Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geref. Kerk Ouddorp - na 15 jaar! - uit de ruimtenood

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Geref. Kerk Ouddorp - na 15 jaar! - uit de ruimtenood

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nijvere handen hebben dankzij heel wat financiële inspanningen het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk te Ouddorp aanzienlijk uit kunnen breiden — van 250 tot 400 zitplaatsen zelfs — en woensdagavond kwam de gemeente blij en dankbaar bijeen voor de plechtige her-opening. Er was samen iets groots verricht, dat was gemeente en genodigden snel duidel^k; nadat voor de zomerse erediensten zelfs 15 jaar lang van het Ver. gebouw gebruik moest worden gemaakt was er vrijheid en ruimte gekomen. Over de nog meer te waarderen geestelijke vrijheid en ruimte Werd in de Woordverkondiging door ds. A. J. J. van Noord, de „bouwpastor" gesproken.

Meerdere op de kerkebouw toepasselijke Schriftgedeelten had ds. van Noord kunnen beschouwen, maar liever sloeg hij, mede passend in het kerkelijk jaar, de Schrift bij het Paas-evangelie open; „'t gaat tenslotte niet om de kerk, maar om de Opgestane Heer Wiens Naam hier wordt verkondigd", aldus ds. va Noord. Vóór dan ook maar één mens dank werd gebracht voor het gedane werk werd de gemeente geconfronteerd met Christus' Paasverdienste waarvoor zoveel meer dank verschuldigd is.

Ds. bezag dat Christus' opstanding „totale nieuwbouwkansen" opent voor de mens in zijn grote verscheidenheid zoals ze ook om Jezus hadden gestaan toen Hij Jeruzalem binnentrok.

De uitgebreide en vernieuwde kerk zou van ds. van JNToord best de getuigende naam van „Opstandingskerk" mogen dragen, maar meer nog riep hij de gemeente op ook en vooral metterdaad getuigen te zijn. Daarbij confronteerde hij zijn gehoor wel met de critiek die dat getuigen op het leven legt, maar anderzijds wees hij op Gods belofte niet te verlaten de mens voor wie Christus' opstanding waar geworden is. Zinspelend op de veronderstelling dat het rustig zou zijn als het ambachtswerk in de kerk gedaan zou zijn zei ds. van Noord:

„Er is nauwelijks een groter ramp te bedenken dan dat het stil en opgeruimd zou zijn in de kerk; de ambachtsmensen hebben hun werk gedaan maar nu mag het op een andere manier rumoerig zijn van hen die het van levensbelang vinden te weten wat het Woord in hun leven te zeggen heeft, hen ten leven dienend.

Ds. hoopte dat velen de rijke zegen zullen ervaren van Hem te mogen zingen en getuigen. Hij bad Gods vrede af over het nieuwe huis, Gods Huis.

Bouw-Geschiedenis

Hoe en bij wie de plannen tot uitbreiding waren gerezen en hoe de bouw en de financiële aktie zich hadden voltrokken werd — heel geanimeerd — verwoord door ouderling dhr. H. Visser. De idee — d.d. begin vorig jaar — werd geheel op rekening geschreven van ds. van Noord, overigens al snel overgenomen door kerkbestuur en gemeente. „Verrassend", schreef dhr. Visser boven de aktie die daarop was gevolgd, zeker ook de financiële aktie waaraan de eigen gemeente en de velen van elders die zomers in Ouddorp verblijven van harte hadden deelgenomen; elk zorgde voor een inbreng van ƒ 65.000,—

Van de Stichting Steun Kerkbouw kwam een bijdrage van ƒ 30.000,— en gehouden akties leverden ƒ 15.000,— op. Voorts werden enkele legaten ontvangen, werden balpennen en bouwstenen verkocht en leverde een scholier en een zuster uit de gemeente een bijdrage naar vermogen van ƒ 5,— en ƒ 5.000,—

Dhr. Visser dankte bijzonder hartelijk voor al die hartverwarmende medewerking uit eigen gemeente en uit letterlijk alle hoeken van het land.

Voorts dankte dhr. Visser allen die de handen duchtig uit de mouwen hadden gestoken en met die hulp een groot bedrag hadden bespaard.

Ds. van Noord kreeg de titel „bouwpastor" mee en met waardering zag dhr. Visser terug op de vastberaden inzet die ds. van Noord niet aflatend had betoond. „We hebben nu een de Kieviet en een van Noord vleugel", zo bezag dhr. Visser de beide gebouwde vleugels naar idee van de resp. predikanten. Dankbaar toonde dhr. Visser zich ook over de aanwezigheid van een afvaardiging van de overige plaatselijke kerken, wijzend op de jammerlijke onderlinge verdeeldheid waarvan hij overigens de schuld niet alleen maar bij de ander legde.

Gtelukwensen

Door een drietal sprekers werden gelukwensen aangeboden.

Eerst deed dat ds. van Dalen van Zuidland namens de Classis Brielle. De Ouddorpse gemeente bleek ds. van Dalen geenszins onbekend, „niet om he kerkgebouw maar om de grote inbreng van uw kerkeraad op de Classisvergaderingen", verklaarde ds., de gemeente van harte gelukwensend met de gedane uitbreiding waarvan hij wist dat het de bedoeling is — zeker ook die van ds van Noord — meer mensen rondom het Woord te krijgen.

Burg. van Velzen sprak een gelukwens namens de burgerlijke gemeente.

Op de dank die de gemeente was toegezwaaid voor alle medewerking verklaarde dhr. van Velzen dat die graag was gegeven. Dhr. van Velzen wist maar al te zeer dat een recreatiegemeente — en ook de kerken daarin — zich groter uitgaven moeten getroosten dan die voor de eigen bevolking nodig zouden zijn, maar anderzijds achtte burg. van Velzen het een groot goed de recreanten in de kerken te mogen ontvangen. Hij hoopte dat de uitgebreide kerk er dienstig aan moge zijn de mens het wel zowel het wee van het Evangelie aan te zeggen.

Architect Fris, van het architectenburo Fris en Born te Middelharnis door welk buro de verbouw is ontworpen sprak namens eigen buro en de aannemers een hartelijk dankwoord.

Mede namens hen bood hij als blijk van dank voor het genoten vertrouwen een Psalmbord aan, een groter en nieuwer dan dat bij de vorige verbouwing — nu 5 jaar geleden — was gegeven. „U zij de glorie", stond er vooralsnog op geschreven, welnu, dat werd in de gesproken woorden en de gezongen liederen onderstreept.

Open Dag

Voor de bezichtiging van de kerk en de vergaderruimten die verkregen werden door de vroegere predikantswoning erbij te betrekken bestaat morgen, zaterdag, gelegenheid van 10 tot 5 uur.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 april 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Geref. Kerk Ouddorp - na 15 jaar! - uit de ruimtenood

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 april 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's