Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In haventje van Battenoord nog voor de zomer 72 ligplaatsen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

In haventje van Battenoord nog voor de zomer 72 ligplaatsen

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Middelhamis' gemeenteraad heeft het initiatief van de Watersportver. „Battenoord" om in het haventje van Battenoord 72 ligplaatsen te creëren met instemming beroet. Weliswaar bestaan er voor de toekomst — in het kader van de inrichting van de Grevelingen — groter plannen maar die zullen pas op langer termijn gerealiseerd kunnen worden en dan nog wanneer de economische wind wat meer mee gaat zitten als thans het geval. Althans vindt burg. van Welsenis dat het daar in de praktijk op zal neerkomen waarom hij alle waardering te kennen gaf voor de aanpak van de watersportver. zfelf.

Het voorstel van het College was dan ook het initiatief te honoreren met de verstrekking van een geldlening tegen een rente van 5 procent en het verstrekken van een subsidie a ƒ 9.000,— Dat laatste komt neer op de helft van het bedrag dat gemoeid zal zijn met de uitdieping van de vaargeul; de andere helft zal de Ver. worden geleend plus een bedrag van ƒ 12.000,— voor de aanleg van de steigers, een en ander af te lossen in een periode van 5 jaar. B en W achten dat voor de Ver. financieel haalbaar ook al zal het zo zijn dat de haven ook veel kleine bootjes zal bergen.

De Ver. telt momenteel 50 leden; gerekend naar dat aantal zal de aflossing ƒ 84,— per lid/plaats bedragen maar, zo suggereren B en W, de Ver. zal een hoger liggeld moeten incasseren waaruit een jaarlijkse baggerbeurt kan worden betaald waardoor de geul op diepte kan worden gehouden. Het is de bedoeling dat de Ver. zelf de aanleg van de steigers verzorgt en dat het haventje nog in de a.s. zomer

dat het haventje nog in de a.s. zomer gebruikt zal kunnen worden. Het voorstel kreeg overigens niet de instemming van de fractie van de SGP waarvan de mening door dhr. Koppelaar werd vertolkt. Bij de behandeling van de begroting heeft de fractie zich voorgenomen de subsidies te bevriezen waarom thans niet met een nieuwe subsidiering kan worden ingestemd, zeker niet aan plannen die nog geen definitieve goedkeuring hebben gekregen en vooruitlopen op een officieel plan in het kader van de inrichtlngschets Grevelingen. Niet alleen verzette dhr. Koppelaar zich tegen de subsidiëring, ook was hij tegen het verstrekken van een lening onder een zo billijke voorwaarde waardoor z.i. de Ver. dubbel wordt gesubsidieerd.

Dhr. J. Th. M. Jacobs (WD) kon wel terdege met de plannen van de Ver. instemmen. Wel hoopte hij dat die blijvend los gezien zullen worden van de plannen tot aanleg van een nieuwe grote jachthaven.

Instemming kwam ook van de zijde van de PvdA bij monde van dhr. A. van Alphen; hij vond het plezierig dat de zaak daar nieuw leven wordt ingeblazen en gezien de behoefte aan ligplaatsen begreep hij dat de Ver. niet langer kan wachten totdat ooit het grote plan eens zal worden uitgevoerd. Spijtig vond dhr. van Alphen het dat door de Ver. niet twee ligplaatsen voor invaliden zijn ingetekend. Dat dat alsnog

zou gebeuren zag hij graag als voorwaarde opgenomen.

Dhr. T. Arensman (CDA) vroeg zich af of het wel zo verstandig zou zijn de Vereniging de helpende hand te bieden omdat de haven zijn juiste bestemming nog moet krijgen. Hij vreesde dat, wanneer de Ver. er eenmaal gesetteld is, de gemeente er niet meer zo gemakkelijk de beschikking over zal krijgen, althans niet zonder inbreuk op verkregen rechten te maken.

In zijn beantwoording liet de voorz., burg. van Welsenis weten dat het College de kleinschalige aanpak best weet te waarderen temeer omdat de komst van de geplande grotere jachthaven nog wel eens lang op zich zou kunnen laten wachten. Met de Ver. zal de suggestie over het beschikbaar houden van twee plaatsen voor invaliden worden doorgenomen en de voorz. meende stellig te weten dat de Ver. daar alles voor zal voelen.

De kwalificatie gebezigd door dhr. Koppelaar dat de Ver. zich nog nauwelijks bestaansrecht heeft verworven sprak de voorzitter maar weinig aan. „Hoe zou het kunnen, want zelfs met de geringste diepgang is het haventje nu niet in- of uit te komen" stelde hij vast, daarom begrijpend dat een Ver. zich in deze omstandigheden onmogelijk al waar heeft kunnen maken.

„We hebben trouwens als gemeente de taak om Verenigingen het bestaan mogelijk te maken" vond dhr. de Vries, zich geheel met het voorstel accoord verklarend temeer omdat het te creëren jachthaventje zal passen in de visie van het grotere plan.

Ooltgensplaat

OVD-INWONERS OVERLEDEN Op donderdag 2 april j.1. overleed op de leeftijd van ruim 96 jaar in het verzorgingshms „De Goede Ree" te Sommelsdijk, mevr. Maatje Wielhouwer, sinds 11 april 1952 weduwe van dhr Roeland Breeman. Maandag 6 april had de begrafenis plaats vanuit „Elthato". Op vrijdag 3 april j.1. overleed na een langdurige ziekte op de leeftijd van 72 jaar in het St. Lucas Ziekenhuis te Amsterdam, dhr Leendert Willem van der Griend, echtgenoot van mevr Lena de Vos Pd., wonende IJsselstraat 29 hs te Amsterdam.

BEJAARDENMIDDAG Woensdag 8 april om 2.30 uur is er bejaardensamenkomst in „Elthato". BIJBELKRING

BIJBELKRING Heden dinsdagavond om 8 uur is er Bijbelkring in „Elthato", o.l.v. ds. T. W. van Bennekom. Behandeld zal worden Art. 35 van de NGB.

Ooltgensplaat e.o.

GETUIGSCHRIFTEN VOOR JEUGD E.H.B.O.-A

Vrijdag 10 april om 19.30 uur zal in het veren, gebouw „'t Centrum" te Ooltgensplaat de uitxeiking plaats hebben van de getuigschriften Jeugd E.H. B.O.-A aan een aantal leerlingen van de Basisscholen in Oostflakkee. Dit is de eerste officiële uitreiking na een tijd van voorbereiding en organisatie. Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

Welkomswoord door mevr. L. Mochtar-Christiaanse, coördinatrice van het Jeugd Rode Kruis Ooltgensplaat e.o. Een praatje over het Jeugd Rode Kruis door dhr S. Tolsma, consulent voor Zuid-Holland. Uitreiking van de getuigschriften door

Uitreiking van de getuigschriften door burgemeester W. M. van der Harst. Pauze, met koffie en limonade. Demonstratie van het E.H.B.O.-team. Ouders en andere belangstellenden zijn op deze avond hartelijk welkom, 't Wordt beslist leuk om deze eerste uitreiking en demonstratie met de jeugd mee te maken.

OUDDORP

BRANDSIRENE WEIGERDE Bevelvoerder Jaap van Koppen drukte zondagmiddag tevergeefs op de knop waarmee hij normaliter de brandsirene op de toren in werking stelt. Het ding bleek te weigeren en er zat voor dhr van Koppen niets anders op dan de manschappen — nodig voor het bestrijden van een gemelde brand — telefonisch op te trommelen. Zo gebeurde het dat dhr Jaap Rozenheek, die de achter zijn woning staande schuur steeds heviger zag branden, aanvankelijke tevergeefs luisterend naar het bemoedigende geluid ' van de sirene, dat er immers op duidt dat hulp aanstaande is. 1 De inhoud van de schuur — enkele

De inhoud van de schuur — enkele tonnen hooi — ging verloren, terwijl ook het eterniet-platen dak geheel werd vernield. Gelukkig warer de stieren, die de winter lang in de schuur stonden vorige week verkocht.

Onderzoek heeft intussen uitgewezen dat de motor van de sirene was verbrand. Een onderzoek naar de oorzaak van de brand behoefde nauwelijks te Worden gepleegd. Twee knaapjes uit de buurt die op de zolder hadden gespeeld kwamen zelf de brand melden

GOEDEREEDE — WIJZIGING SPREEKUUR — Het spreekuur van burgemeester van

Het spreekuur van burgemeester van Velzen wordt deze week gehouden op donderdag 9 april van 2.00 - 3.30 uur i.p.v. op vrijdag, zoals gebruikelijk.

HERKINGEN OPHALEN OUD PAPIER

Morgen (woensdag)avond wordt door de Pr. Joh. Frisoschool weer oud papier opgehaald. Begonnen wordt om 6 uur bij de school. Graag goed gebundeld gereed zetten s.v.p.

OUDE TONGE

INWISSELING VAKANTIEBONNEN

Op vrijdag 10 april is er gelegenheid tot het inleveren van vakantiebonnen van de Landbouw bij D. Knops, Julianastraat 8, 's avonds vanaf 7 uur.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 7 april 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

In haventje van Battenoord nog voor de zomer 72 ligplaatsen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 7 april 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's