Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Landbouwtelling mei 1981

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Landbouwtelling mei 1981

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen voor Noord Holland en Zuid Holland (tevens Bureau van de Provinciale Voedselconamissaris) deelt mede dat in het tijdvak van 13 april t/m 12 juni 1981 weer de jaarlijkse landbouwtelling zal worden gehouden ingevolge art. 24 van de landbouwwet.

De telling strekt zich uit over de bedrijven van personen, die in de landbouw geheel of gedeeltelijk hun bestaan vinden en heeft zowel betrekking op de veehouderij (rundvee, varkens, schapen, paarden en pluimvee) als de verbouwde gewassen in de akkerbouw en tuinbouw (fruit, groenten, bloembollen, zaden, boom- en bloemkwekerij gewassen).

Tevens wordt een opgave gevraagd van de oppervlakte grasland, de op het bedrijf werkzame arbeidskrachten en enkele aanvullende gegevens o.a. met betrekking tot de rassen van de aanwezige veestapel. Het doel van de tellinjf Is een zo volledig en nauwkeurig mogelijk Inzicht te verkrijgen In de ïtruktuur van de Nederlandst» landbouw.

De gereglHtruerden, die een opfepp hebben ontvdnaen «m op een KltllMa Ie verschijnen voor hel vertttrehheti VHH ile gevraagde getfevens, wordt ver/,ot'hl per «oonlljk en op «Ie aangeaeven lijn Ie komen en het Ingevulde uprüettfuriiiu lier medo te brengen.

Voor een gemachtigde dient d# op het formulier gedrukte machtiging Ie woeden Ingevuld en ondertekend. Landbouwer», veehouder» en tuln=

Landbouwer», veehouder» en tuln= dcr«, die geen telUngformuUer hebben ontvangen, doch wel geheel of gedeeltelijk hun boïtaan In de land- of tuinbouw vindon, dlentn zich op htt d.b.h.-kantoor Ic vervoegen.

Een juiste opgave van het gebruik van de kultuurgrond en de veebezetting is van groot belang, omdat voor verschillende landbouwmaatregelen, zoals ruilverkaveling, bedrijfsbeëindiging, ontwikkelingssubsidles e.a., de verstrekte gegevens van invloed kuimen zijn op het al of niet üi aanmerking komen voor deze regelingen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 april 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Landbouwtelling mei 1981

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 april 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's