Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

HET KIJKVENSTER

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

HET KIJKVENSTER

blik op kar •n samMiIcvine

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

— De maagdelijke geboorte — — Schrift en BeUjdenis — — De fundamenten der religie —

Wat de Leidse hoogleraar Prof. Dr. H. Berkhof heeft gezegd in een interview met het blad „Kerknieuws" over de maagdelijke geboorte van Christus heeft al vele pennen en tongen in beweging gebracht. Het is ook geen kleinigheid zulke ketterijen te moeten horen uit de mond van een kerkelijk hoogleraar van de Nederlandse Hervormde Kerk. Dat wil zeggen: een man die belast is met de opleiding van aanstaande Hervormde predikanten, maar ook een man die bij zijn ambtsaanvaarding zijn instemming heeft betuigd met Artikel 10 van de Kerkorde, dat zegt: „De Kerk weert al wat haar belijden weerspreekt".

Voor iemand die niet mocht weten waarover we het hebben volgt hier de letterlijke tekst van Berkhof's uitspraken;

„Waarom zou Jozef, in ieder geval een man, Christus niet hebben kunnen verwekt? Ik kan nergens in het Nieuwe Testament vinden dat de geboorte van Christus uit de maagd als heilsfeit wordt genoemd. Paulus, Johannes en ook Jezus Zelf doen dat nooit. Alleen Mattheus en Lucas vertellen het verhaal van de geboorte van Christus uitvoerig. Daarin is de bedoeling van God prachtig uitgedrukt. Het verhaal wil laten zien dat Christus van boven is verwekt. Hij is een nieuwe schepping, maar waarom een nieuwe schepping wel kan

plaatsvinden als er alleen van een vrouw en niet van een man sprake is, heb ik nooit begrepen".

TV -k

Het is onbegrijpelijk dat een theoloog als Berkhof dergelijke dingen kan zeggen. Hij kan nergens in de Schrift de maagdelijke geboorten vinden.' Dan heeft hij zijn bijbel toch erg slecht gelezen. Want de engel zegt tegen Jozef: „Wat in haar (Maria) ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest" (Matth. 1 : 20). En tegen Maria: „De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen" (Luk. 1 : 35).

Natuurlijk weet ook Berkhof wel dat deze teksten in de bijbel staan, maar ze hebben kennelijk voor hem geen bewijskracht. Dat betekent dat hij d SchriEt niet erkent als het Woord van God en de enige regel van het geloof. Maar hij komt ook in strijd met het geloof van de kerk der eeuwen. Met de geloofsbelijdenis van Athanasius bijvoorbeeld, die zegt: „Het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heere Jezus Christus trouwelijk geloof.". En met de Heidelbergse Catechismus (Zondag 14 over de menswording) en met Art. 18 van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis, waar duidelijk beleden wordt dat Christus geboren is uit de maagd Maria, „zonder toedoen van een man".

Wat Berkhof leert tast de fundamenten van onze religie aan. Hoe kan Christus mijn Zaligmaker en Verlosser zijn wanneer Hij Zelf geboren is uit twee zondige mensen? Wie zal een reine geven uit de onreine? Niet één? (Job. 14 : 4).

Dan kunnen we ook wel ophouden om de lijdensweken te vieren. Dan heeft het offer dat Christus bracht ook geen waarde. Hoe kan een mens die zelf een zondaar is voor anderen betalen? Maar gelukkig, wij mogen weten: Hij kan volkomen zaligmaken allen die door Hem tot God gaan, want Hij is de Hogeprie.stcr ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde.

WAARNEMER

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

HET KIJKVENSTER

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's