Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zorg over grondaankoop door het Emgo-bestuur

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zorg over grondaankoop door het Emgo-bestuur

Raad Oostflakkee:

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zelden zal een raadsfractie en met haar een hele gemeenteraad zo snel een motie gehonoreerd hebben gezien als dat donderdagavond het ge\al was met Oostflakkees' gemeenteraad Unaniem nam het raadscoUege de PvdA motie over waarm bezorgdheid oVer het grondaankoop-beleid van het Emgo bestuur wordt uitgesproken en wordt gevraagd om een spoedeisende vergadering waarin het bestuur — Commissarissen en vertegenwoordigers van de aandeelhouders — zich zullen kunnen beraden op de jongste wat onheilspellende ontwikkelingen zoalb die vorige week duidelijk werden ....

Toen immers werd in Middelhamis' gemeenteraad duidelijk gestipuleerd dat de door de Emgo gekochte grond aan de Molenweg te Middelhamis m het kader van het geldende voorbereidmgsbesluit een agi-ariscne bestemming heeft en met zoals door de Emgo kennelijk vermoed een industriële Voor die landbouwgrond telde het Emgo bestuur maar liefst ƒ60 — per vierkante meter uit

Dhr G W J Poortvliet had — als Oostflakkees vertegenwoordiger m het Emgo bestuur — niet aan die aankoop meegewerkt en nu, terug met een kater, maakte hij zijn mede-raadsleden deelgenoot vaa een ernstige bezorgdheid omdat de aankoop wel eens een kapitale strop zou kunnen blijken te zijn Een getrouwe verslaggevmg m ons blad van het m Middelhamis raad gesprokene had ook de overige heren mgelicht en de raad schaarde zich dan ook geheel achter de PvdA fractie ingediende motie Een spoedeisende vergadering bleek overigens al geregeld, gistermorgen (maandag) zal die inmiddels zijn gehouden

, Ik heb er op die bewxiste aankoopvergadering met nadruk op gewezen dat de aankoop niet juist was m b t de financiële paragraaf en met het oog op de liggmg van de grond kon dhr Poortvliet getuigen de voor-stemmers m het Emgo bestuur verwijtend een onzorgvuldig beleid te hebben gevoerd, , ik heb er tenminste ernstige moeite mee'' maakte dhr Poortvhet kenbaar

Vanuit de raad werd door dhr J van Dam (SGPJ en dhr O de Goeij (WD) bij de raadsvoorzitter om meer informatie gevraagd Dhr v d Harst werd verondersteld het allemaal nauwkeurig te weten i v m zijn President-directeurschap van de Emgo en dat bleek juist, alleen 't had ook hem overrompeld, „want', zei dhr v d Harst

„ de mededeling zoals die werd gedaan m de gemeenteraad van Middelhamis was voor ons helemaal nieuw en kwam dernalve als een donderslag bij heldere hemel' Dhr v d Harst betreurde het hogelijk dat geen van de Middelhamisse raadsleden op de aankoop-vergadermg op de strekkmg van het voorbereidingsbesluit had gewezen , de Emgo voelt zich nu zwaar te pakken genomen' aldus dhr v d Harst, melding makend van een al gehouden spoedeisende bijeenkomst van de Emgo Comissari'^sen en een bespreking met het Dagelijks bestuur van de gemeente Middelhamis

„Kern van ellende" , Een , kern van ellende" werd door

, Een , kern van ellende" werd door dhr Poortvhet ook aangetroffen m de brieven die waren geschreven n a v de Emgo-tariefsverhogmg door de Bakkerspatroonsver Goeree Overflakkee en de Middenstandsver , Middelhamis ' Weliswaar stemde dhr Poortvhet m met het gegeven antwoord dat de verhoging buiten de mvioedsfeer van de Emgo ligt maar het nam voor hem niet de idee weg dat voor een groot deel van de burgers de laatste tariefsverhoging de druppel is geweest die de emmer heeft doen overlopen.

„De energievoorzienmg op ons eiland IS een van de duursten van het land en het zou goed zijn om de organisatorische structuur van de Emgo eens te laten onderzoeken ', zo veronderstelde dhr Poortvhet, benieuwd naar het antwoord op de vraag of die structuur m normale proporties staat tov ven m den lande overige bedrij­

Het antwoord van de voorz was niet meer zeggend dan dat de Emgo zijn uiterste best doet de tarieven zo laag mogelijk te houden

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 17 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Zorg over grondaankoop door het Emgo-bestuur

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 17 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's