Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Overdenking uit de HeiHge Schrift

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Overdenking uit de HeiHge Schrift

De taal van het teken (1)

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven naar benteden.(Mark. 15 : 38)

In gedachten staande, bij het kruis van Golgotha bedreigt ons een levensgroot gevaar. Het gevaar, dat we in gedachten verzonken, er het onze van denken, van het üjden en sterven des Heeren. De tekst wil ons aan dat gevaar doen ontkomen. Van de kruispaal worden we erdoor meegenomen naar de tempelzaal. Daar tn Zijn huis, daar spreekt de HEERE zyn gedachten uit. Hij brengt diei onder woorden in de taal van het teken. Dat is de taal, die heel het tempel

Dat is de taal, die heel het tempelgebeuren spreekt. Elke handeling, elk voorwerp in de tempeldienst heeft zin en betekenis. Er gaat een woordeloze sprake vanuit: de taal van het teken. De HEERE bedient zich op de goede vrijdag van die taal. Hij openbaart Zijn gedachten, aangaande de kruisdood van Zijn Zoon. Hij spreekt zich erover uit. WUlen we ons leren vertroosten in Jesu lijden groot, dan hebben we te luisteren. Te luisteren naar wat God de HEERE spreekt, ook in de taal van het teken.

In de tempel spreekt alles duidelijke taal. Ook het voorhangsel, het schitterend geborduurde wandkleed tussen het heüige der heiligen, spreekt zulk een taal. Het spreekt woordeloos van de aanwezigheid des HEEREN.

Het voorhangsel in de tempel is al de wapi)erende standaard op het paleis. Het spreekt van de aanwezigheid van de koning. Achter het voorhangsel troont de heilige Israels tussen de cherubs. Hij woont er boven het verzoendeksel. Profeten hadden het betuigd: „Ik zal in het midden van u wonen, spreekt de HEERE". De HEERE heeft Woord gehouden. Hij is — en het geloof weet het en bouwt erap — een Man van Zijn Woord (Luther). In de volheid van de tijd is het Woord vlees geworden en heeft onder ons gewoond. In gunst en genade wilde de HEERE in Zijn Zoon wonen temidden van Zijn volk. Maar... plaats voor Hem was er niet. Van meet af aan gunde men Hem die niet. Eigen plaats werd niet afgestaan aan Hem. Weg met HEM ! Met die schreeuw wordt Hij uitgewezen, uit het land der levenden. Naar het kruis wordt Hij verwezen. Geen plaats voor Hem, dan tussen hemel en aarde. Geen plaats voor Hem om te wonen; in de tempelstad niet, in Israel niet, op deze aarde niet. Geen plaats voor Hem noch om te leven, noch om te sterven. Hangend tussen hemel en aarde vindt Hij d dood; geeft Hij de geest; beveelt Hij Zijn geest in de handen van de Vader... Handen, die in datzelfde ogenblik het voorhangsel van de tempel in tweeën scheuren. Dat immers is duidelijk: mensen hebben in dit gebeuren niet de hand. De tekst zegt: ,,van boven naar beneden". Van hogerhand wordt er ingegrepen. De handen Gods grijpen in het tempelgordijn en scheuren het. Ze schuiven het niet behoedzaam opzij. Nee, de tekst zegt: „scheurde". Daarin zit iets opzettelijks en geweldadigs.

Huiveringswekkende uitdrukking van de gedachten Gods!

Gedachten van gericht en oordeel. God gaat heen. Hij wijkt in toom uit Zijn woning. Hij baant zichzelf een uitweg: „en het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden". De Heilige Israels wijkt van deze plaats Waar de Zoon wordt uitgewezen, daar wijkt ook de Vader.

e s Nu scheurt het voorhangsel van de tempel. Straks, in het jaar 70 scheuren haar muren. Slechts de klaagmuur blijft over. O zeker, de scheur kan worden genaaid, de dienst vindt voortgang tot aan het jaar van de verwoesting, maar Heilige Dienst is het niet meer. De Heüige is er niet van gediend. Waar de Zoon niet werd welkom geheten, wenst de Vader zich niet thuis te weten. „Wie Mij verwerpt, sprak Christus, verwerpt ook Hem, Die Mij gezonden heeft". Dat woord bevestigt de Vader in het stervensuur van de Zoon. Het gescheurde voorhangsel spreekt duidelijke taal. De taal van het oordeel over alle vroom-e heid en godsdienstigheid, die de Heere Christus buitensluit. Hoort u de taal van het teken? De sprake van het gericht Gods klinkt over ieders leven, dat de Heiland van zondaren uit wijst. Over u, die hoe godsdienstig ook, niet als een arme zondaar leert leven van Zijn genade aUeen. Over u, die misschien met alle spreken van zonde en verlorenheid, toch weet voort te leven, zonder Hem, Die macht heeft zonde te vergeven. Zonder Hem, die het verlorene zoekt. Over u, die uw plaats niet wenst af te staan in een leven van geloof en bekering aan Christus. U, die uzelf staande weet te houden en zoekt te handhaven met welk een vrome ernst of wettische ijver dan ook.

e Houdt u niet doof voor dit spreken Gods. Wil uw eigen dienst niet voortzetten. Zoek de scheur niet te dichten met vrome garens uit eigen spinnerij. Het zal niet baten. De HEERE keert er niet door weer. Wat een schrik... de HEERE geweken! Wat moet ik doen? Op die vraag van een verbroken hart en verslagen geest is maar één antwoord: den gelove gehoorzaam worden. Daarvan lezen we in Handelingen 6. Van priesters, die de taal van het teken hebben leren verstaan, den gelove gehoorzaam werden en toegevoegd werden tot de gemeente, die zalig wordt.

Dan erkennen en belijden we: al mijn naaiwerk en lapwerk, het neemt het oordeel niet weg. Integendeel. Het verzwaart mijn gericht vanwege mijn eigenwilligheid en ongehoorzaamheid. Den gelove gehoorzaam worden, dat is buiten onder het oordeel Gods. Hem, Die werd uitgewezen nodig krijgen als het Lam Gods, dat de zonde wegneemt.

De zonde van het ongeloof dat Hem verwerpt, verachtelijk (ook al schijnt het nog zo ernstiglijk) een plaats ontzegt. Den gelove gehoorzaam worden... Dat is ootmoedig smeken: „Zijn bloed kome over mij". Het bloed der verzoening van Hem in wie de HEERE niet een God is van verre, maar van nabij. Hem, in Dewelke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem (Ef. 3 : 12). Hoe het teken van het gescheurde voorhangsel ook daarvan spreekt hopen we een volgende maal te horen.

D. D. D.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 april 1981

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Overdenking uit de HeiHge Schrift

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 april 1981

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's