Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ledenvergadering Het Grcene Kruis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ledenvergadering Het Grcene Kruis

-k Nieuw wijkgebouw 20 maart officieel in gebruik.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrijdagavond kwam de afdeling Ooitgensplaat van de Vereniging „Het Groene Kruis" in „'t Centrum" in een buitengewone ledenvergadering bijeen. Het bestuur wenste opening van zaken te geven over het op 30 maart a.s. te openen nieuwe wijkgebouw Lindenlaan 4. Van de 845 betalende leden waren er slechts 20 aanwezig, waaronder nog 1 bestuursleden en de 2 wijkverpleegsters. Toen enkele jaren geleden het besluit tot nieuwbouw werd genomen, was de opkomst niet veel beter. Waarom zo'n geringe belangstelling voor zulk een grote zaak? De mensen (de leden) hebben zeker het volste vertrouwen in het bestuur en de medische staf en men wacht rustig op de dingen die komen en dat is de opening van een prachtig medisch centrum. Want het Groene Kruis staat toch wel hoog aangeschreven in de dorpsgemeenschap, gezien het aantal leden dat de 100% dicht benaderd. Wie weet hoeveel er komen op de dag van „Open Huis", dat is zaterdag 21 maart a.s.

Ooitgensplaat

In grote getale

Namens het bestuur sprak de voorzitter dhr J. J. Brinkman een welkomstwoord. „Zoals gewoonlijk va „grote" getale aanwezig, dat zijn we zo gewend", aldus sprekers opmerking, hetwelk geen commentaar niaar wei emge hilariteit teweeg bracht.

„Dit is een bijzondere vergadering. We zijn momenteel dicht bij de opening van het meuwe wijkgebouw, verrezen aan de Lindenlaan no. 4", aldus ging de voorzitter verder. „Het kruiswerk is overgenomen door de A.W.B. Z. en dat heett zijn konsekwenties. Wij zijn juist op tijd begonnen om een nieuw gebouw te verwezenlijken."

De coördinator, dhr A. J. M. Jansen van Interkruis uit Den Haag, vertelde bij het begin van de bouw in 1978, dat er van de 25 aanvragen voor nieuwbouw er zeker 20 zouden afvallen. De aanvraag van Ooitgensplaat kwam gelukkig positief uit de bus.

We hebben geboft met een goedkope geldlening, want een lening van ƒ 600.000,— voor 9,2»/i) is aan de lage kant en met de Ned. Middenstandsbank kwam het bestuur tot een wederzijdse goede regeling, aldus de voorzitter.

Uit de nalatenschap van dhr en mevr P. van Es-van den Tol kreeg de vereniging een legaat van ƒ 2000,—, terwijl het bestuur van de Coöp. Kolenbond „Algemeen Belang" ook goed over de duim kwam met een schenking van ƒ 10.000,—. Beide giften werden m dank aanvaard.

Oude gebouw verkocht

De heer Brinkman vertelde nog iets over het oude kruisgebouw aan de Nieuwstraat. Het bestuur heeft dit gebouw verkocht aan mej. Marja Kruik uit Middelharnis en het echtpaar Levermg-van de Ree, die thans het gebouw bewonen, hebben een huis gekocht in Oud-Beijerland, zodat het gebouw op de gestelde tijd kan worden overgeboekt. Vervolgens werd door de secretaris dhr Abr. de Vos Wzn. de notulen gelezen, waarop goedkeuring volgde.

Contributie

Het punt verhoging contributie werd door de voorzitter toegelicht. Veel verenigingen innen ƒ 40,— of meer per jaar. Tot nog toe wil het bestuur dit bedrag niet in rekening brengen. Aan de vergadering werd een bedrag van ƒ 37,50 voorgesteld. Van dit bedrag moet aan de A.W.B.Z. ƒ 34,— worden afgedragen, waardoor er slechts ƒ 3,50 per lid voor de eigen vereniging overblijft. De heren KI. Brinkhoff en J. W. Duim vroegen nog enkele inlichtingen, terwijl dhr M. de Vos van mening was dat het bestuur ook wel ƒ 40,— zou kunnen vragen. Ook dhr Birkhoff dacht in deze richting.

De heer M. Pipping verwacht dat bij een inning van ƒ 40,— meer commentaar bij de jonge gezinnen moet worden geincasseerd dan bij de bejaarden. De vergadering ging tenslotte akkoord met een contributie van ƒ 37,50 per jaar. Voor volgend jaar komen er mogelijk weer nieuwe voorstellen. Met de inmng wordt een dezer dagen begonnen

I. van Drongelen herdacht

Dhr Brinkman releveerde het verloop van de bouw en wat daarmee allemaal samenhangt.

In dit verband dacht de voorzitter ook aan het overleden bestuurslid, dhr T. van Drongelen, die veel voor de vereniging heeft gedaan en die alle voorbereidingen voor de nieuwbouw heeft helpen regelen. Er valt daarom toch een zwarte schaduw over hetgeen is tot stand gekomen.

Na de aanbesteding is er met een ontstellende voortvarendheid door de aannemers (hoofdaannemer is de fa. Van der Welle-van Drongelen) met het werk begonnen, aldus dhr Brinkman. De grond die niet is bebouwd wenste het bestuur te bestemmen voor een speelterrein voor de jeugd.

Deze suggestie is niet door B en W overgenomen, omdat de jeugd een speelterrein krijgt toegewezen op het land van dhr A. van Hassent in de Weesmolen. Naast het gebouw blijft er dus een aardige lap grond te bewerken. Over deze tuin wordt thans nog onderhandeld met de gemeente en t.z.t. hoort men hierover meer.

Geen naam

Vorig jaar is gevraagd naar een naam voor het gebouw. Er zijn namen genoemd o.a. „De groene linde"; een samenspel van gebouw en straat. Achteraf is gebleken dat opzo'n gebouw eigenlijk geen naam past. Ook de architect dhr J. D. Wijnhoff wees het bestuur er op dat een naam het gebouw zou ontsieren. De stijl en de uitvoering sproken een duidelijke taal, terwijl naast de hoofddeur een bord met een groen kruis is aangebracht, een embleem dat al vele tientallen jaren bij het publiek is ingeburgerd en derhalve geen nadere aanduiding behoeft.

De leden die een naam hebben ingezonden worden evenwel hartelijk dankgezegd voor hun medewerking. Open dag.

Open dag.

Over de opening, etc. het volgende. De verhuizing is zaterdag 14 maart en de opening op vrijdag 20 maart. Open huis op zaterdag 21 maart. Het gebouw is al gedeeltelijk ingericht met nieuwe meubels. Alle oude spullen die nog worden gebruikt kunnen worden opgeborgen in twee ruimten.

Alles is aangebracht waaraan een kruisge'bouw moet voldoen.

Spreker en het bestuur is de architect en de aannemers hoogst dankbaar voor de solide uitvoering. Bijna alle aannemers en de leveranciers wonen in de Plaat. Wij zijn er trots op dat onze gemeenschap dit mogelijk heeft gemaakt", aldus de heer Brinkman.

De heer J. W. Duim kwam nog even terug op een naam voor het gebouw^ en hij dacht het met een goedkope manier wel te kunnen versieren, o.a. het inmetselen van een naam of motief van steen. Volgens de voorzitter is dat niet meer mogelijk. Het beste symbool is gewoon een eenvoudig bord met een groen kruis. Dat bad men vroeger al en het bestuur met de architect wenst het oude te bestendigen en een gewoon groen kruis verhoogt toch wel de waardigheid in een eenvoudige uitvoering.

Op een vraag over de opening het volgende:

Na de opening op 20 maart zal er op zaterdag 21 maart open huis gehouden worden. Iedereen is dan hartelijk welkom, zowel 's morgens als 's middags, te beginnen om 10 uur tot 16.00 uur, met een sluiting van 12 tot 13 uur. Het gebouw is dan geheel geïnstalleerd.

De Rode Kruiskolonne zegde toe om op de dinsdagen na de verhuizing en na de opening het gebouw nog een extra schoonmaakbeurt te geven. Onlangs heeft de kolonne de eerste grote beurt verricht, waarvoor men veel dank mocht incasseren.

Bij de gemeente is aangevraagd om enkele parkeerplaatsen bij het nieuwe gebouw te creëren. Gemakkelijk voor de moeders die naar het Consultatiebureau komen met hun kind(eren). Mogelijk kan ook met een parkeerverbod aan de behoefte worden voldaan, aldus mevr. J. van Rossum-Groothuis.

Een en ander zal met het gemeentebestuur worden besproken.

Wat is de A.W.B.Z. ? , _ , Over de ontwikkeling m het kader van de A.W.B.Z. vroeg de heer W. J. Duim een nadere toeUchting. Hij begreep heel deze gang van zaken nog niet voor lOOVo.

Vorig jaar zijn we naar Middelhamis geweest waar op een vergadering door de heer van Herk opening van zaken werd gegeven. Met ingang van 1 januari zijn de

Met ingang van 1 januari zijn de zusters ook in dienst van de Kruisvereniging Goeree Overflakkee en niet meer in dienst van de afdeling Ooitgensplaat. Ook „de eend" is met deze datum overgegaan naar de grote afdeling Goeree overflakkee, aldus de heer Brinkman.

De zes ton die met de bouw gemoeid is vraagt veel organisatie en berekeningen waarbij, om de zaak rond te krijgen, de vinger regelmatig aan de pols wordt gehouden. Over de inventaris tot een bedrag van

Over de inventaris tot een bedrag van ƒ 49.500,— is een gunstige regeling van afschrijving (in 10 jaar) gevonden.

Gast-gebruikers.

OVer het gebruik van het nieuwe gebouw deelde de voorzitter nog mede, dat er naast het eigen kruiswerk, zoals consultatiebureau's, moeder cursussen etc, ook door anderen gebruik van zal worden gemaakt. Met name noemde hij de Rode Kruis Kolonne voor berging en oefeningen, de bloedtransfusiedienst, de diëtiste, de fysiotherapeut enz.e

Het zal dus één medisch centrum worden in een naar de eisen des tijds ingericht gebouw. Met een woord van dank tot de aanwezigen sloot de heer Brinkman deze geanimeerde vergadering.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 10 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Ledenvergadering Het Grcene Kruis

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 10 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's