Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

OOLTGENSPLAAT ACHT FLAKKEESE KOREN TRADEN GEZAIVIENLIJK OP

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

OOLTGENSPLAAT ACHT FLAKKEESE KOREN TRADEN GEZAIVIENLIJK OP

Contactavond met ruim 400 medewerlcers

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ruim 400 zangers en zangeressen van acht Flakkeese koren hebben j.l. donderdagavond in de Herv. kerk van Ooltgensplaat deelgenomen aan de jaarlijks terugkerende kontaktavond van de Kring van Chr. Zangverenigingen op Goeree Overflakkee. Met het belangstellende publiek hebben meer dan 500 personen in alle rust m,ogen genieten van een variatie van geestelijke liederen, gebracht door enkele koorgroepen en in een verenigd optreden. Vijf dirigenten gaven leiding met het zingen en ook met orgelspel, terwijl de opening word verricht door de voorzitter van de Kring, dhr J. Heijboer uit Oude Tonge en de sluiting van de avond door de plaatselijke predikant ds. T. W. van Bennekom werd verzorgd.

Zang is een belijdenis

Na het zingen van Psalm 96 : 1 en 6, de Schriftlezing met dezelfde psalm en gebed, sprak dhr Heijboer een welkomstwoord. „Het is geweldig om met zoveel mensen bij elkaar te zijn om op deze kontaktavond met onze dirigenten enige liederen ten gehore te brengen. Het is het Evangelie dat gezongen wordt met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en het is een groot voorrecht hiervan blijk te geven en als het ware belijdenis des geloofs af te leggen", aldus dhr Heijboer. Spreker hoopte dat deze lippendienst ook hartedienst mocht zijn of worden; een zingen zoals het in de Openbaringen geschreven staat en dat niets ongerijmds onze tong mag ontglippen.

De voorzitter sprak ook de wens uit dat het een fijne avond mocht worden in dit mooie kerkgebouw, waarvoor hij de kerkvoogdij dankzegde voor het gebruik. Hij sprak een welkom tot ds. Van Bennekom „bijzonder fijn dat u met ons wil zijn" en de dirigenten wenste spreker sterkte toe.

Koorgroepen

Als eerste groep trad naar voren „Hart en Stem" (Ouddorp), een koor met maar liefst 80 leden en „Canto Voluntas" (Herkingen). Zij zongen „Heer, Die onze Vader in de Hemelen zijt" van Wim Hardenbol, gedirigeerd door Arie van 't Geloof met aan het orgel Jan Bezuyen; de volgende liederen waren „Alzo lief heeft God de wereld gehad" van G. P. van Palestrina en „Dankt dankt nu allen God" van Praetorius, met als dirigent Jan Bezuyen en Arie van 't Geloof op het orgel. Door „Sursum Corda" (Dirksland),

Door „Sursum Corda" (Dirksland), „Soli Deo Gloria" (Stad aan 't H.) en „Goedereede" (Goedereede), de tweede koorgroep, werd gezongen Psalm 101 van Goudimel, gedirigeerd door Rinus Verhage; „Venite et Videte" (Ziet en aanschouwt de werken Gods; een oud Lat. Kerklied) met als dirigent Cor van den Heuvel en „Troost Mijn volk" van Ch. Palmer onder leiding van J. de Geus.

De derde koorgroep werd gevormd door „Jubilate" (Ooltgensplaat), „Com nu met sangh" (Oude Tonge) en „Soli Deo Gloria" (Stellendam). Door hen werd gezongen „Heb dank, o God van alle leven" van Joh. G. Bastiaans; Ps. 139, drie verzen van L. Bourgeois en „Zangersfeestlied" van Hubert Cuypers, resp. gedirigeerd door Cor van den Heuvel, Arie van 't Geloof en wederom Cor van den Heuvel.

Mannenkoor -

Er hal zich een mannenkoor gevormd uit de deelnemende koren met een sterkte van 80 stemmen. Zij zongen 2 bewerkingen van Jan Bezuyen met als dirigent de componist zelf, n.1. „Vaste rots van mijn behoud" en Psalm 121. Niets afdoende aan de kwaliteit van de

eerder uitgevoerde werken, blijkt een mannenkoor toch altijd nog meer in de belangstelUng te staan. Tot slot zongen de verenigde koren

Tot slot zongen de verenigde koren gezamenlijk twee werken: „Wat God doet, dat is welgedaan", harm. J. S. Bach en het Bondslied „Eén in geest en streven", beide gedirigeerd door Cor van den Heuvel, 't Klonk vol en mooi en bij dit optreden was twee nummers wel wat weinig. Voor de volgende keer mogelijk enige uitbreiding ter overweging waard, waarbij ook eens moet worden gedacht aan wat orgelspel tijdens de verwisseling van de diverse groepen. Het was overigens een zeer geslaagde avond waaruit ook blijkt ,,wat eendracht vermag".

Kun je zingen in de lijdenstijd?

Na een hartelijk woord van dank aan alle medewerkers sprak ds. T. W. van Bennekom een slotwoord en bepaalde zijn gehoor bij Matth. 26 : 30: „En als zij de lofzang gezongen hadden..." „Ja vraagt je af of het in de lijdenstijd gepast is op zo'n avond als deze te zingen. Is het niet meer een tijd voor gepaste soberheid. Gaat in deze tijd de lijdenstijd niet langs ons heen", aldus ds. Van Bennekom. „En toch mogen we zingen, want Jezus en zijn discipelen deden het ook. Hij heeft gezongen voor Zijn lijden de lofzang: ps. 113 tot en met ps. 118. God heb ik hef en over de steen die verworpen zal worden. Wat zal er met in Hem zijn omgegaan bij de woorden „Gezegend zij de Grote Koning". Het waren lofzangen vóór Gethsémané. Daarom zingen wij ook in de lijdenstijd. Hij gaat het doen om ons een nieuwe tong te geven en een nieuw hart", aldus spreker. „God heb ik lief want die getrouwe Heer, hoort mijne stem en dan om Christus wil. Hij wil het eeuwig doen om onze zonden. Gezegend zij daarom de Grote Koning, dat geve God ons allen", aldus ds. Van Bennekom, die de koren en de dirigenten een gezegende zangtijd toewenste.

Ds. ging voor in dankgebed waarna tot slot Ps. 68 : 10 werd gezongen met aan het orgel Arie van 't Geloof. In „Elthato" werden de gasten een kop koffie aangeboden en kon nog even worden nagepraat. Graag tot de volgend kontaktavond!

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 7 april 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

OOLTGENSPLAAT ACHT FLAKKEESE KOREN TRADEN GEZAIVIENLIJK OP

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 7 april 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's