Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In dit stadium is stort van liaggerspecie nergens toelaatbaar

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

In dit stadium is stort van liaggerspecie nergens toelaatbaar

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zoals ook de overige FlakkeeSe genVeentebesturen hebben gedaan heeft ook Goerees' gemeenteraad de neus hoog opgehaald voor de verontreinigde Rotterdamse baggerspecie. In de raadsvergadering van j.1. donderdagavond liet de raad geen enkele twijfel bestaan over zijn verbijstering oVer de moraal die steekt achter de plannen van de Stuurgroep Berging Baggerspecie om miljoenen kubieke met'ers van die specie op Tiengemeetten of op een recreatieëiland in het laringvliet te storten vooraleer de mogelijke nadelige gevolgen niet volstrekt duidelijk zijn. Zonder die wetenschap géén stort .... niet op Tiengemeeten, niet op een eiland maar evenmin verder van huis . . . !

„Want"..., zo benadrukte dhr. Nijdam (PvdA): ,,ook in dezen voelen wij ons ons broeders hoeder", met welke filosofie hij te kennen gaf de strekking van de motie zoals aangenomen door de gemeenteraad van Zierikzee te weinig verstrekkend te vinden. Immers werd in die motie het onaanvaardbaar uitgesproken over de stort van baggerspecie „op locaties in het Haringvliet" terwijl het — zo beschouwde dhr. Nijdam — duidelijk moet zijn dat stort van giftige baggerspecie nérgens getolereerd mag worden, niet bij de buurman maar ook niet in Drenthe zolang niet vaststaat wat de gevaren van de stort kunnen zijn.

Spr. begreep overigens best dat de miljoenen kubieke meters specie ergens zullen moeten worden geborgen maar dat moest z.i. de verantwoordelijke instanties temeer tot spoed manen met het noodzakelijke onderzoek. Tot zo lang géén stort...

Dat althans is de boodschap die wordt neergelegd in de motie zoals die door de PvdA fractie werd ingediend en door de meerderheid van de raad — met overtuiging — werd onderschreven. De motie constateert dat er sprake is van een onzorgvuldige procedure wat betreft de in kennisstelling van de betrokken gemeenten, dat er voorts nog veel onbekend en onzekere factoren kleven aan de berging van baggerspecie op het land en in het water voor het woon- en leefmilieu, dat de berging op Tiengemeeten, op een kunstmatig eiland in het Haringvliet, alsmede op een slufterdam voor de kust van Voome negatieve gevolgen kan hebben voor de watervoor- ziening en het milieu van de regio Goeree Overflakkee.

Voorts wordt er in de motie op gewezen dat er sprake moet zijn van een gedegen onderzoek vóóraf naar de gevolgen van een berging van verontreinigde specie, alvorens voorstellen te doen m.b.t. mogelijke locaties en de motie spreekt het „ontoelaatbaar" uit over het feit dat deze problematiek alleen regionaal/provinciaal wordt aangepakt, terwijl het hier moet gaan om een (inter) nationaal beleid inzake de berging van baggerspecie en tevens het terugdringen van de verontreiniging van rivieren en havens. De motie sloeg aan in het Goereese raadscollege, dat werd snel duidelijk...

„We moeten die met kracht ondersteunen!" liet dhr. v. d. Laan (SGP) weten. Met 9-4 werd de motie dan ook aangenomen. De vier tegenstemmers, t.w. weth. Visser, dhr. de Jong en de WD leden Bruggeman en Komtebedde wilden het liever houden bij de motie Zierikzee waarvan door B en W was voorgesteld die mede te onderschrijven. De 4 tegenstemmers vonden het van weinig werkelijkheidszin getuigen vast te stellen dat nergens gestort mag worden; „het spul moet toch ergens heen?" De overigen vonden zich geheel in de PvdA motie die zegt dat in dit stadium van onderzoek de stort van verontreinigde baggerspecie op geen enkele locatie mag worden toegestaan.

„Het is een wonderlijke wereld waarin we leven" zo beschouwde dhr. van Oosterom (CDA) waarbij hij de beperktheid van „het Ouddorpse boertje" bij de keuze van bestrijdingsmiddelen in schrille tegenstelling plaatste tot de kennelijke vrijheid van anderen om giftige bagger in het Haringvliet te storten, een schitterend waterbekken, functioneel voor de drinkwatervoorziening, de zoetwatervoorziening voor de landbouw en een pracht natuurgebied. „We hebben als gemeenten op last van de Overheid miljoenen moeten investeren in rioolwater-zuiveringsinstallaties om maar geen verontreinigd water meer op het buitenwater te lozen en nu dit... de stort van specie verontreinigd met zware metalen en zelfs rattengif in dat eerder zo beschermde buitenwater!"

Dhr. van Oosterom slaagde er in zijn pure verontwaardiging uit te dragen en hij stelde zich dan ook vierkant achter de PvdA motie. Die kreeg zoals gezegd de instemming van de meerderheid van de raad en zal worden verstuurd aan meerdere betrokken instanties zoals enkele Ministeries, de Tweede Kamer, het Provinciaal bestuur en uiteraard de Stuurgroep Berging Baggerspecie.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 31 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

In dit stadium is stort van liaggerspecie nergens toelaatbaar

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 31 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's