Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het Kijkvenster

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het Kijkvenster

eameniisvliig

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De S.G.P. -

Interkerkelijk -

Voorkeursaktie? -

Wie in Trouw of in het Reformatorisch Dagblad het verslag heeft gelezen van de Partijdag van de S.G.P. op zaterdag 28 februari, die zal het met ontgaan zijn dat het in deze partij een beetje rommelt. Nu is dat op zichzelf met zo verwonderlijk. De Staatkundig Gereformeerde Partij IS in zoverre een eenheid dat zij de uiterste rechterkant van de Gereformeerde Gezindte in ons land politiek gezien bij elkaar houdt. Mensen die afkerig zijn van rooms en rood en verbonden zijn door hun vasthouden aan de traditie van de Reformatie. Maar tegelijk is de S.G.P. een interkerkelijke partij, dat wil óók zeggen een partij die haar leden telt in tal van kerken en kerkjes die misschien theologisch wel erg dicht bij elkaar staan, maar juist daardoor veelal met elkaar overhoop liggen. Voor de leiding van de partij is het daarom steeds weer een kunst datgene wat verbindt (de Schrift en de belijdenis van de Reformatie) te laten praevaleren boven datgene wat scheidt (de kerkelijke verdeeldheid).

Vanouds draagt de S.G.P. een beetje het stempel van ds. G. H. Kersten, die de oprichter was, maar tevens de leidinggevende figuur in de Gereformeerde Gemeenten. Daardoor stonden velen in andere kerken aanvankelijk wat gereserveerd tegenover de S.G.P. Met name in de Christelijke Gereformeerde Kerken en in de Nederlands Hervormde Kerk stemden nog velen op de A.R.P. of de C.H.U. Het meedoen en het optreden van ds. P. Zandt, die jarenlang de woordvoerder van de S.G.P. in de Tweede Kamer was, trok later ook vele Hervormden aan. Ds. H. G. Abma, die nu alweer twintig jaar de partij aanvoert, had in zoverre de wind mee dat de andere christelijke partijen juist in deze jaren sterk verwaterden en opgingen in het C.D.A. Daardoor, èn door de breedheid en de originaliteit van ds. Abma, werd vrijwel de hele Ger. Bond in de Herv. Kerk voor de S.G.P. gewonnen.

Ook politiek gezien mag de S.G.P. er zijn. Ze is niet meer een louter getuigende partij zoals in de dagen van Kersten en Zandt, maar ze levert ook haar bijdrage aan de praktische politiek. Om maar iets te noemen: Ir. Van Rossum is een deskundig en ook bij de andere partijen gewaardeerd kamerlid. En er zijn op dit ogenblik in ons land een stuk of negen S.G.P.-burgemeesters, die zonder hun beginsel te verloochenen leiding geven aan de gemeentepolitiek. Dat alles heeft de S.G.P. naar buiten een duidelijk gezicht gegeven.

Uiteraard is er een (kleine) vleugel in de S.G.P. die dit alles niet kan meemaken. Een groep die terug wil naar de tijd van Kersten en Zandt, toen de partij alleen maar getuigde, maar nauwelijks verantwoordelijkheid wilde dragen. Het Partijbestuur, en met name ds. Abma, heeft van die kant nogal wat moeten slikken! Deze tegenstellmg komt openbaar nu

Deze tegenstellmg komt openbaar nu ds. Abma zijn zetel beschikbaar heeft gesteld. Gezien zijn leeftijd wil hij zich liever terugtrekken en het wat kalmer aan gaan doen. Dat is begrijpelijk want het kamerlidmaatschap èn het voorzitterschap van de Partij vergen nogal wat van een mens, zeker als de A.O.W.-leeftijd in zicht komt!

Nu heeft de Partij steeds geprobeerd de verschillende kerkgroeperingen ook op de kandidatenlijst tot hun recht te laten komen. De drie zetels werden steeds bezet door een man uit de Ger. Gemeenten, één uit de Christelijke Gereformeerde Kerken en één uit de Ger. Bond m de Ned. Herv. Kerk. Ook op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van dit jaar is dat het geval. Ir. van Rossum (Ger. Gem.) en ir. Van Dis (Chr. Ger.) zijn respektievelijk opgeschoven van de tweede en de derde naar de eerste en de tweede plaats. De derde zetel zou dan voor de Hervormden zijn. Maar daar zit nu juist het probleem. Want ir. Van der Vlies, die deze zetel zou moeten bezetten, had niet het volledige vertrouwen van het

hoofdbestuur, maar wel van een (kleine) meerderheid van de kiesverenigingen. Hij is wel Hervormd, maar wordt gerekend tot de uiterste rechtervleugel en kan daarom niet beschouwd worden als dé vertegenwoordiger van de Ger. Bond in de Ned. Herv. Kerk.

Er worden nu pogingen in het werk gesteld voor een voorkeursaktie ten gunste van mr. G. Holdijk, die op de vierde plaats staat en wel „het brein achter de S.G.P." is genoemd. Hoe hoog deze zaak wordt opgenomen blijkt wel uit het feit dat niemand minder dan ds. Abma zelf zich achter zo'n voorkeursaktie heeft gesteld. Geen wonder, want hij is de man die in zijn eigen kerk goodwill voor de S.G.P. heeft gekweekt.

Het zou verschrikkelijk jammer zijn wanneer een groot aantal Hervormden de S.G.P. zouden verlaten omdat een kleine meerderheid van de kiesverenigingen wil terugkeren naar de smallere

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Het Kijkvenster

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's