Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Flakkee bij Holland of bij Zeeland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Flakkee bij Holland of bij Zeeland

ik Referaat door burgemeester G. v. d. Berg

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op de j.1. maandag 23 maart gehouden jaarv'ergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij te Middelharnis, spi-ak burg. G. v. d. Berg over het onderwerp: „Flakkee, bij Holland of bij Zeeland?" Dhr. v. d. Berg, sinds kort burgemeester van de gemeente Genemuiden en voorlieen burgemeester van Sh. Philipsland en oud-statenlid van de Provincie Zeeland, was uit hoofde van zijn vorige funkties heel goed op deh oogte van deze problematiek.

Burgemeester begon zijn referaat met uiteen te zetten vanwaar de behoefte gekomen was om te komen tot provincies nieuwe slijl. Spr. schetste de ontstane problemen die voornamelijk na de Twee Wereldoorlog op velerlei gebied gekomen waren, zoals op het terrein van hel verkeer, ontwikkelingen op het gebiedv an de technologie en daarmee verband houdend de industrialisatie, de enorme bevolkingsgroei en vele andere aspecten. Omdat hierdoor het ene gebied meer aandacht is gaan opeisen dan andere gebieden zijn er binnen de provincies onevenredige verhoudingen ontstaan.

De overheid heeft reeds lange tijd gewerkt aan een andere indeling van de provincies. Het plan van de voormalige minister de Gaaij Fortman om de gemeenten te stellen onder gewesten, dus funktionerend als bovengemeentelijk orgaan, bleek bij nader inzien geen goede oplossing omdat daardoor een 4e bestuurslaag zou ontstaan, waar niemand veel voor voelde. Vandaar tenslotte het plan, gebracht door de huidige minister van Binnenlandse Zaken, dhr. Wiegel, om te komen tot provincies nieuwe stijl.

Burg. V. d. Berg hoopte dat bij verwezenlijking van dit plan een overzichtelijker geheel zal ontstaan. Volgens spr. is het nu dikwijls een warwinkel van overheidsdiensten en commissies die veelal een eigen leven leiden en van elkanders werkzaamheden soms niets afweten.

Spr. meende in dit verband dat de Rijksoverheid zich ook duidelijk moet gaan afvragen waar hun takenpakket ophoudt. Steeds meer en meer trekt de Overheid zaken naar zich toe met name op het gebied van het onderwijs en bedrijfsleven, die te ver gaan en waarmee zij duidelijk grensoverschrijdend bezig is.

Hij bond de aamwezigen op het hart om een discussie dienaangaande niet uit de weg te gaan.

Wanneer de provincies nieuwe stijl van de grond zijn, is het de bedoeling aldus spr. dat de taak van het Provinciaal bestuur omvattender wordt dan tot nog toe het geval is geweest.

Zo wil men het politiekorps reorganiseren, de brandweer vanuit een centraal punt laten funktioneren, geluidshinderdiensten in het leven roepen, de gehele milieuproblematiek professioneler aanpakken, het ambulancevervoer binnen een centrale post onderbrengen, onderwijsraden oprichten enz., taken die dan onder het Provinciaal bestuur zullen resulteren.

Spr. was bang dat de kosten op langere termijn dan veelal op de Gemeenten zullen gaan drukken en voorzag dat juist de Gemeenten minder zeggenschap zullen krijgen. Als dat het geval is, zag spr. het donker in, hij was van mening dat niet de Gemeenten bevoegdheden moeten afstaan, maar dat juist de Rijksoverheid taken naar beneden en dus naar het Prov. bestuur zal moeten afstoten; als dat gebeurt, zal er van verbetering sprake kunnen zijn.

Thans kom_end tot de kern van zijn referaat, maakte spr. duidelijk, beslist niet vanuit een emotionele maar veel meer vanuit een bestuurlijk verantwoorde argumentatie te willen spreken als het er om gaat of Goeree Overflakkee bij Zeelandd an wel bij Zuid Holland gevoegd moet worden.

Als bij de gebieden, t.w. Zeeland en Zuid Holland —• met name Rijnmond, waar Goeree Overflakkee dan bij moet gaan horen —• tegenover elkaar afwoog, meende hij dat juist Zeeland de meeste overeenkomsten vertoont t.o.v. Goeree Overflakkee.

Spr. voorzag Goeree Overflakkee als een weinig inbrengend gebied in het hele Rijnmondgebeuren. Juist een gebied als Rijnmond, de Botlek en het hele havengebeuren rondom Rotterdam, met zijn enorme problemen, zal ontzettend veel aandacht vragen; vanzelfsprkend zal dan een gebied als Goeree Overflakkee met veel minder grote problemen ook veel minder aandacht kunnen krijgen. Zeeland daarentegen — waar de groot

Zeeland daarentegen — waar de grootste stad Vlissingen is — en dus veel meer op het plattelandsgebied gericht is — zag spr. als een gelijkwaardige partner, waarin een gebied als Goeree Overflakkee veel meer tot zijn recht komt.

Temeer als ook straks de Philipsdam klaar is, zal Goeree Overflakkee met name voor het noorden van Zeeland een belangrijke rol kunnen vervullen.

Spr. dacht daarbij aan het vervolgonderwijs, hij was van mening dat met name St. Philipsland en Tholen, die nu voor een groot gedeelte op Brabant aangewezen zijn, dan van het vervolgonderwijs op Goeree Overflakkee gebruik zullen kunnen maken.

Ook op het gebied van de gezondheidszorg zag spr. Goeree Overflakkee een belangrijke rol vervullen en zeker ook de waterschappen hebben veel meer gemeen en funktioneren in Zeeland heel goed; zij hebben goede ingang bij het Provinciaal bestuur verzekerde spr. Voor wat betreft het woon-werkver

Voor wat betreft het woon-werkverkeer, met name het pendelen naar de industriestaat rondom Rotterdam zag spr. voor de toekomst weinig verandering. Ook nu wordt er vanuit Zeeland veel gependeld naar Rotterdam en om streken.

Verder was spr. er van overtuigd dat de Kamer van Koophandel — voor het bedrijfsleven van groot belang — in Middelburg, daar weliswaar wat kleiner dan in Dordrecht, besUst niet minder aktief is.

Tenslotte merkte spr. op, meer positieve kanten te zien in een samengaan met Zeeland. Hij dacht dat bestuurlijk gezien er sprake kan zijn van een grote inbreng en dat daarentegen naar het Noorden, Goeree Overflakkee toch een stiefkind zal blijven.

Hij hoopte dat de Rijksoverheid in het licht van de gehele nieuwe Provinciale indeling bereidt gevonden wordt om taken af te stoten naar de Provinciale besturen toe. Hij zag het heel slecht in als dat niet het geval zal zijn en dus de taken van de Gemeenten moeten komen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Flakkee bij Holland of bij Zeeland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's