Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Oostflakkee

BEKENDMAKING

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Burgemeester van Oostflakkee maakt bekend, dat de Raad van deze gemeente in zijn open- bare vergadering van 12 maart 1981, overeenkom- stig het bepaalde in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, heeft besloten:

A. te verklaren, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied rondom de haven van Oude Tonge, zoals nader in gele kleur is aangeduid op de dit besluit behorende teke ning;

B. te bepalen, dat het verboden is binnen het ge- arceerde gedeelte van dit gebied, hetwelk op de hierbij behorende kaart is aangegeven, zon der of in afwijking van een schriftelijke ver- gunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren, een en ander met uitzondering van normale on derhoudswerkzaamheden:

a. het aanleggen of verharden van wegen, pa den, banen of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhar- dingen;

b. het aanbrengen van ondergrondse of bo vengrondse transport-, energie- of telecom municatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of appa- ratuur;

c. het vellen, rooien of beschadigen van hout gewas anders dan bij wijze van verzorging en/of vervanging van de aanwezige hout opstand, voor zover de Boswet of de krach tens die wet ingestelde voorschriften niet van toepassing zijn;

d. het scheuren van grasland in de periode van 1 april tot en met 31 augustus;

e. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren;

C. te bepalen, dat de hierboven genoemde wer ken en werkzaamheden niet toelaatbaar zijn, indien daardoor, dan wel door de daarvan, hetzij direct, hetzij indirect, te verwachten ge volgen, schade wordt toegebracht aan de na tuurwetenschappelijke waarden van het ge bied, waarvoor dit voorbereidingsbesluit van kracht is.

Het Raadsbesluit met bijbehorende kaart ligt met ingang van 6 april 1981 ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, van 9.00 tot 12.00 uur, voor een ieder ter inzage.

OOLTGENSPLAAT, 27 maart 1981. De Burgemeester van Oostflakkee, W. M. van der Harst.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 april 1981

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Gemeente Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 april 1981

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's