Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Steriele Insekten Techniek wordt in Nieuwe Tonge succesvol toegepast

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Steriele Insekten Techniek wordt in Nieuwe Tonge succesvol toegepast

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Toen de Commissaris der Koningin Mr. MTVroIük tijdens zijn recente werkbezoek aan Middelharnis ook een bezoek bracht aan „de Groene Vlieg" te Nieuwe Tonge zullen misschien maar weinigen begrepen hebben hoe dit bedrijf haar doelstelling- de Steriele Insekten Techniek - tracht te bereiken. In een nieuwsbrief van de SNUIF (Stichting Ned. Uien Federatie) lazen we er alles over.

Mede als gevolg van de zich m de zestiger jaren bij de chemische bestrijding van de made van de uievlieg voorgedane resistentieproblemen werd in 1965 besloten de mogelijkheid van bestrijding door middel van deStenele Insekten Techniek (S I T) te onderzoeken

De S I T IS een methode om insekten te bestrijden met soortgenoten, die op grote schaal zijn gekweekt en gestenliseerd door bestraling met ioniserende stralen Het pnncipe berust er op, dat aan de in het veld aanwezige uievliegen een veelvoud gekweekte, gesteriliseerde soortgenoten wordt toegevoegd De kans dat een normaal wijfje paart met een normaal mannetje kan hierdoor sterk worden verkleind waardoor de meeste normale wijtjes met een gesteriliseerd mannetje zullen paren en derhalve eieren leggen die met uitkomen Dit is het gewenste bestnjdingseffekt Na een aantal generaties zal indien dit principe voor de betreffende msektensoort werkt, de oorspronkelijke schadelijke populatie sterk zijn afgenomen Door het afnemende aantal uitkomende eieren zullen er namelijk steeds minder normale insekten zijn waardoor het ook moeilijker wordt een niet-stenele partner te treffen Als een insekte-populatie op deze wijze tot een laag niveau kan worden teruggebracht mag worden aangenomen dat deze situatie blijvend te handhaven is

Het gedurende de penode 1965-1979 aan de uievlieg vernohte onderzoek werd voornamelijk mogelijk gemaakt door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek en de Werkgemeenschap Geïntegreerde Bestrijding van Plagen TNO Voor het bestralen van de poppen werd door het Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw medewerking verleend

In deze periode kunnen twee fasen worden onderscheiden t w de onderzoek- en de ontwikkelingsfase In de eerste fase was het onderzoek vooral gericht op sterilisatie, competitievermogen, kweken, verspreiding en bepaling populatiegrootte De onderzoekfase is afgesloten met het nemen van proeven op velden van 1 ha, waarmee aangetoond werd dat de getoetste methode in principe bruikbaar was Gevonden werd dat uievliegen goed massaal te kweken en te steriliseren zijn Uit de veldproeven bleek dat verreweg het merendeel van de vliegen op het veld blijft waar ze zijn losgelaten

Op dit tijdstip werd de Advieskommissie Ontwikkelingsprojekt,,Genetische bestrijding uievlieg' ingesteld, die tot taak kreeg de introduceerbaarheid van de methode in de praktijk te bestuderen Na een uitgebreide diskussie werd besloten met de ontwikkelingsfase te starten Hierbij werd nagegaan of de methode in grote gebieden praktisch uitvoerbaar zou zijn Het aksent lag voorts op de massakweek, het loslaten van de vliegen en het kontroleren van de resultaten

BIJ het m uitvoenng nemen van de ontwikkelingsfase IS de kommissie omgebouwd tot Begeleidingskommissie voor het uievliegprojekt Deze kommissie was samengesteld uit vertegenwoordigers van het onderzoek, de voorlichting en het bedrijfsleven Het op praktijkschaal testen van de methode vond plaats op Goeree-Overflakkee (omgeving Nieuwe Tonge)

Hiertoe werd in 1978 op ± 20 ha en in 1979 op ± 40 ha de bestrijding uitsluitend met steriele vliegen uitgevoerd In beide jaren werd zowel m zaai-als in zilveruien een uitstekend bestnjdingseffekt bereikt Op geen van de totaal 20 percelen kwam wegval van betekenis voor

De commercialisatie van de S 1 T is inmiddels door de speciaal voor dit doel opgerichte firma ,de groene vlieg" ter hand genomen Door dit in Nieuwe Tonge gevestigde bedrijf wordt de nieuwe methode dit jaar op een aantal in de teeltgebieden Oost- Flevoland en Goeree-Overflakkee gelegen bedrijven uitgevoerd

Naast het kweken en steriliseren wordt ook het loslaten van de vliegen door „de groene vlieg" verzorgd Het vaststellen van het per perceel benodigde aantal alsook het bepalen van de Juiste tijdstippen van loslaten van de vliegen valt uiteraard onder de verantwoordelijkheid van genoemd bedrijf

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 14 april 1981

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Steriele Insekten Techniek wordt in Nieuwe Tonge succesvol toegepast

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 14 april 1981

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's