Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

RuilverkavelingFlakkee op informatiezittingen goed ontvangen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

RuilverkavelingFlakkee op informatiezittingen goed ontvangen

^ stemming over al of niet doorgaan in november 1981

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het klimaat voor het doorgaan van de ruilverkaveling Flakkee l\jkt op dit moment redelijk-, zo niet héél giinstig te zijn. Weliswaar stond er in onze krant van dinsdag 31 maart 'een ingezonden bericht waarin anders werd gesuggereerd, maar de daarin gegeven voorstelling van zaken moet knap tendentieus zijn geweest. Dat beweert althans de heer P. C. H. Noordermeer en hij kan het als geen ander weten omdat hij als waarnemend voorzitter van de RuilverkaVelingscommissie al tien druk bezochte informatie-avonden presideerde waarop de betrokkenen hun stem lieten horen.

Dhr. Noordermeer heeft daar oog m oog gezeten met zo'n vijfhonderd belangstellenden waarvan minstens zo'n 350 „hoofdberoepers", naar schatting 95% van het totale aantal landbouwers in het gebied dat strekt van Ooltgensplaat tot Melissant. Uit al die vergaderingen en al die gesprekken met direct betrokkenen heeft dhr. Noordermeer de stellige indruk overgehouden dat Flakkee straks een overtuigend ,,ja" zal laten horen wanneer er — wellicht in november — over het al of niet doorgaan van de ruilverkaveling zal worden gestemd. „De stemming en de geest op de ge

„De stemming en de geest op de gehouden bijeenkomsten is duidelijk anders geweest dan de Oude Tongse briefschrijver heeft willen doen geloven!" verzekert dhr. Noordermeer. Hij vindt het niet juist dat er een negatieve uitleg wordt gegeven aan het feit dat meerderen zich critisch over de ruilverkaveling hebben uitgelaten, „want", zegt dhr. Noordermeer, „dat hebben we de betrokkenen juist gevraagd!"

Op de vergaderingen werden de aanwezigen ermee geconfronteerd dat de door het Rijk toegezegde financiële deelname in de ruilverkaveling a 84 miljoen slechts een „eenmalige aanbieding" is die wellicht nooit meer herhaald zou worden wanneer ze nu zou worden afgewezen. In ruilverkavelingsverband zal 73 km weg worden verhard, zullen goed bewerkbare kavels worden bereikt en zal d.m.v. de bouw van enkele gemalen een optimale waterbeheersing kunnen worden bereikt.

Wanneer de ruilverkaveling onverhoopt zou worden afgestemd dan zou I van de eerstgenoemde verbeteringen nog wel kunnen worden afgezien, maar Flakkee is hard toe aan verbetering van de waterbeheersing en de uitvoering daarvan zou niet lang meer kunnen worden uitgesteld. Het Waterschap Goeree Overflakkee zou zich dan geplaatst zien voor een noodzakelijke investering die de 24 miljoen zou overschrijden, viermaal zoveel als men in ruilverkavelingsverband voor een veel completer voorziening bij zal moeten dragen.

De stellige overtuiging van de Ruilverkavelingscommissie is dat de Flakkeese betrokkenen eieren voor hun geld zullen kiezen en de kosten voor de baat uit zullen laten gaan. De baat zal niet gering zijn alhoewel er een ruilverkavelingsrente van gemiddeld ƒ 127,— per ha zal moeten worden betaald. Wanneer het Waterschap op eigen kosten voorzieningen zou moeten plegen dan zou dat ook een verzwaring van de omslag met ƒ 70,— a ƒ 80,— per ha. betekenen. De ruilverkavelingscommissie heeft dan ook alle moed op een ongestoorde voortgang van de procedure.

In dat kader ligt het stemmingsrapport thans — tot 13 april — ter inzage op de secretarieën. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend — op dit moment zijn het er nog maar weinig — zullen door de Statencommissie worden gehoord, waarna GS een definitief standpunt bepalen en het plan zijn definitieve inhoud geven, waarna er door de betrokkenen gestemd zal worden. Die dag in november wordt een historische dag voor Flakkee.

Dhr. Noordermeer verzekert dat Flakkee er landschappelijk zeker niet armer van zal worden. Door Staatsbosbeheer is een landschapsplan opgesteld in het kader waarvan o.m. bij elk van de dorpen een „dorpsbos" wordt aangelegd en elders in het landschap bossages en wandelpaden zullen komen.

Ook meerdere historische kreken zullen behouden blijven en de dijken blijven zeker ongeschonden.

In totaal zal met de uitvoering van de verkaveling — die zeker 10 jaar in beslag zal nemen — een bedrag van 139 miljoen gemoeid zijn. De verkaveling werd in 1967 aangevraagd door de 3 Landbouworganisaties met ondersteuning van de gemeentebesturen. Sinds 5 jaar wordt nu aan de voorbereiding gewerkt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 april 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

RuilverkavelingFlakkee op informatiezittingen goed ontvangen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 april 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's