Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GROND EN BAGGERSPECIE IN MIDDELHARNIS' RAADSZAAL

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GROND EN BAGGERSPECIE IN MIDDELHARNIS' RAADSZAAL

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een langdurige discussie —v gisteravond in Middelharnis' gemeenteraad — over de plannen van de gemeente Rotterdam tot storting van grond in een gat voor de haveningang is uitgemond in het aanvaarden van een motie zoals ingediend door dhr. de Vries. In de motie — waarvan de tekst tijdens een schorsing nog werd aangepast — wordt benadrukt dat van Middelharnisse zijde pas dan vergunning zal worden verleend wanneer volstrekt vaststaat dat de stort geen belasting voor het milieu zal betekenen terwijl ook een regelmatige controle door een onafhankelijke instelling wordt bedongen.

Het bleef overigens een nog open vraag in hoeverre B & W tot het al of niet verstrekken van een zgn, „aanlegvergunning" bevoegd zullen blijken te zijn. Dat wordt nog nader onderzocht. Zeker is het dat de raad in dezen onbevoegd is maar B & W lieten de raad alle ruimte zich over de actuele zaak uit te spreken.

Alhoewel het college in een uitvoerige toelichting had verklaard dat het in dezen niet om giftig havenslib-, maar om historische, ongeroerde grond gaat had de raad toch zijn zorg over de gevolgen voor het milieu, voor de diepte van de haven en voor de zwemgelegenheid. Ook werd de mogelijkheid geopperd dat, wanneer de stort eenmaal zou zijn toegestaan er ook andere dan de oorspronkelijk bedoelde grond gestort zou kunnen worden. Om die evt, verwisseling tijdig te signaleren wordt een regelmatige controle gewenst geacht.

B & W (waarvan dhr. Kievit nog in het ziekenhuis verblijft) konden zich dan ook geheel achter de strekking van deze motie stellen, nadat overigens twee eerdere moties met een stemmenverhouding van 8-6 waren gesneuveld.

De een zou zijn gericht aan de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne met het verzoek zijn ambtgenoot van Verkeer en Waterstaat ervan te weerhouden de vergunning af te geven (mgediend door dhr. Hoogzand) en de ander (ingediend door dhr. de Vries) strekte ertoe dat het college aan de raad alle analyses van eerder gestorte specie zou verstrekken.

De fractie van de SGP, en de eenmansfracties Hoogzand en de Vries namen met een veelheid van argumenten stel- Img tegen de stort van baggerspecie waarom het thans evenwel met handelde. Het gaat In dezen om grond die vnj komt door het graven van een kanaal om de Hartelsluis.

Wel kwam het havenslib aan de orde bij de bespreking van het voorlopig beleidsplan berging baggerspecie Het werd al snel duidelijk dat niemand van de heren raadsleden ervoor voelt de stort daarvan op enige locatie in het Harmgvliet of op Tiengemeten te gedogen, met het oog op de belangen t.a v de drinkwatervoorziening en de landen tuinbouw,

7iS?i.'"°"i' -""^ '^^ gemeenteraad van Zierikzee d ie een afwijzing van de geaanTen^oii.^.^^^^ ^"^-^* --'^ ^^^ °ok

vatf Z L handtekeningen aan burg, ve?zame^f T overhandigd. Ze waren verzanield door een leerlinge van de lagere land- en tuinbouwschool telen de t Z ^^/'•ond bij de havenmonSing leTargetr^'^^^^^^-^^^d zou ^r!

op^een"en''tH^"^''f""™«^^^ h°Pen we op een en ander nader terug te komen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 april 1981

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

GROND EN BAGGERSPECIE IN MIDDELHARNIS' RAADSZAAL

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 april 1981

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's