nu nog als industrieterrein in te tekenen.

Eindelijk werd er over het hete hangijzer gestemd en niemand van de heren raadsleden bleek tegen te stemmen. Het voorbereidingsbesluit blijft van kracht en de grond door de Emgo gekocht blijft de agrarische bestemming houden. Er zal nog lang over worden na gepraat !

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Kortsluiting tussen Emgo en Raad Middelliarnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's