Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Overdenking vat de Heilige Schrift

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Overdenking vat de Heilige Schrift

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Jezus zeide tot hen: Ik ben het.

Joh. 18 : 5m.

Het ogenblik is aangebroken, waarop de Zoon des mensen Zijn ziel gaat geven tot een losprijs voor velen. Hij weet het, want Hij is er volkomen van op de hoogte. Enkele verzen terug leest U: Jezus dan, wetende alles, wat over Hem zou komen... U moet zich dat eens voorstellen: Alles te weten en tóch geen tegenmaatregelen nemen... Jezus ging uit, hoewel Hij alles van tevoren weet. Ja, Hij gaat uit, omdat Hij alles weet....

En dan staat de Heiland daar tegenover de machten van leugens en geweld. Maar Hij beheerst echter de situatie. Niet zij. Hij neemt het initiatief. Niet zij. Hij is en heeft ook hier het laaste Woord. Hij vraagt aan Zijn vijanden: „Om Wie is het u te doen?" En ze moeten antwoorden: „Jezus de Nazarener!"

Deze vraag wordt mede gesteld met het oog op de discipelen. Van het begin af aan moet het hen duidelijk zijn, dat het gaat om Hem en niet om de dis-cipelen, Hij, Christus wordt gezocht. Jerus de Nazarener. En ze zoeken Hem midden in de nacht. Hun macht is de macht der duisternis... En op hetzelfde ogenblik, dat deze mensen Jezus de Nazarener vinden in de hof van Gethsémané, verliezen ze Hem voorgoed... Ze mogen nu hun werken der duisternis doen, opdat het heillicht over de verloren wereld tot volle glorie komen mag. Het korte antwoord, dat de Heere Jezus geeft, is als het ware een flitsend zwaard, dat heel de Romeinse bende en de tempelwacht neervelt. Het Woord des Heeren is met macht en dat betekent hier: Christus is onoverwinnelijk. De macht van het zwaard bezwijkt voor de macht van het Woord. Ze zien Jezus daar ongewapend, maar er gaat een tweesnijdend zwaard uit Zijn mond uit. Het is opvallend, dat de Heiland op dit moment het dieptepunt van Zijn leven dicht genaderd is, maar tegelijkertijd wijst alles naar het toppunt van Zijn macht en majesteit.

Straks zal Pilatus Hem vragen: „Zijt Gij dan een Koning?" Maar hier is eigenlijk al het antwoord. Nog vóór de vraag gesteld is. Jezus is Koning, maar vrijwillig ziet de Heiland af van Zijn macht. Want Hij moet nu naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. Om Zijn voeten te kunnen zetten op de lijdensweg en om te dragen, wat nooit een mens dragen kon: De toom van God tegen de zonde. Maar juist doordat Hij afstand doet van alle macht is Hij de ware Koning. De sterke Held, die God ons heeft beschoren.

Als Jezus opnieuw de vraag stelt, Wie ze zoeken en als men dan opnieuw het antwoord geeft „Jezus de Nazarener", vestigt de Heiland opnieuw alle aandacht op Zichzelf. Daarmee neemt Hij werkelijk alles op Zich. Hij treedt ermee in de plaats van Zijn discipelen en in de plaats van ól de Zijnen. En Hij zegt: „Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan". Hier ziet U de Borg en Middelaar. Hier stelt de Heiland Zijn leven voor de schapen.

Zó dienen we te letten op de Man van smarten. Hier laat Hij Zich binden, opdat wij ontbonden zouden kunnen worden... De discipelen hebben het toen allemaal niet zo kunnen begrijpen. Ze werden aan Christus vreselijk geërgerd die nacht. Ze vluchtten weg en verlieten Hem. Maar hoe is het bij ons? Willen wij een geboeide Heiland?

We willen het alleen maar, als het geheim van Zijn verlossingswerk zich voor ons ontsluit door de Heilige Geest... Maar juist zó heeft Hij de macht van de zonde en de satan gebroken. Juist op deze manier heeft Hij het Pasen voor ons gemaakt.

Pasen, het feest van het voorbijgaan in het gericht van God. Van dit heil is Christus Zelf de Hoogste Profeet. Hij spreekt nog steeds tot ons door Zijn Woord. En als we dit Woord bewaren in ons hart. Het Woord van Hem, Die voor ons in banden ging en zo onze banden brak.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Overdenking vat de Heilige Schrift

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's