Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Staatssecr. Mr. Brokx laat Goedereede de complimenten na

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Staatssecr. Mr. Brokx laat Goedereede de complimenten na

- Sleutel Ie premie-A woning uitgereikt.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het Ouddorpse land was dinsdagmiddag heerlijk zonovergoten, voor de woningen malse gazonnetjes met geurende voorjaarsbloemen en in „Ouddorp Oost IIT" een concentratie van kennelijk blije mensen, de burgemeester met de zilveren ambtsketen om temidden van hen en met hem de Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Mr Brokx die een lieve mevrouw bloemen gaf en plots op beide wangen zoende. Een welhaast feeërieke omlijsting van wat bedoeld was als een formele overhandiging van de eerste sleutel van een complex van 27 premie-A woningen in Ouddorps Oost III, een verworvenheid voor de realisering waarvan de Staatssecretaris graag enkele welverdiende schouderklopjes uitdeelde..!

Burgemeester G. van V. een persoonlijk incasseren en met hem de gemeenteraad, maar zeker ook architect Klap en het bouwbedrijf van den Nieuwendijk, want met hen verkeerde de Staatssecretaris in een hem echt weiaangenaam gezelschap dat -hij moest het even kwijt - niet ais in sommige grote steden hele boeken schrijft over de oplossing van het woningvraagstuk maarddadwerkeiijk aan de slag gaat. De slogan op de vlag van de Nieuwendijken „we houwen van bouwen" maakte Brolcx dan ook snei tot de zijne. Weg van de Haagse dossiers zag dhr. Brokx zijn theorie bevestigd dat een eigen huis ook voor de gewone man best nog kan en dat deed hem 't harte meer dan deugd. •

De opzet van de premie-a bouw is de eigen woning bereikbaar te maken voor de man met de niet al te gevulde beurs, door de woning voor een uitgekiende prijs aan te bieden waarna de koper gedurende een aantal jaren heel interessante premie's mag verwachten. Staatssecretaris Brokx heeft zich daar sterk voor gemaakt en hij hing aan 's burgenieesters lippen toen die verhaalde hoe de belangstellenden waren afgekomen op de vorigjaar janu^ gehouden voorlichtingsavond waar de prijs bijna op de cent nauwkeurig kon worden meegedeeld. Belangstelling voldoende om het project te starten, met teleurstelling van hen van buiten de "gemeente, want Gpedereede reserveert zijn woningbouw strikt voor eigen bewoners of economisch gebondenen.

De premie A bouw blijkt m het Goereese een goede greep te zijn en ^ zij het dan onder een andere noemer - zijn in de laatste 5 a 6 jaar soortgelijke voorwaarden al 225 van deze woningen gereed gekomen, de eerste nog voor een prijs van ƒ 58000,-, de tegenwoordige voor prijzen tussen de 110 en 121000,- gulden, die weliswaar op 'tafel zullen komen maar waarvan het Rijk een portie voor zijn rekening neemt. Het gereedkomen van het jongste project, spoedig gevolgd door die in Goedereede deed burg. van Velzen bijzonder veel genoegen, overtuigd als hij is van de goede stap die de bezitters hebben gewaagd, en hij maakte melding van het feit dat andermaal een project van dergelijke woningen wordt overwogen. Slechts het Streekplan stagneert de drang tot bouwen en dhr. van Velzen vroeg de Staatssecretaris dan ook de Goereese critiek op de karige bedeling daar ter sprake te brengen waar dat effect zou kunnen sorteren, want Goeree wil graag méér.

Mr. Brokx had daartegen niet het minste bezwaar maar hij moest van zijn onmacht getuigen waar het de beïnvloeding van het Streekplan betreft, immers een zaak van het Provinciaal bestuur. Hoe plezierig de Staatssecretaris zich ook voelde ver van de Haagse dossiers, hij ontkwam toch niet aan het noemen van enkele heel bezwarende cijfers die in de voorgaande dagen bijzonder actueel waren geworden bij het aanbieden aan de Tweede Kamer van het Structuurschema Volkshuisverting dat zegt dat er tot januari 1990 zelfs 1,1 miljoen woningen zullen moeten worden gebouwd om dan de woningnood te hebben opgeheven. Het zal de regering maar ook de locale Overheden (in het kader van de decentralisatie Volkshuisvesting) voor grote besUssingen stellen, maar de Staatssecretaris hecht zich aan de mening dat 't waarlijk zal lukken, zeker in een gemeente als Goedereede waar door een gezamenlijke inspanning een reëel fundament is gelegd. „Hier heb ik ervaren dat een gemeente

„Hier heb ik ervaren dat een gemeentebestuur een buitengewoon belangwekkende rol kan spelen en dat zelfs zeer slagvaardig doet!" zo complimenteerde dhr. Brokx de Goereese samenwerkers. Met dat goede voorbeeld voor ogen durfde de Staatssecretaitis erin te geloven dat de 1,1 miljoen woningen in 10 jaar zullen worden gehaald, eerstens omdat door vrijwel iedereen de noodzaak van het hebben van een dak boven 't hoofd wordt onderschreven en vervolgens dat Volkshuisvesting tot de Ie politieke prioriteiten is geworden.

De toekomstige bewoners van het premie A project werden van harte gelukgewenst door de Staatssecretaris die thans in de praktijk zag dat de daarin door het Rijk verleende bijdrage goed zullen zijn besteed. „U bent te feliciteren, ook al is Uw last nog betrekkelijk zwaar, maar het hebben van een eigen huis is, ook in deze tijd en met deze toekomst, een absoluut verantwoorde besteding".

Werkgelegenheid

Aannemer v. d. Nieuwendijk stipte nog een belangrijk ander aspect aan van de goede voortgang van de bouw in Goedereede, t.w. de werkgelegenheid! Het bedrijf V. .d Nieuwendijk geeft aan vijftig gezinnen een goed belegde boterham en dhr. V. d. Nieuwendijk was er gelukkig mee te kunnen zeggen dat zijn bedrijf loopt als een trein die zich al rijdend door alle hindernissen werkt, zoals in 't begin dit jaar met de vele regen het geval was geweest. „We hou'en van bouwen" stelde dhr. V. d. Nieuwendijk vast en zowel de bedrijfsvoerders als de personeelsleden handelen daarnaar en wensen ook in 't Goereese nog lang zo door te gaan.

Architect Klap uit Waarde bleek ook heel gemotiveerd met de premie A bouw aan 't werk te zijn, na er aanvankelijk „enige moeite" mee te hebben gehad, zoals hij eerlijk liet weten. „De toekomstige bewoners kunnen ervan overtuigd zijn een goede woning te bezitten tegen een zeer redelijke prijs!" verzekerde dhr. Klap, de geestelijke vader van het type premie A woning zoals dat thans in Goedereede gebouwd wordt en veel waardering oogst.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 april 1981

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Staatssecr. Mr. Brokx laat Goedereede de complimenten na

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 april 1981

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's