Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Overdenking uit de Heilige Schrift

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Overdenking uit de Heilige Schrift

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

. . . Die neme zijn kruis op en volge P/IJj . .Matth. 16 : 24

Elk jaar, gedurende e^n zevental weken vóór Pasen, gedenken wij het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Dat lijden en sterven van de Heiland is namelijk het offer, dat éénmaal werd volbracht en dat niet herhaald kan v/orden. Daar richten we dan in de lijdenstijd, waarin we ook nu weer zijn, onze aandacht op. Maar ook al zijn we er nóg zo mee bezig, volkomen doorgronden en begiijpen kunnen we het nooit. Maar één ding mogen we wél weten, omdat God Zelf het gezegd heeft: Ten gevolge van het offer, dat Christus bracht is de schuld van zondaars verzoend.

De Heere Jezus Christus heeft geleden en is gesto:ven in hun plaats. Maar dat „in hun plaats" betekent niet, dat het helem-aal buiten hen om gaat. V/ie een volgeling wil zijn van de Heere Jezus Christus, krijgt óók te maken met het kruis. Zo iemand wordt óók een kruisdrager. Christus zegt het Zelf: Indien iemand ach lei Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij...! In ons bekende Doopformulier wordt

In ons bekende Doopformulier wordt gesproken over .het „vrolijk dragen van het kruis". In dat Doopformulier komt namelijk een gebed voor, waardoor de Gemeente vraagt, dat de dopeling zijn of haar kruis vrolijk dragen moge... Dat is een heel merkwaardige combinatie: Aan de ene kant de realiteit van het kruis; aan de andere kant tóch vrolijk dragen... Dat is een tegenstelling, die wij heel moeilijk met elkaar kunnen verbinden. Onze gedachte is vaak: Wie een kruis draagt, kan daarbij allerminst vrolijk zijn. En wie vrolijk is, laat op dat moment heel vaak zien, dat hij niet bezig IS een grote last te dragen. Laat slaan een kruis...

En toch is dit een typisch kenmerk van het evangelie van Jezus Christus. Het heeft iets weg van de paradox van het geloof. We moeten, om het zomaar eens te zeggen, eerst hel ergste meemaken om werkelijk gelukkig te worden. Niet zomaar gelukkig, want werkelijk gelukkig worden we pas, als we in de diepten van ons leven God mogen vinden door het levend geloof, dat de Heilige Geest in ons hart gelegd heeft.

...Die neme zijn kruis op en volge Mij... Wat moeten we verstaan onder dat kruis? Heel vaak denken we in eerste instantie aan leed, verdriet, zorgen... U kent natuurlijk ook wel dat bekende gezegde, dat ieder huis zijn kruis heeft. En de verdrietige dingen, die in je leven op je af komen, horen ook bij het kruis.

Maar dan is er daarnaast nog veel meer. Niet alleen de omstandigheden van het leven, maar ook het leven zelf is soms een kruis. Een Psalmdichter zegt niet zonder reden, dat het leven vaak maar zo kort duurt en dat het uitnemendste, hel beste ervan slechts moeite en verdriet is. En in het eerder genoemde Doopformulier wordt gezegd, dat het leven een gestadige dood is.

En dat betekent niet zozeer, dat we bij het ouder worden steeds meer bepaald worden bij het sterven, maar het leven met zijn verantwoordelijkheid gaat steeds zwaarder drukken op onze schouders. En het is vaak onze schuld, die ons benauwt. Ook dat hoort tot het kruis.

Maar de allerdiepste betekenis van het kruisdragen achter de Heere Jezus Christus moet wel zijn: dat we onszelf leren verloochenen. Dat we onszelf opgeven en loslaten. Van nature handhaven we onszelf graag tegenover God. Maar het is nodig, dat wij verbrijzeld worden. Dat we worden, wat we werkelijk zijn: zondaren voor God. En dat we leren leven uit genade. Dan nemen we ons kruis op ons en gaan achter Christus aan. Dan komen we ook in het gericht voor God en worden we klein... Maar dan w.il de Heere ons hel geloof schenken, dat we alleen door het offer van de Heere Jezus Christus kunnen worden gered. Uit de diepte van onze ellende. Van zonde en schuld !

D. M. V. d. L.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Overdenking uit de Heilige Schrift

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's